PPB

PPB
27 February 2009

Запровадження Програмно-цільового методу на місцевому рівні

      Міністерство фінансів України спільно з Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) продовжують роботу по запровадженню Програмно-цільового методу (ПЦМ) планування та виконання місцевих бюджетів, що є одним з ключових компонентів проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи»,  реалізацію якого ІБСЕД розпочав в жовтні 2008 р. за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
      Робота по запровадженню ПЦМ на рівні місцевих бюджетів проводиться у відповідності до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16/01/2008 №14, Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5/03/2008 №160 та Концепції реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23/05/2007 №308-р.
      Наказом Міністерства фінансів України визначено основні засади проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів в Автономній Республіці Крим, Житомирській, Луганській і Львівській областях. Також Міністерством фінансів  розроблено план заходів із запровадження ПЦМ у місцевих бюджетах на 2009 р.
      План заходів із запровадження ПЦМ на 2009 рік передбачає:
  •  проведення координаційних зустрічей в обласних центрах 4 пілотних регіонів;
  • проведення серії одноденних тренінгів для представників місцевих фінансових органів, управлінь (відділів) освіти та охорони здоров’я;
  •  розробку бюджетних програм на місцевому рівні в галузі освіти та охорони здоров’я на 2009р. та на 2010р.;
  • апробацію показників виконання розроблених бюджетних програм;
  • регулярні засідання Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи щодо розробки методологічних засад запровадження ПЦМ на місцевому рівні;
  •  системну роботу з удосконалення методологічної бази запровадження ПЦМ у місцевих бюджетах;
  • моніторинг та оцінку ходу реалізації експерименту;
  • публічне висвітлення етапів реалізації експерименту.
      Так, на першому етапі, протягом березня-квітня 2009 р. в Львівській, Житомирській, Луганській областях та АР Крим пройде серія координаційних нарад керівників обласних (республіканських), районних та міських адміністрацій, керівників фінансових місцевих органів з представниками Міністерства фінансів України, а також експертами ІБСЕД. Мета зустрічей – ознайомлення учасників із заходами та завданнями проведення першого етапу по запровадженню ПЦМ на місцевому рівні та координація подальшої діяльності.
      Наступним етапом в реалізації плану дій стане проведення серії одноденних навчань з методологічних основ запровадження ПЦМ для представників місцевих фінансових органів, управлінь відділів освіти та охорони здоров’я пілотних адміністративно-територіальних одиниць.
      Тренінги, які проводитимуться експертами ІБСЕД спільно з представниками Міністерства фінансів України, пройдуть в березні-квітні 2009 р. у Львові, Житомирі, Луганську та Сімферополі. Тренінги мають на меті ознайомлення учасників з методологічними основами запровадження ПЦМ на місцевому рівні, які було розроблено Міжвідомчою робочою групою, створеною при Міністерстві фінансів України.
     Також програмою дій передбачається активна робота з розробки бюджетних програм на місцевому рівні в галузі освіти та охорони здоров’я на 2009, 2010 рр., підготовка місцевих (регіональних) стратегічних планів розвитку цих галузей на 2009-2011 рр.
       Продовжить свою діяльність і Міжвідомча робоча група з проведення підготовчої роботи щодо розробки методологічних засад запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів, яка була створена в травні 2008 р. спеціальним наказом Міністерства фінансів України. До складу Робочої групи входять представники Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики тощо.
     Експертами ІБСЕД спільно з Міністерством фінансів буде підготовлено методику оцінки реалізації експерименту по запровадженню ПЦМ в пілотних регіонах, на основі якої буде проводитись моніторинг його ефективності. Пропозиції, зауваження, напрацьовані під час реалізації запланованих заходів, а також інформація щодо ходу реалізації експерименту буде обговорюватись на регулярних засіданнях Міжвідомчої робочої групи, Національної Консультаційної Ради, на веб-сторінках ІБСЕД та Міністерства фінансів України.
     В ході реалізації експерименту по запровадженню ПЦМ бюджетування передбачається широке систематичне висвітлення етапів його реалізації на місцевому рівні.