Новини

Інформування щодо інцидентів та підозр щодо випадків сексуальної експлуатації та наруги
28 Червня 2024

ВГО «ІБСЕД» прагне до створення і підтримки середовища, яке забезпечує захист прав людини і запобігає насильству, сексуальній експлуатації та нарузі. Організація не толерує та категорично засуджує будь-які прояви сексуальної експлуатації та наруги (надалі – СЕН) зі сторони своїх працівників, партнерів, контрагентів та підрядників, як такі, що порушують права людини та підривають базові цінності Організації Об’єднаних Націй (ООН).  

ВГО «ІБСЕД» впроваджує Політику щодо запобігання від сексуальної експлуатації та наруги. Всі співробітники, наймані особи та особи, що беруть участь у реалізації проєктів ВГО «ІБСЕД», а також консультанти, волонтери та стажери, контрагенти та підрядники, з якими співпрацює організація задля виконання своїх зобов’язань, розділяють цінності організації щодо взаємодопомоги та взаємоповаги, відповідальності, прозорості та рівності, поважати честь і гідність усіх бенефіціарів і партнерів. Цією політикою гарантується, що особи, які перебувають із організацією у трудових або інших договірних відносинах, усвідомлюють свої обов’язки щодо запобігання СЕН та забезпечення належного реагування на будь-які форми та прояви СЕН, в тому числі щодо дітей. Запобігання неприйнятній поведінці сексуального характеру та підтримка постраждалих шляхом забезпечення швидкої, якісної та ефективної відповіді на всі повідомлення про сексуальні домагання та сексуальну експлуатацію і наругу є одним з пріоритетів організації.

Політика ВГО «ІБСЕД» щодо запобігання від сексуальної експлуатації та наруги базується на Конституції України, законах України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Кримінальному кодексі України, Кодексі про адміністративні правопорушення України, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Протоколу ООН щодо протидії сексуальній експлуатації та наруги, Бюлетені Генерального секретаря ООН «Спеціальні заходи щодо захисту від сексуальної експлуатації і сексуальної наруги від 09.10.2003, Ключових принципів Цільової групи ООН з питань захисту від сексуальної експлуатації та наруги в умовах гуманітарних криз 2002 року.

Усі особи, які отримують допомогу від ВГО «ІБСЕД»  забезпеченні  можливістю безпечно повідомляти про випадки СЕН.

У разі виникнення випадків або підозри в скоєнні СЕН працівник організації та/або будь-яка особа, зобов’язаний невідкладно, у довільній формі або у вигляді заяви повідомити особисто або електронною поштою, за бажанням анонімно, Уповноважену з питань ЗСЕН особу та/або на електронну адресу ibseribsed@gmail.com Повідомлення має містити відображення фактів та обставини подій, а також персональні дані (за наявності) підозрюваного кривдника та постраждалої особи. Усі випадки та/або підозри СЕН, в тому числі анонімні, розглядаються індивідуально та конфіденційно, відповідно до Процедури інформування, розгляду та розслідування випадків СЕН.

Письмову скаргу, повідомлення можна надсилати на електронну адресу уповноваженої в організації особи з питань ЗСЕН - ibseribsed@gmail.com та seareferral@un.org.

Особисті дані осіб, які звертаються з повідомленням і за необхідності залучаються до розслідування випадків СЕН, розглядаються як суворо конфіденційні.

Всі залучені до розгляду повідомлення особи підписують форму про нерозголошення подробиць, які можуть нашкодити постраждалій особі.