Новини

Презентація у Міністерстві фінансів
20 Червня 2008

ІБСЕД презентував у Міністерстві фінансів квартальну 
економетричну модель економіки України
 

У пятницю, 20 червня Євген Черевиков, директор Департаменту з питань макроекономіки Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, зустрівся з працівниками Департаменту макроекономічного прогнозування Міністерства фінансів України. В ході роботи було представлено звіт щодо основних параметрів квартальної економетричної моделі економіки України. 
           Підготовлений звіт містить аналітичний огляд світової практики застосування квартальних макроеконометричних моделей з метою аналізу макроекономічних наслідків зміни доходної та видаткової частини бюджету, зовнішніх цінових шоків та шоків пропозиції, а також зміни облікової відсоткової ставки центральними банками.   
           Проведена фахівцями ІБСЕД оцінка базових рівнянь макропоказників економіки України, на основі яких доцільно здійснювати прогнозування валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання, дозволить Міністерству фінансів України підвищити якість бюджетного планування та макроекономічного прогнозування за рахунок представленого кількісного аналізу впливу соціальних видатків бюджету на рівень наявного доходу населення, обсяг приватних споживчих витрат та динаміку темпів інфляції.    
           Фахова дискусія, зокрема, торкнулася питань визначення функцій основних показників зовнішньоекономічної діяльності країни. Основні акценти зроблено на необхідності посилення взаємодії між Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та Національним банком України  в процесі розробки прогнозу макроекономічних показників з метою підвищення якості прогнозів, а також узгодження заходів бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики.   
          Звіт, підготовлений та представлений експертами ІБСЕД, отримав схвальний відгук від фахівців з макроекономічного моделювання Міністерства фінансів України.