Інші проекти

Проект «Підготовка функціональних вимог та системних специфікацій для інформаційної системи планування бюджету» для Міністерства фінансів України
2020-2021

Проект реалізується консорціумом за участю експертів ІБСЕД в рамках проекту «Зміцнення управління державними ресурсами/EURoPAF TF Частина B. Підтримка реалізації Стратегії управління державними фінансами». Замовником виконання Проекту є Міністерство фінансів України. Метою цього Проекту є повноцінне запровадження середньострокового бюджетного планування у нерозривному зв’язку зі стратегічним плануванням та удосконаленням програмно-цільового методу бюджетування.

Експерти ІБСЕД здійснять розробку функціональних вимог та технічних специфікацій ІТ-системи для бюджетного планування. Крім того ІБСЕД буде здійснено опис поточних бізнес процесів та проведено підготовку вдосконалених бізнес-процесів необхідних для підтримки функціональних процесів (планування бюджету, включаючи складання середньострокової бюджетної декларації та щорічних законів про державний бюджет, моніторинг та аналіз виконання бюджету, звітування) та взаємодії через інтерфейси з будь-якими зовнішніми системами, зокрема системами Державної казначейської служби та Державної фіскальної служби, ІАС «Прозорий бюджет».