Інші проекти

Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні» (за підтримки USAID)
2005 - 2008
Project «Municipal Budget Reform» (USAID)

         
Із моменту заснування ІБСЕД у червні 2007 р. діяльність Інституту була зосереджена на виконан ні завдань за   грантом, наданим Проектом «Реформа місцевих бюджетів в Україні» (РМБУ) за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Упродовж трьох років РМБУ успішно сприяв упровадженню на національному і місцевому рівнях програмно-цільового методу бюджетування, що є запорукою раціонального використання бюджетних коштів, підвищення якості суспільних послуг та забезпечення прозорості при розподілі ресурсів й прийнятті рішень. 
   Інститут здійснював експертну роботу в рамках експерименту із запровадження програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні у тісній співпраці з Міністерством фінансів України. Особливу увагу було приділено розробці методології застосування ПЦМ у місцевих бюджетах. Спільно з Міністерством фінансів України було розроблено пропозиції до проектів нормативних документів уряду та міністерства щодо запровадження ПЦМ на системній основі (у місцевих бюджетах, на всіх етапах бюджетного процесу тощо). У рамках цього напряму експерти Інституту провели серію тренінгів щодо основних засад проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджету для працівників фінансових органів Луганської, Львівської, Житомирської областей та АР Крим.                                                   
   Велику аналітичну роботу Інститутом бюджету проведено у частині Бюджетного законодавства. Зокрема, експерти ІБСЕД на постійні основі брали активну участь у підготовці  рекомендацій щодо таких важливих документів, як Закон України «Про Державний бюджет України», "Декларація цілей та завдань бюджету» (Бюджетна декларація).