Відповіді експертів

м. Львів, управління фінансів
Чи обов’язково формувати і затверджувати у додатку 3 до рішення про місцевий бюджет підпрограми за відповідними бюджетними програмами, якщо вони передбачені в наказі Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195? Хоча, якщо прочитати Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу – Навчальний посібник – 5-те видання, зокрема сторінка 27: «Для забезпечення зведення звітних показників виконання місцевих бюджетів України необхідно дотримуватися такого принципу: один код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідає одній бюджетній підпрограмі (для багатокомпонентних програм) або одній бюджетній програмі (якщо програма не поділяється на підпрограми.» Сторінка 30: «При цьому бюджетні програми можуть бути сформовані як з елементом «підпрограми», так і без нього.» Тобто не обов’язковим є формування програм і підпрограм? Можна робити тільки програми за кожним КТКВК, не беручи до уваги те, що вони можуть бути підпрограмами кожної програми?

У додатку 3 до рішення про місцевий бюджет необхідно обов’язково затверджувати бюджетні програми з поділом на підпрограми.

Коди сформованих бюджетних програм повинні відповідати кодам Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Додатком до цього наказу є перехідна таблиця від кодів ТКВК до ТПКВКМБ / ТКВКБМС та КФК. Кожна бюджетна програма та кожна підпрограма відповідає тільки одному коду тимчасової класифікації видатків та кредитування. Звертаємо вашу увагу, що у перехідній таблиці код типової програмної класифікації бюджетної програми, яка поділяється на підпрограми, не має прив’язки до ТКВК.

Детальніше
Згорнути
м. Знам’янка, Кіровоградська обл., фінансовий відділ
Питання про заповнення пункту 8.1 форми 2 бюджетного запиту на 2017-2019 роки. По певній підпрограмі по загальному фонду завдання є однакові на 2015-2019 роки, а за спеціальним фондом завдання (наприклад, придбання обладнання) були лише у 2015-2016 роках, а у 2017-2019 вони не плануються. Чи доцільно, у такому випадку, у пункті 8.1 «Результативні показники бюджетної програми» у 2015-2017 роках наводити результативні показники і взагалі писати завдання по спецфонду за 2015-2016 роки, чи можна їх не відображати?

Пунктом 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановлено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

Заповнення форм бюджетних запитів за бюджетними програмами (підпрограмами) починається з формування проекту бюджету на 2017 рік, тобто ви формуєте лише бюджетні програми, які будуть виконуватися у 2017 році. При цьому під кожне завдання бюджетної програми (або підпрограми) формуються відповідні результативні показники.

Всі показники результативності (п. 8 бюджетного запиту) мають посилання на відповідні джерела інформації, які із року в рік суттєво не змінюються. Ці джерела інформації і є підставою для заповнення відповідних даних по результативних показниках за звітний та поточний бюджетні періоди.

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 75 Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів, в якої запроваджуються організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Детальніше
Згорнути
м. Черкаси, управління
1. Чи вказуються у пункті 11 форми 2 Бюджетного запиту місцеві цільові програми, які затверджені рішенням міської ради? 2. Пункт 12 форми 2 Бюджетного запиту заповнюється лише у разі якщо фінансування проекту відбувається за рахунок позабюджетних коштів?
  1. У пункті 11 «Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік всіх місцевих (цільових) програм, які будуть виконуватися у межах бюджетної програми і будуть затверджені додатком № 7 до рішення про місцевий бюджет.
  2. У пункті 12 «Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік об’єктів, по яких будуть бюджетні вкладення в матеріальні активи (будинки, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності) та в нематеріальні активи (технічна, науково-технічна, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація). Наприклад, це можуть бути об’єкти будівництва, об’єкти реставрації, енергосервісні договори і т. п.

Враховуючи, що джерелами інвестицій можуть бути як кошти бюджетів (у тому числі власні надходження), так і позабюджетні кошти, у п.12 по кожному інвестиційному проекту передбачено деталізацію фінансування цього проекту за всіма джерелами надходжень.

