Новини

УВАГА! Конкурс по відбору неурядових організацій
31 Травня 2016
УВАГА! Конкурс по відбору неурядових організацій
Запит (запрошення) на подання заявок (ЗПЗ) № RFA MFSI-II 05-2016

Відбір двох місцевих неурядових неприбуткових організацій для участі у проекті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» (Проект), який реалізує Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД).
Дві відібрані організації братимуть участь у реалізації одного з компонентів Проекту щодо поширення практики участі громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні в Україні.
 
Дата: 12 травня 2016 року
 
Дата/час закінчення подання заявок: 17:00, 03 червня 2016 року 
 
1. Передумови
У червні 2007 року групою провідних українських експертів, що мають багаторічний досвід роботи у фінансовій сфері, було створено Всеукраїнську громадську неприбуткову організацію «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД). З 1 жовтня 2011 року ІБСЕД за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) реалізує проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» (2011-2017). Основна мета Проекту – покращення обізнаності громадськості з процесами, що відбуваються в бюджетній системі України, забезпечення прозорості розподілу ресурсів і прийняття рішень, сприяння демократизації суспільства через залучення громадськості до бюджетного процесу.
Основними цілями проекту ЗМФІ-ІІ є наступні:

 • сприяння прозорості бюджетного процесу та протидії корупційним тенденціям шляхом запровадження передових методів бюджетування та стратегічного планування на центральному та місцевому рівнях; покращання доступу громадськості до інформації;
 • підвищення впливу громадськості на фіскальні та економічні процеси в країні через поширення інформації та впровадження освітніх програм, а також втілення інших прикладних дослідницьких заходів з метою підтримки соціально-економічних реформ в Україні;
 • сприяння міжнародній інтеграції України, зокрема через організацію навчальних поїздок до інших країн з метою вивчення кращого світового досвіду; проведення міжнародних заходів;
 • надання допомоги на шляху ринкових і демократичних реформ через проведення експертної оцінки бюджету та соціально-економічних процесів, а також спостереження за податковою та бюджетною сферами задля визначення впливу фіскальної та фінансової політики на сектори економіки.  

Проект ЗМФІ-ІІ включає наступні напрямки діяльності:

 • надання законодавчої, методологічної та організаційної підтримки центральним і місцевим органам влади у поширенні програмно-цільового методу на всі місцеві бюджети України;
 • покращення обізнаності громадськості щодо процесу державного бюджетування, доходів і видатків;
 • розробка і впровадження фінансових практик, що сприяють енергоефективності у вибраних містах;
 • покращення обізнаності громадськості щодо Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) та її значення для громадянського суспільства;
 • підвищення рівня залучення громадян безпосередньо до процесу прийняття рішень, зокрема, з розподілу бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних проектів (далі – бюджет участі).

2. Мета відбору та прийнятні неурядові організації для участі у Проекті
Метою відбору є залучення двох неурядових організацій для реалізації компоненту Проекту щодо запровадження бюджету участі на місцевому рівні в Україні. Передбачається надання відібраними організаціями надання допомоги м. Києву та іншим семи вибраним містам у популяризації та практичній реалізації бюджету участі, яка включатиме проведення навчальних семінарів, інформаційно-роз’яснювальної роботи для широких мас громадськості, включаючи друк інформаційних матеріалів та їх розповсюдження, інших публічних заходів.
 
До участі у відборі приймаються неурядові організації (НУО), які сприятимуть досягненню результатам проекту ЗМФІ-ІІ за вищезазначеним напрямом шляхом здійснення наступної діяльності у м. Києві та інших семи вибраних містах:

 1. Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо бюджету участі.
 2. Розробка навчальних матеріалів та організація і проведення тренінгів, спрямованих на зміцнення потенціалу та підвищення обізнаності для груп громадянського суспільства і представників міських рад та їх виконавчих органів з метою розвитку ефективного і взаємовигідного співробітництва.
 3. Надання допомоги у підготовці та проведенні практичних заходів для підтримки бюджету участі, зокрема, громадських слухань, тематичних ярмарків, інших інформаційних заходів, розвиток інформаційних ресурсів тощо.
 4. Співпраця з представниками міських рад та їх виконавчих органів щодо реалізації бюджету участі.

До відбору приймаються заявки від НУО, які будуть містити відповідний перелік прийнятних завдань та заходів, спрямованих на виконання діяльності, визначеною пунктом 2 цього запрошення.
У рамках Проекту ЗМФІ-ІІ планується надання субгрантів двом неурядовим організаціям із числа тих, що будуть відібрані за цим конкурсом.
 
