Відповіді експертів

м. Біла Церква Київської області
Як розробляти бюджетний запит по наданню пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (молодіжне кредитування) КТКВ 250908, 250909 при впровадженні програмно-цільового методу?

При формуванні цих бюджетних програм необхідно користуватись нормами наказу МФУ № 945. якими визначено, що за бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники, враховуючи їх специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи:
 - назву бюджетної програми;
 - мету бюджетної програми;
 - завдання (одне або декілька) бюджетної програми;
 -результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості).
   Назва бюджетних програм у вас є, а інші параметри необхідно сформувати, виходячи з тих видатків, які здійснюються розпорядником. Можна подивитися у наказі 945 на інші програми і застосувати аналогічні показники. які підходять до вашої програми.

Детальніше
Згорнути
м. Луцьк
Чи може існувати програма, в якій в завданні "Забезпечення збереження енергоресурсів" відсутній показник якості? Як визначити річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, якщо кошти на проведення заходів по енергозбереженню не були виділені?

У наказі МФУ № 945 (у Примітках) визначені завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за даною бюджетною програмою). Зокрема, у завдання 1 «Здійснення заходів з енергозбереження» – визначені всі групи показників, в т.ч. і показники якості. Однак, якщо кошти на проведення заходів не виділялися, то, відповідно, заходи не проводилися і завдання включати у бюджетну програму не можна.
   В цьому випадку може бути визначене інше завдання - завдання 2 «Забезпечення збереження енергоресурсів» - це економія енергоресурсів і всі рекомендовані результативні показники (у т.ч. і якості) зазначені у наказі № 945.

Детальніше
Згорнути
м. Суми, Головне фінансове управління
Якщо по функції 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» є і установи і заходи управління, то потрібно робити 2 програми - по заходах і установах? Така ж сама ситуація і по функції 110103 «Філармонії музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи».

В першу чергу необхідно користуватися спільним наказом МФУ та Мінкультури № 1150/41 та Кодифікатором (наказ МФУ № 97 в редакції наказу № 1249).
    За функцією 110103 "Філармонії музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" у наказах чітко визначені назва, мета, результативні показники тощо, а також номер бюджетної програми - 403. Тобто за необхідності бюджетну програму можна доповнити завданнями та результативними показниками. 
    За функцією 110502 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" у наказі 1150/41 також визначені параметри бюджетної програми, номер якої буде 480, яку за необхідності можна доповнити завданнями та результативними показниками.
    Однак наказ 1249 передбачає можливість (за необхідності) скласти додаткові бюджетні програми (№№ 481-489), які будуть мати інші параметри (назву, мету, завдання тощо). Отже, якщо функція 110502 виконується за декількома напрямами, які не відповідають наказу 1150/41, то можна сформувати додаткову  (або додаткові) програму, визначивши її назву, мету і так далі. Або, якщо назва і мета цих напрямів співпадають із затвердженою у наказі 1150/41 бюджетною програмою, її можна доповнити завданнями та показниками.

Детальніше
Згорнути
м. Жмеринка Вінницької обл. / м. Полтава
Чи потрібно складати розпорядникам коштів (управлінням праці та соціального захисту населення) запит за встановленою формою по субвенціях з державного та обласного бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» відповідно до наданих державою компенсацій, пільг та допомог?

Субвенція з державного бюджету перераховується відповідному місцевому бюджету. У місцевому бюджеті, який перераховує субвенцію (1) це - видатки, а у місцевому бюджеті, який її отримує (2) - це доходи, які спрямовуються на відповідні цілі.
   Щодо бюджету, з якого перераховуються кошти субвенції (1).
   По субвенціях, які надаються з одного бюджету до місцевих бюджетів нижчого рівня, не складаються паспорти бюджетних програм! Однак для фінуправління, яке здійснює перерахування субвенції іншому бюджету, у додатку 3.1 ця бюджетна програма обов’язково визначається.
  Щодо бюджету, який отримує субвенцію (2).
  Для головного розпорядника бюджету, який отримує цю субвенцію (управління праці та соціального захисту населення) це вид надходжень і кошти, які він отримує, спрямовуються на видатки (пільги, допомоги...). А по всіх видатках бюджетної установи (незалежно від виду надходжень) формується запит, паспорт бюджетної програми, складається звіт, проводиться моніторинг і так далі...

Детальніше
Згорнути
Головне фінансове управління Сумської області
Як заповнювати паспорт бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню» (КТКВК 080101), враховуючи, що центральна лікарня у місті або районна лікарня виконують функції, які відсутні у відповідній бюджетній програмі, затвердженій спільним наказом МФУ і МОЗ?

Приклад заповнення паспорту бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню» (КТКВК 080101) можна подивитися тут. Однак звертаємо вашу увагу, що перелік завдань за даною бюджетною програмою є орієнтовним, оскільки окремих завдань у аналогічній бюджетній програмі головного розпорядника може не бути (як то «Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування», «Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів» тощо).

Детальніше
Згорнути
Головне фінансове управління Івано-Франківської області
Чи доцільно у п.12 паспорту бюджетної програми наводити результативні показники з поквартальною розбивкою?

Поквартальний розподіл результативних показників у п.12 паспорту бюджетної програми передбачений формою паспорту бюджетної програми та Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України № 679 від 09.07.2010 р. Ці документи є обов’язковими до виконання.

Детальніше
Згорнути
м. Луцьк, Волинської області
Як заповнювати напрями використання бюджетних коштів у п.8 паспорту бюджетної програми?

На період проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів деталізація бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів не проводиться, а тому обсяги фінансування бюджетної програми вказуються у розрізі завдань, зазначених у п. 7 паспорта. 

Детальніше
Згорнути

Сторінки