Відповіді експертів

м. Кринички, Криничанський району, Дніпропетровської області, фінансове управління
Чи може орган місцевого самоврядування зараховувати орендну плату за здані в оренду приміщення до спецфонду? Надходження по коду доходів 20510300 входять до складу коду доходів 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством», але місцеві органи самоврядування не можуть надавати платних послуг.

Це питання регламентується нормативними документами, що регламентують надходження бюджетних установ і не стосується програмно-цільового методу бюджетування.
   Враховуючи це, надання роз'яснень по вашому питанню не відноситься до компетенції фахівців Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень.

Детальніше
Згорнути
м. Бахчисарай, Автономная Республіка Крим, исполнительный аппарат районного совета
Надо ли составлять паспорт бюджетной программы по коду временной классификации расходов 120201 «Поддержка периодических изданий (газет и журналов»?

Обязательно!

Абсолютно все параметры паспорта есть в приказе МФУ № 945.

Детальніше
Згорнути
м. Лозова, Харківської області, відділ у справах сім’ї та молоді
Какую цифру нужно ставить при заполнении колонки 9 п. 5.1 «Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 2012 рік» бюджетного запроса: утвержденную на 2012 год (обеспечено лимитом на 7 месяцев 2012 года) или цифры, которые проставлены в бюджетном запросе сданном в августе 2011 года?

Це питання не відноситься до компетенції ІБСЕД.  Дата, на яку затверджують всі документи, повинна бути визначена однаково для всіх АТО Головним фінансовим управлінням.

Детальніше
Згорнути
м. Люботин, Харківська область, відділ культури
Просимо надати приклад бюджетної програми по закладу культури.

Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Культура" затверджені спільним наказом МФУ і Мінкультури від 01.10.2010 № 1150/41.

Детальніше
Згорнути
м. Біла Церква, Київська область, міське фінансове управління
Як розробляти бюджетний запит по наданню пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (молодіжне кредитування КТКВ 250908, 250909 при впровадженні програмно-цільового методу?

При формуванні цих бюджетних програм необхідно користуватись нормами наказу МФУ № 945:

"За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники, враховуючи їх специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи:

-  назву бюджетної програми;

-  мету бюджетної програми;

-  завдання (одне або декілька) бюджетної програми;

-  результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості)."

Назва бюджетних програм у вас є, а інші параметри необхідно сформувати, виходячи з тих видатків, які здійснюються розпорядником. Можна подивитись у наказі 945 на інші програми і застосувати ті показники, які підходять.

Детальніше
Згорнути
м. Луцьк, Волинська область, управління освіти
Чи може існувати програма, в якій в завданні «Забезпечення збереження енергоресурсів» відсутній показник якості? Як визначити річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, якщо кошти на проведення заходів з енергозбереження не були виділені?

У наказі МФУ № 945 (у Примітках) визначені завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за даною бюджетною програмою). Зокрема,

Завдання 1 "Здійснення заходів з енергозбереження"  - якщо не виділялися кошти і заходи не здійснювалися, то на якій підставі ви планували здійснення заходів ?

Завдання 2 "Забезпечення збереження енергоресурсів" -  це економія енергоресурсів, всі рекомендовані результативні показники ( у т.ч. і якості) зазначені у наказі № 945!

Детальніше
Згорнути
м. Жмеринка, Вінницька область, фінансове управління
Чи потрібно складати управлінню праці та соціального захисту населення бюджетний запит за встановленою формою по субвенціях з державного та обласного бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» відповідно до наданих державою компенсацій, пільг та допомог?

Субвенція (або дотація, або вилучення до державного бюджету) з одного бюджету перераховується іншому відповідному бюджету. У місцевому бюджеті (1) , який перераховує субвенцію, це - видатки, а у місцевому бюджеті (2), який її отримує - це доходи, які спрямовуються на відповідні цілі.

Щодо бюджету, з якого перераховуються кошти субвенції (1).

  По субвенціях, які надаються з одного бюджету до місцевих бюджетів іншого рівня, не складаютьсяпаспортибюджетних програм!!!!!! Однак для фінуправління, яке здійснює перерахування субвенції іншому бюджету, у додатку 3.1 обов’язково зазначається код програмної класифікації та обсяги фінансування!

Щодо бюджету, який отримує субвенцію (2)

  Для головного розпорядника бюджету, який отримує цю субвенцію (наприклад, управління праці та соціального захисту населення) це вид надходжень і кошти, які він отримує, спрямовуються на відповідні видатки (пільги, допомоги...). А по всіх видатках бюджетної установи (незалежно від виду надходжень) формується запит, паспорт бюджетної програми, складається звіт, проводиться моніторинг та оцінка.

Детальніше
Згорнути

Сторінки