Відповіді експертів

м. Жмеринка, Вінницька обл., Управління освіти
Відповідно до наказу МФУ № 793 від 20.09.17 р. запроваджується нова програмна класифікація видатків із 01.01.18р. Чи є зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для оформлення бюджетного запиту на 2018 рік?

При формуванні бюджетного запиту на 2018 рік необхідно використовувати 2 накази.

Згідноз наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 визначаються назви бюджетної програми / підпрограми (у т.ч. розподіл бюджетних програм напідпрограми), коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(для формування коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

Водночас мета бюджетної програми, завдання та результативні показники визначаються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», який на даний час не зазнав змін.

Детальніше
Згорнути
м. Бердянськ, Запорізька обл., відділ освіти Бердянської РДА
Дайте консультацію з приводу заповнення графи «показники якості» в паспорті бюджетної програми (які дані потрібно вказувати в цій графі) в галузі освіти?

Дане питання унормовано наказом Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

У наказі по кожній бюджетній програмі затверджені показники якості (їх назва та одиниці виміру показника), які можуть бути включені до паспорта відповідної бюджетної програми.

Детальніше
Згорнути
м. Бердянськ, Запорізька обл., відділ освіти Бердянської РДА
Де в паспорті бюджетної програми відображати капітальні витрати (купівля електроплити, заміна вікон на металопластикові)?

У «чистому» вигляді капітальні витрати у паспорті бюджетної програми не відображаються, оскільки за своєю сутністю поняття «капітальні витрати» є економічною ознакою проведених видатків.

Однак, враховуючи важливість таких видатків для оцінки ефективності використання бюджетних коштів та виконання бюджетних прогарам, головний розпорядник бюджетних коштів може прийняти рішення щодо включення до паспорту бюджетної програми окремого завдання.

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» визначені завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми / підпрограми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною програмою / підпрограмою).

Наприклад, враховуючи, що придбання електроплити можна розглядати в межах заходів з енергозбереження, при формуванні у паспорті бюджетної програми можна сформувати завдання «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» з відповідними результативними показниками. 
Наприклад:
Показник продукту: кількість одиниць придбаного обладнання, од.;
Показник ефективності: середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис грн;
Показник якості: економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис грн.
Детальніше
Згорнути
м. Горішні Плавні, Полтавська обл., фінансове управління
Просимо надати роз’яснення стосовно розбіжностей між наказами Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 та Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 в частині застосування кодів програмної класифікації. В наказі Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 код за ТПКВКМБ 3500 «Інші видатки» - програмний. А в наказі Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 р. № 57 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей» «Інші видатки» - це Підпрограма 4 Програми «Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення». При формуванні місцевих бюджетів користуємося наказом МФУ від 02.12.2014 року № 1195, при складанні бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм користуємося наказом Мінсоцполітики від 18.01.2017 року № 57?

Статтею 10 Бюджетного кодексу України чітко визначено, що програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Бюджетний кодекс України (ст.75) визначає також, що місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів.

Таким чином, основними документами, якими необхідно користуватися при формуванні всіх документів, що застосовуються у бюджетному процесі, є накази Міністерства фінансів України.

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195.

Цим наказом користуються органи Державної Казначейської служби при відкритті рахунків, формуванні довідників, складанні фінансової та бюджетної звітності тощо.

Ураховуючи вищезазначене, первинним документом, який головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів повинні використовувати при формуванні бюджетних запитів та складанні паспортів бюджетних програм, є наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу». Згідно цього наказу визначаються назва та код бюджетної програми, формування та назва підпрограм в межах бюджетної програми тощо.

Щодо формування інших (галузевих) опцій бюджетних документів (як то: мета бюджетної програми, завдання, результативні показники), то необхідно користуватися Типовими перелікам бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірним переліком результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначеним Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

Звертаємо вашу увагу, що такі підходи до формування документів, які застосовуються при формуванні та виконанні місцевих бюджетів, сформованих за програмно-цільовим методом, застосовуються всіма головними розпорядниками місцевих бюджетів, незалежно від галузевої ознаки.

