“The Way to Modern Budgeting in EU Countries – a Challenge of the 3rd Millennium”

“The Way to Modern Budgeting in EU Countries – a Challenge of the 3rd Millennium”
09 October 2006

 До реформи управління державними фінансами в Україні через досвід країн ЄС      

          "Шлях до сучасного бюджетування в країнах ЄС – виклик третього тисячоліття". Під такою назвою 9 жовтня 2006 року в Києві проходив семінар, на якому було представлено досвід країн ЄС у питаннях розробки середньострокової фіскальної та бюджетної стратегії на основі макроекономічного прогнозу.
          В семінарі взяли участь фахівці Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Семінар підготували та провели експерти з фіскальної політики проекту «Реформа Місцевих Бюджетів в Україні» (РМБУ) на чолі з міжнародним радником РМБУ з питань планування бюджетної політики на середньострокову перспективу Юраєм Ренчко.
          Під час зустрічі були розглянуті основні нормативно-правові документи ЄС з фіскальних питань, критерії фіскальної стабільності країн-членів ЄС згідно з Маастрихтською та Копенгагенською угодами. Крім того, на семінарі були представлені приклади реформ системи державного управління зарубіжних країн, запорукою успіху яких стало запровадження середньострокового підходу до формування бюджету, як основи для використання Програмно-цільового методу бюджетування (ПЦМ). Зараз, за підтримки проекту РМБУ, ПЦМ бюджетування удосконалюється на рівні державного бюджету і впроваджується у 85 містах України.
          Українські фахівці, які приймали участь у семінарі, виявили велику зацікавленість у обговоренні міжнародного досвіду по даній темі, зокрема у контексті євроінтеграційних процесів, які зараз відбуваються в Україні. Семінар надав теоретичні знання його учасникам. Деякі з них візьмуть участь у навчальній поїздці до Великобританії та Словаччини у листопаді цього року, яку організовує проект РМБУ. Під час візиту українські фахівці познайомляться з існуючою практикою цих країн щодо оцінки впливу бюджетної політики на макропоказники соціального та економічного розвитку в середньостроковій перспективі. Очікується, що результатом поїздки стануть рекомендації для України щодо покращення системи управління державними фінансами з використанням новітніх підходів для підвищення прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів.