Відповіді експертів

м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської області
Що відображати у п. 11 паспорту бюджетної програми –перелік державних/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми?

У пункті 11 паспорту наводиться поквapтaльний розподіл планових показників деpжaвних/pегіонaльних цільових пpогpaм, які виконуються у складі цієї бюджетної пpогpaми (державні та/або регіональні цільові програми, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за кошти бюджетної програми у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах відображені у підпунктах 11.1 та 11.2 пункту 11 бюджетного запиту).

Детальніше
Згорнути
м. Нововолинськ, Волинської області
Який аналіз необхідно відобразити у п.13 бюджетного запиту?

У пункті 13 необхідно проаналізувати загальні напрями використання бюджетних коштів у минулому та поточному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 8-10 показників, у тому числі проаналізувати результативні показники, включаючи зміну чисельності працюючих, вказати основні напрями реформування структури головного розпорядника, що забезпечує виконання бюджетної програми, тощо.
   Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру видатків на оплату праці (п.9).

Детальніше
Згорнути
м. Коломия, Івано-Франківської області
Що відображати у п.12 бюджетного запиту (підпункти 12.1 та 12.2)?

У пункті 12  зазначаються всі дані по інвестиційних проектах (об’єктах), які виконуються в межах даної бюджетної програми. Тобто наводиться інформація про обсяги і джерела фінансування (включаючи небюджетні кошти) об’єктів будівництва, реконструкції, реставрації, модернізації (крім капітального ремонту), які виконуються в межах конкретної бюджетної програми, а також надаються пояснення, що характеризують джерела фінансування (наприклад, облігації місцевої позики, банківський кредит, термін погашення, термін повернення інвестицій приватному партнеру або виникнення нефінансових зобов’язань з боку головного розпорядника бюджетних коштів тощо).
   У п. 12.2 також проставляються обсяги та джерела фінансування до кінця реалізації кожного інвестиційного проекту в розрізі років.

Детальніше
Згорнути
м. Калуш, Івано-Франківської області
Які програми наводяться у п.11.підпунктах 11.1 та 11.2 бюджетного запиту?

 У підпунктах 11.1 та 11.2 пункту 11 наводяться державні та/або регіональні цільові програми, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за кошти бюджетної програми у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.

Детальніше
Згорнути
м. Луцьк, Волинської області
Чи потрібно в п.8 ф.2012-2 бюджетного запиту визначати результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми, по спеціальному фонду?

Визначення результативних показників за загальним і спеціальним фондами передбачено у формі 2012-2 бюджетного запиту, направленого учасникам експерименту листом Міністерства фінансів України від 18.10.2011 № 31-05010-14-5/25528.
   У п.7.1 наводяться результативні показники, що дають можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань цієї бюджетної програми головного розпорядника у плановому році, та на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.

Детальніше
Згорнути
м.Ковель, Волинської області
Чи є потреба у п.7.1 виклад запиту видатків за бюджетною програмою подавати в розрізі завдань?

У п.7.1 видатки розподіляються за завданнями, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись під час підготовки паспорту бюджетної програми.

Детальніше
Згорнути
м. Первомайськ, АР Крим
Як формуються результативні показники в програмах бюджету розвитку? Адже там багато різноманітних робіт та об’єктів.

Результативні показники програм бюджету розвитку формуються у розрізі кожного окремого завдання (будівництва або реконструкції), у розрізі об’єктів або за групами типових об’єктів. Ці групи можна підрозділяти за технічним призначенням, за функціональним призначенням, за потужністю, за техніко-експлуатаційними характеристиками.

Детальніше
Згорнути

Сторінки