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, Херсонська обл., Департамент соціального захисту населення
Чим керуватися при заповненні форми бюджетного запиту на програму, якщо у наказі 1195 назва програми прописана по одному, а в новому наказі МСПУ від 19.04.2017 № 659 назва та мета прописані по іншому?

Статтею 10 Бюджетного кодексу України чітко визначено, що програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Бюджетний кодекс України (ст.75) визначає також, що місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів.

Таким чином, основними документами, якими необхідно користуватися при формуванні всіх документів, що застосовуються у бюджетному процесі, є накази Міністерства фінансів України.

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195.

Цим наказом користуються органи Державної Казначейської служби при відкритті рахунків, формуванні довідників, складанні фінансової та бюджетної звітності тощо.

Ураховуючи вищезазначене, первинним документом, який головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів повинні використовувати при формуванні бюджетних запитів та складанні паспортів бюджетних програм, є наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу». Згідно цього наказу визначаються назва та код бюджетної програми, формування та назва підпрограм в межах бюджетної програми тощо.

Щодо формування інших (галузевих) опцій бюджетних документів (як то: мета бюджетної програми, завдання, результативні показники), то необхідно користуватися Типовими перелікам бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірним переліком результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначеним Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

Звертаємо вашу увагу, що такі підходи до формування документів, які застосовуються при формуванні та виконанні місцевих бюджетів, сформованих за програмно-цільовим методом, застосовуються всіма головними розпорядниками місцевих бюджетів, незалежно від галузевої ознаки.

Детальніше
Згорнути
м. Вільногірськ, Дніпропетровська обл., фінансовий відділ
Виконком згідно акту передачі отримує матеріальні цінності (комп’ютерна техніка). Оприбутковують по спеціальному фонду, як благодійні внески. Яка подальша дія з паспортом (казначейство каже що це нове завдання і потрібно внести зміни до паспорту).

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено, що зміст паспортів бюджетних програм повинен відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), відповідним порядкам використання бюджетних коштів та Правилам складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.

Що стосується спеціального фонду, то згідно Правил, зміни до паспортів бюджетних програм вносяться у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної у станови в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми).

Повну відповідальність за зміст паспорту бюджетної програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів і тільки вони вирішують, які завдання, окрім затверджених у Типових переліках бюджетних програм та результативних показників їх виконання у відповідній галузі, вони затверджують паспортом бюджетної програми. Якщо головний розпорядник вважає за необхідним внести зміни в паспорт бюджетної програми шляхом введення нового завдання, яке, на його розгляд, збільшить ефективність виконання бюджетної програми, то він може це зробити.

До повноважень Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства (в частині програмно-цільового бюджетування) згідно статті 112 Бюджетного кодексу України належить здійснення контролю за:

  • відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів паспорту бюджетної програми;
  • складанням паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання.
Детальніше
Згорнути
м. Дубно, Рівненська обл., фінансове управління
При складанні паспортів бюджетних програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціальний фонд), чи потрібно заповнювати п. 11 «Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм» по ТПКВК МБ 6310, 6060, 6020, 7470?

Згідно частини 5 Статті 71 Бюджетного кодексу України кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури розподіляються за об’єктами за рішенням відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів. Перелік таких об’єктів затверджується додатком № 6 до рішення про місцевий бюджет.

Якщо за бюджетними програмами ТПКВКМБ 6020, 6060, 6310 та 7470 здійснюються видатки на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку № 6, то п. 11 Паспорту бюджетної програми «Джерела фінансування проектів в розрізі підпрограм» заповнюється обов’язково.

Водночас слід мати на увазі, що за бюджетною програмою ТПКВКМБ 6020 (яка поділяється на підпрограми) інформація у п. 11 наводиться за кожною підпрограмою в розрізі об’єктів, з розподілом по роках до кінця реалізації кожного інвестиційного проекту.

Щодо інших бюджетних програм, які не поділяються на підпрограми, то аналогічна інформація наводиться в цілому по програмі в розрізі об’єктів, з розподілом по роках до кінця реалізації кожного інвестиційного проекту.

Детальніше
Згорнути

Сторінки