Відповіді експертів

м. Енергодар, Запорізька обл., виконком
Які зміни до Бюджетного кодексу України були внесені у квітні 2017 року?

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту). Законом включено до переліку видатків на фінансування фізичної культури та спорту видатки на фінансування, які здійснюються з обласних бюджетів,  - шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, фізичного здоров’я населення, штатних спортивних команд резервного спорту; спортивних споруд обласного значення.

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, Херсонська обл., департамент бюджету і фінансів
Як фінансуватимуть медичні заклади у 2017 році?

У 2017 році змінився порівняно з минулим роком порядок фінансування закладів охорони здоров’я.

Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів для оплати поточних видатків закладів охорони здоров’я окрім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів передбачена додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Перераховується ця дотація обласним бюджетам, районним бюджетам і бюджетам об’єднаних територіальних громад в обсягах, визначених у додатку № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», щомісячно рівними частинам.

Розподіл резерву коштів медичної субвенції, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу медичної субвенції,  здійснюється КМУ за погодженням з Комітетом Верховної Ради.

Залишки коштів за медичною субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів. Вони можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

Детальніше
Згорнути
Калитянська територіальна громада, Броварський р-н, Київська обл.
Хто виконує контроль за дотриманням бюджетного законодавства в об’єднаних територіальних громадах?

1. Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів.  Місцеві фінансові органи у встановленому законодавством порядку одержують від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання.

                                                        Стаття 111 Бюджетного кодексу України

2. Казначейство України здійснює контролю за дотриманням бюджетного законодавства за: - веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності; - бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету; - відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету; - відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми; - відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Казначейство України в межах своїх повноважень забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.

                                                         Стаття 112 Бюджетного кодексу України

  1. Державний фінансовий контроль з контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснює контроль за: - цільовим та ефективним використанням коштів місцевих бюджетів (включаючи проведення державного фінансового аудита); - цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під місцеві гарантії; - достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників; - відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми; - відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за енергосервісом затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу; - веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету; -  станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудита у розпорядників бюджетних коштів.

                                                           Стаття 113 Бюджетного кодексу України

  1. Обласні державні адміністрації здійснюють контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі щодо районних та міських бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад.

                                                            Стаття 115 Бюджетного кодексу України.

Детальніше
Згорнути
Біляївська територіальна громада, Біляївський р-н, Одеська обл.
Яким чином здійснюються видатків за державними програмами соціального захисту населення, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, в об’єднаних територіальних громадах?

Згідно із статтею 102 Бюджетного кодексу України такі видатки здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

Детальніше
Згорнути
Кочубеївська територіальна громада, Високопільський р-н, Херсонська обл.
Які терміни для затвердження місцевих бюджетів?

Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому, при цьому враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), які затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Якщо до 1 грудня, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування  закону про Державний бюджет України відповідна місцева рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України. (стаття 77 Бюджетного кодексу України).

Детальніше
Згорнути
Покровська територіальна громада, Покровський р-н, Дніпропетровська обл.
Які документи необхідно скласти разом з проектом рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади на наступний рік?

Згідно статті 76 Бюджетного кодексу України до проекту рішення про місцевий бюджет додаються:

  1. Пояснювальна записка до проекту рішення;
  2. Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
  3. Показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;
  4. Перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
  5. Переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;
  6. Інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
  7. Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту місцевого бюджету;
  8. Інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган відповідної місцевої ради.
Детальніше
Згорнути
м. Жмеринка, Вінницька обл., фінансове управління
З якого бюджету здійснюються видатки на професійно-технічну освіту?

Видатки на професійно-технічну освіту здійснюються з  бюджетів міст обласного значення – обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст); (підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України).

Детальніше
Згорнути

Сторінки