Новини

ВРУ прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)"
24 Листопада 2015
   24 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)"(реєстр. № 1058 від 27 листопада 2014 року).
Відповідно до вищезазначеного закону передбачається:
  • чітке розмежування між проектами, які реалізуються в рамках ДПП, та проектами, які реалізуються в інших формах;
  • покращення регулювання відносин, які виникають у зв’язку із наданням у користування земельних ділянок для здійснення ДПП;
  • введення ефективних механізмів державної підтримки (Автономної Республіки Крим, територіальної громади) у реалізації проекту ДПП;
  • визначення органів державної влади, уповноважених проводити аналіз ефективності здійснення ДПП та доцільність укладення відповідних договорів;
  • введення додаткових гарантій для приватного інвестора на випадок затвердження тарифів на його товари (роботи, послуги) нижче економічно обґрунтованого рівня;
  • усунення протиріччя між Законом про ДПП та іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами, які регулюють порядок укладання договорів в рамках ДПП в різних сферах економіки, тощо.
   Прийнятий закон сприятиме розвитку різних форм ДПП та стимулюванню інвестицій, що, в свою чергу, матиме позитивні соціально-економічні та інші наслідки у вигляді створення нових робочих місць, зростання доходів бюджетів різних рівнів, досягнення різних суспільно-корисних цілей у конкретних випадках здійснення ДПП (розвиток інфраструктури, покращення якості життя через більш якісне і різноманітне надання послуг для населення, тощо).

Верховна Рада України