Відповіді експертів

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради
Чи може здійснюватися передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів та які види міжбюджетних трансфертів можуть бути між місцевими бюджетами?

Місцева рада може передавати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферу до відповідного місцевого бюджету. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладення договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.
 Місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансферів:

  1. Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків  діяльності об’єктів спільного користування;
  2. Субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на будівництво або реконструкцію об’єктів спільного користування;
  3. Дотації та інші субвенції.

Умови надання субвенцій визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено Бюджетним кодексом України.

Детальніше
Згорнути
смт. Зачепилівка, Зачепилівський район, Харківська обл.
Які видатки здійснюються з бюджетів сіл у 2016 році?

З бюджетів сіл у 2016 році можуть здійснюватись видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до споживачів, а саме на:

  1. Освіту: дошкільну освіту; дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад; загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад, за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня;
  2. Державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми в частині утримання сільських, селищних палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек.

Для можливості здійснення таких видатків повинно бути рішення районної (міської) ради про передачу коштів на здійснення таких видатків сільською радою та у районному (міському) бюджеті повинні бути затверджені обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджету села. При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет.

Детальніше
Згорнути
м. Львів, Управління фінансів
На які цілі спрямовується стабілізаційна дотація з державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році?

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 41 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727» внесено доповнення до пункту 1 Постанови такого змісту – «Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами в обсязі 500000 тис. гривень згідно з додатком». Ці кошти будуть спрямовані обласним бюджетам, які далі будуть розподілятись між містами обласного значення, де є реальна обмеженість ресурсу, що дозволить допомогти місцевим бюджетам, які наразі не змозі забезпечити власне фінансування  закладів професійно-технічної освіти та забезпечити належне фінансування та функціонування ПТУ.

Детальніше
Згорнути
м. Харків, сільська рада
Які особливості формування районного бюджету району, у якому утворені об’єднанні територіальні громади?

У пункті 38 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановлені особливості формування та виконання районного бюджету районів,  у яких утворено об’єднані територіальні громади, на перший плановий бюджетний період після такого об’єднання, а саме:

  1. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, поданому Кабінетом  Міністрів України до Верховної Ради України;
  2. У разі неприйняття закону про Державний бюджет України до 1 грудня року, що передує плановому, місцева рада при затвердженні місцевого бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, базова та реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, поданому Кабінетом міністрів України до Верховної Ради України;
  3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет, районна державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради має право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у проекті рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, схваленому районною державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд місцевої ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету не можуть перевищувати 1/12 обсягу витрат бюджету, передбачених проектом рішення про місцевий бюджет на відповідний період, схваленим районною державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, які визначені законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом – проектом закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України).
Детальніше
Згорнути
смт. Чутово, Чутовський район, Полтавська обл., фінансове управління
Чи можуть місцеві ради передавати кошти медичної субвенції іншим бюджетам?

Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». Цим Порядком затверджено, що «місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення».

 

Детальніше
Згорнути
м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради
Яку інформацію про місцевий бюджет потрібно оприлюднювати?

Згідно статті 28 Бюджетного кодексу України місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформацію про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання.
Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття у газетах, визначених відповідними місцевими радами. У разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі головні розпорядники коштів місцевих бюджетів: здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий бюджет до 15 березня року, що настає за звітним; оприлюднюють паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких документів. Така інформація оприлюднюється шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах.
Інформація про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту у газетах, визначених відповідними місцевими радами. Вона має містити показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи та про видатки і кредитування, фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі оприлюднюють (шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах) звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів.
Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.
Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.
Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.
Інформація про бюджет оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів місцевого бюджету визначаються Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

Детальніше
Згорнути
м. Київ, Департамент фінансів
За яких умов керівник місцевого фінансового органу може розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах у банках?

Керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду (частина 8 статті 16 Бюджетного кодексу України).
Умови розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 6 від 12.01.2011 року (в редакції Постанови КМУ № 444 від 30.06.2015).
 

Детальніше
Згорнути

Сторінки