Відповіді експертів

Барська територіальна громада, Вінницька область
Чи може об’єднання територіальна громада передавати медичну субвенцію іншому бюджету?

Місцеві бюджети мають право передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферу іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення. Така норма затверджена Порядком та умовами надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Детальніше
Згорнути
м. Краматорськ, Донецька обл., фінансове управління
Відповідно до п. 1.6, у разі передачі бюджетних призначень до іншого головного розпорядника, паспорти бюджетних програм у новій редакції затверджуються протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Рішення міської ради прийнято 25.01.2017, оприлюднене на сайті 01.02.2017, довідка ФУ виписана від 27.01.2017. З якої дати рахувати ці два тижні?

Паспорт бюджетної програми у новій редакції затверджується протягом двох тижнів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Бюджетним кодексом України (частина 4 статті 28) визначено, що місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію рішень про місцевий бюджет не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття, у газетах, визначених відповідними місцевими радами.

Акти органів місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом не встановлено пізніший строк введення  цих актів у дію (частина 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Тобто, якщо оприлюднення рішення міської ради на сайті вважається його офіційним оприлюдненням, то термін 2 тижні рахується з цієї дати.

Детальніше
Згорнути
м. Коломия, Івано-Франківський обл., фінансове управління
Чи повинен розпис за видатками відповідати розпису за доходами по місяцях?

Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» із змінами).

Зокрема, п. 1.2 Інструкції визначено, що розпис бюджету має бути збалансованим та включати:

 • розпис доходів державного бюджету, що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;
 • розпис фінансування державного бюджету, що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання;
 • розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету);
 • розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету;
 • річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Цим же наказом унормовано, що місцеві фінансові органи розробляють порядок складання і виконання розпису відповідного місцевого бюджету у відповідності до зазначеної Інструкції.

Детальніше
Згорнути
м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська обл., фінансове управління
На що можливо витрачати залишки коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2017 р.? Згідно ст. 103-2 п. 4 Бюджетного кодексу України залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Але згідно ст. 103-2 п. 1, освітня субвенція спрямовується лише на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників. В п. 8 Порядку та умовах надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, затвердженого постановою КМУ від 14.01.2015 р. затверджено, що залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (останні зміни від 14.02.2017 року).

Постановою визначено, що субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів (за визначеними постановою типами навчальних закладів).

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду можуть спрямовуватися, зокрема, на такі видатки:

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні загальноосвітніх навчальних закладів;

придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів (за погодженням з МОН);

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутаційне обладнання тощо);

підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;

здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження. 

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених у постанові навчальних закладів.

Детальніше
Згорнути
м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська обл., фінансове управління
На що можливо витрачати залишки коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2017 р.? Згідно ст. 103-2 п. 4 Бюджетного кодексу України залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Але згідно ст. 103-2 п. 1, освітня субвенція спрямовується лише на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників. В п. 8 Порядку та умовах надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, затвердженого постановою КМУ від 14.01.2015 р. затверджено, що залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (останні зміни від 14.02.2017 року).

Постановою визначено, що субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів (за визначеними постановою типами навчальних закладів).

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду можуть спрямовуватися, зокрема, на такі видатки:

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні загальноосвітніх навчальних закладів;

придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів (за погодженням з МОН);

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутаційне обладнання тощо);

підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;

здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження. 

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених у постанові навчальних закладів.

Детальніше
Згорнути
ОТГ м. Калинівка, Вінницька обл.
Чи були у 2016 році зміни до складу доходів об’єднаних територіальних громад?

Так, Законом України від 09.09.2016 р. № 836-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів» внесені зміни до частини першої статті 64 БКУ. Змінами унормовано, що до складу доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, зараховуються також:

 • адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
 • адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
 • плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг.
Детальніше
Згорнути
м. Павлоград, Дніпропетровська обл., відділ освіти
Які видатки здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ?

Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини дев'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України) на:

 • покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю за рахунок таких надходжень як  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
 • організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
 • утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ;
 • ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
 • господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності та надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
 • організацію основної діяльності бюджетних установ за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; коштів, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю; коштів, отриманих від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;
 • виконання відповідних цільових заходів за рахунок коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб.
Детальніше
Згорнути

Сторінки