Відповіді експертів

м. Чернівці, Обласна рада
В обласній раді є 2 місцеві програми, які планувалися за КФКВ 250404 «Інші видатки» з різною метою, завданнями та результативними показниками. Під час планування бюджетних запитів має бути: - одна бюджетна програма з 2-ма підпрограмами; - чи дві окремі бюджетні програми?

Наказами Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 03.06.2016 р. № 945) та від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 р. № 765) затверджена тільки одна бюджетна програма, яка відповідає КТКВК 250404. Ця бюджетна програма не має поділу на підпрограми. Тому, якщо у вас декілька напрямів використання коштів у рамках цієї бюджетної програми, їх необхідно окреслити окремими завданнями, з визначенням за кожним завданням результативних показників.

Детальніше
Згорнути
м. Дніпро, Департамент благоустрою
Чи існує розроблений Інститутом бланк наказу про затвердження паспорту бюджетної програми? Чи головні розпорядники готують його в задовільній формі із зазначенням назви та суми? Що треба вписувати до наказу? Якщо існує форма наказу – направте, будь ласка.

Головний розпорядник бюджетних коштів повинен затвердити спільний з місцевими фінансовими органами наказ про затвердження паспортів бюджетних програм у прийнятній їм формі згідно з інструкцією з діловодства у місцевих органах виконавчої влади.

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що подібні спільні накази складалися в ході проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, який закінчився у 2013 році.

Детальніше
Згорнути
м. Житомир
Чи можливо використовувати додаткові завдання та результативні показники для галузі ЖКГ, окрім тих, що затверджені примірним переліком результативних показників бюджетних програм (наказ МФУ № 945 від 27.07.2011)? Наприклад: боротьба з ожеледицею, підмітання та вивіз сміття з вулиць міста, утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.? А також по КТКВК 170703 - чи можливо конкретизувати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: грейдерування чи ямковий ремонт?

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) затверджено, що перелік завдань та результативних показників може бути уточнений та розширений. Тому, Ви можете включити додаткові завдання з переліком результативних показників до них.

Звертаємо Вашу увагу на те, що показники якості, як правило, розраховуються, як середні витрати на одиницю проведених робіт. Тому потрібно до кожного завдання затверджувати окремий показник затрат, наприклад, видатки на боротьбу з ожеледицею; видатки на підмітання та вивіз сміття з вулиць міста; видатки на утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.

Витрати на проведення таких робіт повинні мати джерело інформації затверджений відповідним офіційним документом. По таким витратам повинен, також, бути офіційний звіт.

Крім того, МФУ внесло зміни до наказу від 24.08.2014 р. № 836, які стосуються того, що «головні розпорядники самостійно обирають із визначеного міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм» (наказ МФУ від 30.09.2016 р. № 860).

Детальніше
Згорнути
м. Кривій Ріг, Управління освіти
Чи потрібно вносити показник ПЦМ по оздоровленню дітей по КФК 070401, якщо у нас оздоровлення фінансується по КФК 091108?

Коду ТКВК 070401 відповідає код ТПКВКМБ 1090. Це бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми». Бюджетна програма затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Якщо у рамках виконання цієї бюджетної програми не передбачені заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, то результативні показники, такі як – середньорічна кількість путівок, яку планується придбати; витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити; відсоток дітей, які будуть оздоровлені, вносити у бюджетний запит та паспорт бюджетної програми не потрібно.

Детальніше
Згорнути
м. Полтава, Бюджетно-фінансове управління
Чи потрібно складати бюджетний запит та паспорт бюджетної програми по ТКВК 180411 «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та ТКВК 250904 «Повернення бюджетних позичок»?

За бюджетними програмами  «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та «Повернення бюджетних позичок», що відповідають кодам ТКВК 180411 та 250904, відповідно, потрібно складати бюджетні запити і паспорти бюджетних програм.

Окремі бюджетні програми за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів не мають законодавчо затверджених елементів бюджетної програми, а саме: мету бюджетної програми, завдання бюджетної програми, результативні показники бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності та якості). У такому випадку, кожний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету. Така норма затверджена наказом міністерства фінансів від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765).

Детальніше
Згорнути
м. Ладижин, Тростянецький район, Винницька обл., відділ освіти
З 2017 року планування місцевих бюджетів по ПЦМ, в мене питання: Наказ Міністерства фінансів України від 15.10.2012 р. № 1101 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 лютого 2011 року № 97» втратив чинність, то як правильно кодувати програми. Наприклад «Загальноосвітні школи».

Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

  • Перші дві цифри – код відомчої класифікації видатків та кредитування головного розпорядника місцевого бюджету згідно наказу МФУ від 14.02.2011 р. № 96;
  • Третя цифра – код відповідального виконавця бюджетної програми у системі головного розпорядника, проставляється цифра від 1 до 9;
  • Четверта, п’ята, шоста та сьома цифри – код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу згідно з наказом МФУ від 03.06.2016 р. № 526, що стосується сьомої цифри, це – номер програми / підпрограми. Параметри визначаються у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Цифра «0» присвоюється всім бюджетним програмам (незалежно від того, поділяються вони на підпрограми чи ні). Цифри від 1 до 9 присвоюються підпрограмам в межах однієї бюджетної програми у разі її поділу на підпрограми.

Що стосується питання загальноосвітніх шкіл. Код тимчасової класифікації видатків та кредитування 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» відповідає коду типової програмної класифікації видатків та кредитування 1020 відповідно до  перехідної таблиці від КТКВК до КТПКВК (додаток до наказу МФУ від 03.06.2016 р. № 526).

Детальніше
Згорнути
м. Львів, управління фінансів
Чи обов’язково формувати і затверджувати у додатку 3 до рішення про місцевий бюджет підпрограми за відповідними бюджетними програмами, якщо вони передбачені в наказі Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195? Хоча, якщо прочитати Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу – Навчальний посібник – 5-те видання, зокрема сторінка 27: «Для забезпечення зведення звітних показників виконання місцевих бюджетів України необхідно дотримуватися такого принципу: один код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідає одній бюджетній підпрограмі (для багатокомпонентних програм) або одній бюджетній програмі (якщо програма не поділяється на підпрограми.» Сторінка 30: «При цьому бюджетні програми можуть бути сформовані як з елементом «підпрограми», так і без нього.» Тобто не обов’язковим є формування програм і підпрограм? Можна робити тільки програми за кожним КТКВК, не беручи до уваги те, що вони можуть бути підпрограмами кожної програми?

У додатку 3 до рішення про місцевий бюджет необхідно обов’язково затверджувати бюджетні програми з поділом на підпрограми.

Коди сформованих бюджетних програм повинні відповідати кодам Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Додатком до цього наказу є перехідна таблиця від кодів ТКВК до ТПКВКМБ / ТКВКБМС та КФК. Кожна бюджетна програма та кожна підпрограма відповідає тільки одному коду тимчасової класифікації видатків та кредитування. Звертаємо вашу увагу, що у перехідній таблиці код типової програмної класифікації бюджетної програми, яка поділяється на підпрограми, не має прив’язки до ТКВК.

Детальніше
Згорнути

Сторінки