3. Прийнятні організації
До участі у відборі запрошуються українські неприбуткові НУО (заявники), які:

 • створені відповідно до чинного законодавства України; для підтвердження статусу від заявника також вимагається подання копій документів, які підтверджують реєстрацію відповідними державними органами та статуту;
 • проваджують свою діяльність, або планують впроваджувати діяльність (відповідно до заявлених цілей, завдань та статуту) у напрямках, вказаних у п. 2 цього запрошення.
 1. Фінансування

Проект ЗМФІ-ІІ планує надати два субгранти у сумі до 20 000 доларів США для підтримки діяльності, визначеної у пункті 2 цього запрошення. Субгранти будуть надаватися Проектом ЗМФІ-ІІ. Виконавцем проекту ЗМФІ-ІІ є Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД). 
 

 1. Обмеження щодо фінансування

Щодо закупівлі товарів і послуг, які необхідні для виконання проекту, застосовуються такі обмеження:

 • Дозволеними географічними кодами для закупівлі товарів і послуг за рахунок коштів гранту є код 110 (ННД). Це обмеження не стосується закупівель, які будуть здійснюватися реципієнтом за рахунок коштів, що надходять поза межами грантового фінансування, наприклад власні кошти заявника.

Кошти гранту не повинні використовуватися для закупівлі таких товарів:

 • Військове обладнання;
 • Обладнання спостереження;
 • Товари і послуги для поліції та інших видів правоохоронної діяльності;
 • Обладнання і послуги для проведення абортів;
 • Предмети розкоші та обладнання для азартних ігор;
 • Обладнання для модифікації погоди;
 • Сільськогосподарські товари;
 • Автотранспортні засоби;
 • Лікарські препарати;
 • Пестициди;
 • Обладнання, що було в користуванні;
 • Надлишкове майно Уряду США;
 • Добрива.

Кошти, що надаються у рамках грантів, не повинні використовуватися для закупівлі будь-яких товарів або послуг, що постачаються фірмами чи фізичними особами, внесеними до списків сторін, виключених з федеральних закупівельних і незакупівельних програм. 
 

 1. Період надання субгрантів проектом ЗМФІ-ІІ

Період надання грантів проектом ЗМФІ-ІІ: червень 2016 р. – січень 2017 р.
 

 1. Формат заявки на отримання гранту

Форма заявки на отримання гранту надана у Додатку А до цього ЗПЗ. Форма містить стислі інструкції щодо її заповнення. Заявка повинна подаватись з наступними додатками:

 • Додаток 1 - План роботи;
 • Додаток 2 – Детальний опис показників результативності проекту;
 • Додаток 3 – Підхід до управління проектом;
 • Додаток 4 – Резюме персоналу, залученого до впровадження проекту;
 • Додаток 5 – Брендинг і маркування;
 • Додаток 6 – Інформація про попередній досвід;
 • Додаток 7 – Детальний бюджет та пояснювальна записка до бюджету;

З метою надання консультацій щодо заповнення заявок буде проведена консультаційна зустріч. Попередня дата проведення зустрічі 19 травня 2016 року.  Про місце і час проведення зустрічі всім організаціям, які виявлять бажання взяти у ній участь, буде повідомлено пізніше. Повідомлення про зацікавленість щодо участі необхідно надіслати електронною поштою на адресу: onyzhnyk@ibser.org.ua до 17:00, 17 травня 2016 року.
 

 1. Інформація щодо подання заявки

1. Подання: Заявка має бути отримана до дати і часу закінчення прийняття заявок за наступною адресою: Інна Самчинська, Проект USAID «ЗМФІ-ІІ» Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень, вул. Борисоглібська, 15-в, 2-й поверх Київ, 04070, Україна.
Заявки і зміни до них повинні подаватися у запечатаних конвертах, із зазначеними на них назвою, адресою заявника та номером ЗПЗ (RFA MFSI-II 05-2016). 
2. Копії: Має подаватися один (1) оригінал заявки. Крім подання паперових примірників, заявники обов’язково повинні подати електронну версію заявки. Електронні версії заявки мають бути надіслані електронною поштою на електронну адресу:  inform@ibser.org.ua. У заголовку/темі електронного повідомлення необхідно  вказати RFA MFSI-II 05-2016 – (Назва організації). Вимоги до електронної версії заявки:

 • Текстова частина заявки в електронному форматі має надаватись у сумісній з Windows версії програми MS Word (версія 2000 або пізніша). 
 • Таблиці мають надаватись у форматі MS Excel (версія 2000 або пізніша) або у таблицях, що є сумісними з MS Word.
 • Інші документи у форматі PDF, наприклад: документи, які підтверджують реєстрацію відповідними державними органами.
 • Загальний розмір електронної версії пропозиції та допоміжних матеріалів не повинна бути більше, ніж 20 мегабайт.

