Новини

Другий Фінансово-економічний форум
20 Березня 2008

Фінансово-економічний форум 
піднімає питання середньострокової перспективи бюджетної політики
 

   20 березня 2008 року в конференц-залі готелю «Русь» пройшов другий Фінансово-економічний форум, організований Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за сприяння проекту «Реформа місцевих бюджетів в Україні», фінансованого USAID. На цей раз темою Форуму було обрано «Бюджетна політика 2008-2009 років та середньострокова перспектива розвитку України». 
  Актуальність та вчасність обраної тематики зумовлена низкою політичних та економічних чинників. П’ятого березня поточного року Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2009 рік і тим самим  офіційно розпочав процес Бюджету-2009. В той же час, Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» було прийнято у складних політичних умовах: було проведено дочасні парламентські вибори, сформовано новий уряд. Водночас, бюджетний процес 2008 року ведеться в умовах підвищення цін на енергоносії, значного зростання соціальних виплат, загрози рецесії світової економіки, завершення процесу приєднання України до Світової організації торгівлі. Це робить вкрай актуальним аналіз послідовності бюджетної політики та оцінку можливих наслідків для макроекономічного та соціального розвитку країни у середньостроковій перспективі.
   Програма Форуму складалась з 3 послідовних блоків: соціальні аспекти бюджетної політики, структурні реформи та бюджетні механізми регіонального розвитку.  
  З привітальним словом до учасників Форуму звернулись Ірина Щербина, генеральний директор ІБСЕД та Андрій Нестеренко, менеджер проектів Офісу економічного зростання USAID. В першому тематичному блоці Форуму, де йшлося про соціальні аспекти бюджетної політики України на 2008-2009 рр., з доповідями виступили Павло Розенко, перший заступник Міністра праці та соціальної політики, Елла Лібанова, директор інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ. 
  Питання другого блоку, що стосувались необхідності проведення структурних реформ, огляду державних фінансів, нагального питання інфляції в контексті економіки зростання, коментували Олексій Балабушко, економіст представництва Світового Банку, Анатолій Максюта, перший заступник Міністра економіки України та Інна Співак, начальник відділу макроекономічного аналізу та прогнозування Національного Банку України. 
В третьому блоці, присвяченому бюджетним механізмам регіонального розвитку, виступила Галина Карп, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України, і відзначила особливе місце Програмно-цільового методу бюджетування як ефективного інструменту планування та управління бюджетними коштами у середньостроковій перспективі, зокрема на місцевому рівні.  Також було особливо відзначено роль та досвід проекту «Реформа місцевих бюджетів в Україні» у запровадженні цього механізму зокрема на регіональному рівні.
  По закінченню кожного блоку проходило обговорення зазначених питань, де всі учасники Форуму мали можливість взяти участь в дискусії і задати запитання основним доповідачам. 
  В роботі Форуму взяли участь близько 40 представників міністерств, провідних експертів наукових кіл, міжнародного експертного середовища, громадського сектору.
  Також до участі в Форумі було запрошено представників національних засобів масової інформації.  Висвітлювали роботу Форуму понад 30 представників національних ЗМІ, серед яких: 6 провідних ТВ каналів, 4 - радіо станції, 9 Інформаційних агентств та 15 друкованих засобів масової інформації.
  По результатах заходу та питаннях, що висвітлювались буде підготовлено відповідні рекомендації та надано зацікавленим сторонам.