Проект ЗМФІ-ІІ

Протягом 2011-2018 років ІБСЕД реалізував проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Мета проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» полягає у:

  • підвищенні результативності та прозорості використання бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, участі у впровадженні громадського бюджету;
  • впровадженні Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ);
  • реалізації проекту бюджету участі у 65 містах, обраних на конкурсній основі;
  • покращенні обізнаності громадськості щодо процесу державного бюджетування, доходів і видатків шляхом підготовки та оприлюднення періодичних видань на щомісячній, квартальній та річній основі.

На національному рівні Проект надає допомогу Міністерству фінансів України, іншим міністерствам, профільним комітетам ВРУ з питань покращання поточного законодавства, розробки методології та впровадження регуляторних актів, спрямованих на місцевий соціально-економічний розвиток та запровадження ефективної і прозорої системи бюджетування.
 
На місцевому рівні ЗМФІ-II проводить тренінги для органів місцевого самоврядування і місцевих відділень Державного казначейства, надає консультації з питань розробки і реалізації бюджетних програм на основі ПЦМ, впровадженню системи моніторингу енергетичних видатків.
 
Крім того, Проект співпрацює з містами-партнерами для підвищення спроможності комунальних підприємств щодо сучасного фінансового аналізу і планування. Зокрема, розроблена методологія, за якою працівники комунальних підприємств проходять навчання й отримують консультації у рамках впровадження розроблених проектів у населених пунктах.