3. Доставка: Подання заявок телеграфом або факсом за цим ЗПЗ не дозволяється, і такі заявки не будуть розглядатися. 
 
4. Дата і час закінчення прийняття заявок: Заявки мають бути отримані за вищевказаною адресою не пізніше 17:00, 03 червня 2016 року
Комітет з надання субгрантів Проекту ЗМФІ-ІІ залишає за собою право не розглядати заявки, подані із запізненням. Підтвердження отримання оригіналу заявки буде надіслане електронною поштою. У разі неотримання підтвердження протягом однієї години прохання передзвонити за телефоном: +38 044 353-58-68.
 

 1. Інформація про розгляд заявок

Субгранти будуть присуджуватися на конкурсній основі. Комітет з надання субгрантів проекту ЗМФІ-ІІ проаналізує всі заявки з точки зору їх повноти, прийнятності та змістовності відповідно до критеріїв, встановлених цим ЗПЗ. До складу Комітету з надання субгрантів будуть входити представники проекту ЗМФІ-ІІ та (за погодженням) представники USAID.
1. Відповідність форми: Усі заявки, отримані до кінцевого строку прийняття, будуть проаналізовані на їх відповідність вимогам, вказаним у цьому ЗПЗ і формі заявки. Для заявок, які подані неповними, існує ризик того, що вони не будуть розглядатися. 
2. Відповідність змісту: Заявники повинні подати заявку, що безпосередньо відповідає положенням, умовам, вимогам і статтям цього ЗПЗ. Заявки, що не відповідають цьому ЗПЗ, можуть бути класифіковані як такі, що є невідповідними, та вилучені з розгляду. 
3. Підхід до оцінки: Оцінку НУО буде проводити Комітет з надання субгрантів проекту ЗМФІ-ІІ на основі інформації, що подаватиметься НУО за формою, визначеною у додатку А до цього запрошення, у відповідності з викладеними нижче критеріями:
 

КритерійМаксимальна сума балів
1Наявність у НУО досвіду роботи з широкими колами громадськості30
2Активність НУО та відповідність напрямків її діяльності напрямам, вказаним у пункті 2 цього запрошення25
3Результативність проекту20
4Досвід та кваліфікація ключового персоналу та наявність у НУО досвіду грантової діяльності15
5Запропонований підхід до виконання завдань проекту ЗМФІ-ІІ та план заходів10
 Разом балів100
 

 
Після проведення аналізу всіх заявок Комітет з надання субгрантів прийме рішення щодо того, які заявки  будуть вибрані для фінансування. Рішення щодо того, чи фінансувати заявку чи ні, буде прийматися на основі її оцінки (підрахунку суми балів) по відношенню до інших заявок, отриманих у відповідь на цей ЗПЗ.
 

 1. Інформування учасників

Проект ЗМФІ-ІІ надсилає учасникам конкурсу (заявникам) повідомлення про рішення щодо відбору протягом п'яти календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу USAID.
 

 1. Визначення відповідності

Визначення відповідності: Субгрант буде надано лише після того, як Комітет з надання субгрантів ІБСЕД прийде до позитивного висновку, що заявник має в наявності або здатний отримати необхідну управлінську компетенцію для планування і виконання проекту, описаного у заявці на отримання гранту, і що він буде практикувати взаємно узгоджені методи підзвітності щодо коштів та інших активів, наданих ІБСЕД відповідно до положень договору про надання субгранту. З метою сприяння процесу визначення відповідності, ІБСЕД може здійснювати польові візити до заявників та вимагати надання наступних документів: 

 • Засвідчення, які вимагаються USAID, а саме “Засвідчення, гарантії та інші заяви реципієнта” (повний текст http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf).
 • Копії фінансових звітів заявника за останній 3-річний період, перевірені аудиторами;
 • Прогнозований бюджет, рух грошових коштів та організаційні схеми;
 • Копії організаційних правил і процедур у галузях бухгалтерського обліку та/або за наявності правил і процедур у галузях фінансового управління, закупівель, управління майном, кадрів;
 • Будь-які додаткові докази відповідності, які вважаються необхідними для того, щоб Комітет з надання субгрантів міг прийняти рішення щодо визначення відповідності.

