Новини

Стратегічне планування та макропрогнозування
26 Вересня 2007

Україна знайомиться з міжнародною практикою стратегічного 
планування та макропрогнозування

     17 вересня у київському офісі проекту Реформа місцевих бюджетів в Україні (РМБУ)/Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) було проведено семінар на тему «Стратегічне планування та макроекономічне прогнозування».
    У семінарі, який проходив під головуванням міжнародних радників РМБУ д-ра Юрая Ренчко та д-ра Уільяма Паленіка, взяли участь Роберт Бодо, керівник проекту РМБУ, Ірина Щербина, генеральний директор ІБСЕДу, а також інші співробітники Проекту і новоствореного Інституту та представники міністерств і комітетів.
     Семінар було організовано з метою надання консультацій фахівцям Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Національного банку України, Державного комітету статистики України щодо їх участі та відповідальності за здійснення процесу стратегічного планування, макроекономічного прогнозу та моделювання.
    Під час семінару його учасники мали змогу ознайомитися з досвідом країн ЄС, США, Російської Федерації у системі стратегічного планування та макропрогнозування. Окремою темою стало представлення трьох моделей для макропрогнозування на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу. 

    Результатом проведення семінару стали пропозиції стосовно:
а) механізму узгодження діяльності органів державного управління у процесі розробки та здійснення державної економічної політики та бюджетування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду;
б) методики визначення ефективності монетарної політики в Україні на основі кейнсіанської моделі загальної рівноваги (з використанням досвіду Словаччини);
в) моделювання сценаріїв впливу зовнішніх цінових шоків та шоків пропозиції на економіку України з використанням розрахункової моделі загальної рівноваги CGE;
г) методології довгострокового прогнозування видатків бюджету на охорону здоров’я залежно від прогнозу демографічної ситуації (на прикладі Словаччини).