Відповіді експертів

г. