Відповіді експертів

селище Гостомель, Київська область, Гостомельська селищна рада
Селищна рада не приймала рішення про застосування програмно-цільового методу. Чи потрібно в 2015 році всім бюджетам (конкретно селищному бюджету) запроваджувати програмно-цільовий метод? Якими нормативними актами регламентується запровадження чи не запровадження ПЦМ на рівні селищного бюджету?

Згідно статті 20 Бюджетного кодексу України програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів застосовується у разі прийняття відповідного рішення місцевою радою. Крім того, у пункті 18 прикінцевих та перехідних положень встановлено, «що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.»
    Враховуючи вищенаведене, програмно-цільовий метод у вашому випадку на даний час не застосовується.

Детальніше
Згорнути
м. Львів, ЛМР
Дайте приклад наказу про визнання паспорта бюджетної програми таким, що втратив чинність?

 У разі дій, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми. Наказ створюється у відповідності з основним документом, який безпосередньо регулює питання діловодства в органах виконавчої влади в Україні, яким є Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 30 листопада 2011 р. № 1242 (зі змінами).

Детальніше
Згорнути
м. Львів, ЛМР
Відповідно до п. 2.3 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, якщо при розрахунках фактичні значення показника значно перевищують запланований показник (коефіцієнт більший, ніж 1,3), то такий коефіцієнт враховується лише за умови детального аналізу та обґрунтування, що це не відбулось не через заниження планового показника. У нас є програми, в яких фактичні показники значно перевищують планові: (коефіцієнт 1,5 при нормативному не більше 1,3). Водночас планові показники не є заниженими. Тоді загальна оцінка ефективності становить 275 балів (при нормативному не більше 250). Як діяти в даному випадку? Залишати підсумкову ефективність в 275 балів?

Спочатку слід зауважити наступне: якщо перевиконання показників відбулося за рахунок занижених планових показників, то цей показник не включається до розрахунку середнього індексу виконання показників.
   В даному ж випадку, коли перевиконання показників є обґрунтованим, при розрахунку ефективності бюджетної програми мають враховуватися усі показники, зокрема і такі, за якими співвідношення фактичних і планових показників перевищує 1,3.
   Підсумкова ефективність завдання, підпрограми чи програми не може перевищувати 250 балів.
   Тобто, якщо програма складається з одного завдання і не містить підпрограм, то ефективність такої програми буде складати 250 балів (навіть, якщо за розрахунками виходить 275 балів).  Якщо програма поділена на завдання та/або підпрограми, то при розрахунку підсумкової ефективності програми враховується 250 балів за тим завданням, де відбулось таке перевиконання показників.
 

Детальніше
Згорнути
м. Марганець, Дніпропетровська обл., фінансове управління
Яким повинен бути код програмної класифікації видатків та кредитування по КТКВК 090407?

Код програмної класифікації формується у відповідності до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195. Цим же наказом затверджено Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.
   Крім того, 10.12.2014 року Міністерство фінансів України направило лист Департаментам фінансів обласних, Київської міської державних адміністрацій за № 31-05110-14-09/1131 з перехідною таблицею від кодів Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які затвердженні наказом МФУ від 14.01.2011 р.№11, до кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету. Згідно з цією перехідною таблицею, КТКВК 090407 відповідає бюджетна підпрограма  «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води», (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 3017),  яка є складовою частиною бюджетної програми - «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 3010).
   З урахуванням цього у кожному місцевому бюджеті формується код програмної класифікації.

Детальніше
Згорнути
м. Суми, Департамент фінансів
В новій формі паспорту, затвердженої наказом МФУ від 26.08.2014 № 836, передбачена графа, де потрібно вказувати КФКВК. Проте у формах типового рішення про бюджет та у додатках бюджетного запиту необхідно зазначити КТФКВК. Тобто КФКВК знову буде замість КТКВК?

В новій формі Паспорту бюджетної програми місцевого бюджету, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», дійсно є декілька пунктів, в яких відображаються коди Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК). У додатках до рішення про місцевий бюджет та у формах Бюджетного запиту відображаються коди Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК). Таким чином, потрібно уважно дивиться на форму і зміст документу. Для ідентифікації КФКВК та КТКВК є перехідна таблиця, затверджена наказом Міністерством фінансів України від 14.01.2011  № 11 «Про бюджетну класифікацію».
 

Детальніше
Згорнути
смт Ружин, Ружинський район, Житомирська обл., райдержадміністрація
Чи буде здійснюватися в 2015 році складання та виконання сільських, селищних та міст районного значення бюджетів за програмно-цільовим методом? Яким конкретно нормативно-правовим актом регламентується запровадження/не запровадження ПЦМ на зазначеному рівні бюджетів?

 Наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом від 02.12.2014  № 1194) визначено, що ПЦМ на рівні місцевих бюджетів застосовується у відповідності до норм Бюджетного кодексу України, тобто програмно-цільовий метод застосовується на рівні місцевих бюджетів за рішенням відповідної місцевої ради (пункт 1 статті 20 БКУ).
Водночас, пунктом 2 статті 10 Бюджетного кодексу України визначено, що «до застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
Таким чином, ПЦМ може застосовуватися на будь-якому рівні за умови прийняття рішення відповідною місцевою радою.

Детальніше
Згорнути
Одеська область, фінуправління
У зв’язку з затвердженням 02.12.2014 року декількох наказів Міністерства фінансів України виникає питання. Якщо міська рада не буде приймати рішення щодо застосування ПЦМ, чи можливо використовувати коди Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджені наказом МФУ №11?

Наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом від 02.12.2014  № 1194) визначено, що ПЦМ на рівні місцевих бюджетів застосовується у відповідності до норм Бюджетного кодексу України, тобто програмно-цільовий метод застосовується на рівні місцевих бюджетів за рішенням відповідної місцевої ради (пункт 1 статті 20 БКУ).
   Водночас, пунктом 2 статті 10 Бюджетного кодексу України визначено, що «до застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
   Тобто, у разі застосування програмно-цільового бюджетування, відповідний місцевий бюджет повинен формуватися за кодами програмної класифікації видатків і кредитування з урахуванням Структури її кодування та Типової програмної класифікації видатків і кредитування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195.
   Якщо ПЦМ не застосовується, то бюджет формується як і у попередні роки - у традиційному форматі.

 

Детальніше
Згорнути

Сторінки