Від заявника може вимагатися подання додаткових документів з тим, щоб Комітет з надання субгрантів ІБСЕД міг прийняти рішення щодо відповідності. Проте політика ІБСЕД полягає в тому, щоб не обтяжувати заявників непотрібними вимогами, якщо таку інформацію можна легко отримати з інших джерел. 
За результатами визначення відповідності Проект ЗМФІ-ІІ може:

 • Підписати договір про надання субгранту із заявником;
 • Відмовити у підписанні договору про надання субгранту – незалежно від результатів конкурсного відбору; або
 • Підписати договір субгранту з особливими умовами.
 1. Інформація про підписання та адміністрування договорів про надання субгрантів

Після визначення відповідності та проведення переговорів з успішним заявником буде підписано стандартний договір про надання субгранту на основі авансового фінансування. Ми очікуємо, що відбір відбудеться до 20 червня 2016 року.
Незважаючи на те, що USAID надає фінансування через Угоду про співпрацю з ІБСЕД, USAID не є стороною щодо субгрантів, присуджених в рамках цього запрошення, і тому прямих стосунків між USAID і одержувачами субгрантів не існує. Будь-які питання, які виникають після присудження субгранту, будуть вирішуватися між ІБСЕД і субгрантоотримувачем.
За необхідності, Адміністратор субгрантів проекту ЗМФІ-ІІ буде проводити консультації для субгрантоотримувача після присудження субгранту з метою роз’яснення ролей і сфери відповідальності персоналу Проекту ЗМФІ-ІІ, який буде брати участь в адмініструванні проекту. Це може передбачати:

 1. Повноваження приймати і/або схвалювати результати виконання субгранту;
 2. Процедури фінансового управління, такі як подання і схвалення запитів на виплату авансу, рахунків-фактур тощо;
 3. Надання схвалень та інструкцій після підписання договору про надання субгранту;
 4. Надання технічної допомоги одержувачам субгрантів експертами Проекту ЗМФІ-ІІ.

Адміністрування грантів буде здійснюватися у відповідності з документом “Стандартні положення для неамериканських неурядових реципієнтів”, який можна знайти за посиланням.
 

 1. Звітність

Форми програмного та фінансового звітів будуть встановлені договором про надання субгранту.
13.1 Програмна звітність 
Проміжна звітність: субгрантоотримувач подаватиме щомісячні програмні звіти не пізніше 10-го числа кожного місяця. ІБСЕД надасть субгрантоотримувачам інструкції стосовно змісту звіту, включаючи показники, про які слід звітувати, але не обмежуючись лише ними. Проміжні звіти повинні будуть надаватись разом з продуктами (підтвердженням показників результативності), визначеними у робочому плані проекту.
 
Підсумковий звіт.  Не пізніше ніж через 30 днів після завершення всіх робіт, пов’язаних із договором про надання субгранту, субгрантоотримувач має подати Підсумковий звіт. Звіт має охоплювати такі пункти:

 • стислий виклад цілей завдання та те, що вдалося реалізувати;
 • стислий опис процесу виконання Договору, зроблених висновків і рекомендацій;
 • опис впливу та результатів проекту, що ґрунтується на показниках, представлених у Повній заявці на отримання гранту, а також на інформації та зауваженнях зацікавлених осіб та цільової аудиторії;
 • обговорення того, як фінансування Проекту ЗМФІ-ІІ допомогло досягти цілей Договору.
 • підсумковий фінансовий звіт, де буде підсумовано загальні витрати за категоріями.

13.2 Фінансова звітність
Фінансову звітність необхідно надавати щомісячно у терміни подання програмних звітів.
 

 1. Запитання та контактні особи

Будь-які запитання стосовно цього ЗПЗ повинні подаватися у письмовій формі на номер факсу +38 044 492-97-83 або електронною поштою на адресу inform@ibser.org.ua. Запитання можуть бути адресовані за номерами 044-353-58-68 або 044-492-97-80/81 Олені Нижник (Старший економіст Департаменту методології та навчальних програм ІБСЕД) або Інні Самчинській (Заступник генерального директора/директор Департаменту фінансової політики ІБСЕД). 
 

 1. Застереження

Випуск цього ЗПЗ не являє собою зобов’язання Проекту ЗМФІ-ІІ або USAID щодо надання субгранту або подальшої співпраці з організацією заявником і не зобов’язує Проект ЗМФІ-ІІ або USAID сплатити витрати, понесені на підготовку і подання заявки. Заявки подаються на власний ризик заявника та всі витрати на підготовку і подання здійснюються за рахунок заявника.

Завантажити форму заявки можна тут.