Відповіді експертів

м. Дніпропетровськ, фінансове управління
Наведіть приклад пояснення, що характеризують джерела фінансування.

Пояснення, що характеризують джерела фінансування, безпосередньо залежать від того, які кошти залучені на виконання конкретного інвестиційного проекту, наприклад - облігації місцевої позики, банківський кредит тощо. Відповідно, у поясненнях необхідно зазначити термін погашення кредиту, термін повернення інвестицій приватному партнеру або виникнення нефінансових зобов’язань з боку головного розпорядника бюджетних коштів тощо.  

Детальніше
Згорнути
м. Дніпропетровськ, фінансове управління
Чи потрібно в п.8 ф.2012-2 бюджетного запиту визначати результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми, по спеціальному фонду?

Визначення результативних показників за загальним і спеціальним фондами передбачено у формі 2012-2 бюджетного запиту, направленого учасникам експерименту листом Міністерства фінансів України від 18.10.2011 № 31-05010-14-5/25528.

Детальніше
Згорнути
м. Суми, головне фінансове управління
Які номери бюджетної програми та назви необхідно застосувати для видатків за функціями 091106 "Інші видатки" (утримується 2 установи) та 130112 "Інші видатки" (виплачуються стипендії кращим спортсменам області та висвітлюються спортивні події області)?

Наказом МФУ № 945 визначено:

"За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники, враховуючи їх специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи:

-       назву бюджетної програми;
-       мету бюджетної програми;
-       завдання (одне або декілька) бюджетної програми;
-       результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості)."

   У наказі МФУ 1249 для бюджетних програм за КТКВК 091106 передбачені номери  390-394.
Тобто, головний розпорядник має самостійно сформувати 1 або 2 бюджетних програми, в залежності від функцій цих установ та виходячи з тих видатків, які здійснюються розпорядником.
   Показники повинні визначатися в залежності від інших параметрів бюджетної програми (мети, завдань тощо) і повинні характеризувати ефективність використання бюджетних коштів і досягнення соціального та/або економічного ефекту.
   Можна подивитись у наказі 945 та спільному наказі МФУ і Мінпраці  на інші програми і застосувати ті показники, які підходять.
   Аналогічний підхід до формування програми за КТКВК 130112.

 

Детальніше
Згорнути
м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, фінансове управління
У системі головного розпорядника - управління освіти - 17 загальноосвітніх закладів, з яких 11 закладів обслуговуються централізованою бухгалтерією, а 6 закладів є розпорядниками нижчого рівня, юридичними особами з окремими рахунками та бухгалтерськими балансами. Чи може бути складено за КФК 070201 сім бюджетних програм, у одній з яких відповідальним виконавцем буде головний розпорядник, а в 6 інших - розпорядники нижчого рівня - самостійні заклади?

Нормативними документами визначено, що бюджетні програми формуються за кожною функцією : 1 КТКВК = 1 бюджетній програмі (за винятком функцій, назва яких "Інші видатки ... Інші заходи ...тощо - де можна сформувати для 1 функції декілька бюджетних програм).
   Відповідальний виконавець за кожною бюджетною програмою може бути лише один, а виконавців програми - декілька.  Тому у цьому випадку за КТКВК 070201 складається 1 бюджетна програма, відповідальним виконавцем якої є головний розпорядник бюджетних коштів.

Детальніше
Згорнути
м. Томаківка, Томаківський район, Дніпропетровська область, фінансове управління
По пільгах, субсидіях та допомогах сім’ям з дітьми існує 23 КФК. Програми потрібно розробити під усі КФК чи можливо створити лише три програми і в них розписати завдання відповідно до кожного коду функціональної класифікації, тому що мета в них буде одна?

Нормативними документами визначено, що бюджетні програми формуються за кожною функцією : 1 КТКВК = 1 бюджетній програмі (за винятком функцій, назва яких "Інші видатки (заходи ...) - де можна сформувати для 1 функції декілька бюджетних програм).
   Щодо соціального захисту, то керуватися треба спільним наказом МФУ та Мінпраці від 09.02.2011 № 75/39.

Детальніше
Згорнути
м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, фінансове управління
У мережі головного розпорядника - виконавчого комітету визначено таких розпорядників нижчого рівня, як Центр соціальних служб для молоді (КТКВ 090101) та Комітет у справах сім'ї, дітей та молоді (КТКВ 090105). Хто з них має бути відповідальним виконавцем?

Відповідальний виконавець за кожною бюджетною програмою може бути лише один, а виконавців програми - декілька.  Тому у цьому випадку відповідальним виконавцем є головний розпорядник бюджетних коштів.

Детальніше
Згорнути
м. Жданівка, Донецька область, міське фінансове управління
У п. 2 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету та у п. 3 форми 2012-1 бюджетного запиту вноситься відповідальний виконавець. Кого вважати відповідальним виконавцем у випадку якщо головний розпорядник - міська рада, а комунальний лікувально - профілактичний заклад Центральна міська лікарня та Центр первинної медичної (медико - санітарної) служби є розпорядниками 3 рівня. Управління або відділу охорони здоров’я у місті немає.

У цьому випадку відповідальним виконавцем є головний розпорядник бюджетних коштів.

Детальніше
Згорнути

Сторінки