Детальніше
Згорнути
м. Зеленодольськ, Апостолівський район, Дніпропетровська обл.
У 2016 році виконання міського бюджету здійснювалося за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у 2017 році планується перехід на ПЦМ виконання міського бюджету. 1. Чи потрібно у розділі 8 форми 2017-2 бюджетного запиту у графі «затверджено на 2016 рік» заповнювати результативні показники бюджетної програми? 2. Чи можна на 2017 рік планувати завдання за тими КФК, за якими вони заплановані у 2016 році? Наприклад, згідно з наказом МФУ № 945, вуличне освітлення, стерилізація і відловлювання бродячих тварин повинно здійснюватися по КФК 100302, а не 100203; проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, облаштування дитячих майданчиків – по КФК 100101, а не 100203. Якщо ж у 2017 році ці видатки запланувати за іншими, ніж у 2016 році КФК, то ми не зможемо здійснити оцінку ефективності виконання програми за 2017 рік порівняно з 2016 роком, бо це будуть різні КФК (КПК).
  1. У пункті 8 «Результативні показники бюджетної програми» Форми 2017-2 Бюджетного запиту у графі «затверджено на 2016 рік» необхідно заповнювати дані відповідно до тих, які будуть заповнюватися у графі «проект на 2017 рік». Крім того, такі ж дані необхідно заповнити і у графі «звіт за 2015 рік».

Всі показники результативності (п. 8 бюджетного запиту) мають посилання на відповідні джерела інформації, які із року в рік суттєво не змінюються. Ці джерела інформації і є підставою для заповнення відповідних даних по результативних показниках за звітний та поточний бюджетні періоди.

  1. Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. № 860 внесені зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання. Змінами визначено, що «головні розпорядники самостійно обирають із визначеного Міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм». Таким чином можна зберегти відповідність бюджетних витрат за результативними показниками попередніх і наступного періодів та здійснити оцінку ефективності виконання бюджетної програми.
Детальніше
Згорнути
м. Нікольське, Володарський район, Донецька обл.
При складанні Мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік при запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зазначається КПКВК. По управлінню соціального захисту населення є програма, яка містить 6 підпрограм (підпрограми мають різні КПКВ, наприклад, 1513020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу», підпрограма 1513025 «Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу». Як в Мережі зазначити КПКВК по програмі 1513020, чи у розрізі підпрограм 1513021, 1513022 ….1513026?

Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» затверджені основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів та основні вимоги до неї.

Враховуючи, що кошториси бюджетних установ та відповідні рахунки в органах Казначейства відкриваються для кожної підпрограми або програми, (якщо вона не поділяється на підпрограми), мережу необхідно складати у розрізі підпрограм.

Детальніше
Згорнути
м. Золотоноша, Черкаська обл.
Який код ТПКВКМБ 0170 чи 0180 застосувати виконавчому комітету Золотоніської міської ради для переходу з КТКВК 010116 (м. Золотоноша відноситься до міст обласного значення)?

КТКВК 010116, який у 2016 році застосовувався при виконанні бюджету виконавчим комітетом Золотоніської міської ради, відповідає код ТПКВКМБ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» (наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195).

Детальніше
Згорнути
м. Гадяч, Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради
Що може бути джерелом інформації в показнику продукту, як «кількість придбаного обладнання, од.» та показнику ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн.»?

Джерелом інформації для планування показника продукту «кількість придбаного обладнання» у пункті 8 Форми 2 Бюджетного запиту є, наприклад, Додаток до річного плану закупівель, дані бухгалтерського обліку, наприклад Акт про прийняття устаткування, в якому відображена кількість придбаного обладнання. Показник ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання» - розрахунковий показник. Для розрахунку цього показника необхідно загальну суму коштів на придбання обладнання, відображену або у додатку до річного плану закупівель, у кошторисі, або у плані асигнувань, або у бухгалтерській звітності, поділити на кількість придбаного обладнання, відповідно до Актів про прийняття устаткування або до інших даних бухгалтерського обліку.

Детальніше
Згорнути

Сторінки