Посібники та звіти

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

У представленому методичному посібнику «Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження» викладені навчальні, нормативні та методичні матеріали, необхідні для застосування механізмів фінансування інвестиційних програм (проектів) органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами.
 Представлено міжнародний досвід застосування окремих видів механізмів. Особлива увага приділена механізмам реалізації проектів з енергозбереження, а також залученню коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).

Фінансовий менеджмент на місцевому рівні

Видання підготовлено ІБСЕД як одне з інформаційних джерел для висвітлення етапів реалізації експерименту із запровадження ПЦМ бюджетування на національному та місцевому рівнях. 

У збірнику представлено матеріали, що були надані містами-партнерами проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» та «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» , головна мета якого полягає у посиленні спроможності міст щодо планування та фінансування проектів місцевого розвитку.

Видання розраховане на широку аудиторію і має на меті сприяти висвітленню досягнень та кращих практик ПЦМ бюджетування на місцевому рівні.

Випуск № 3
Випуск № 2
Випуск № 1
Підсумки 2012
Підсумки 2013
Підсумки 2014

Сторінки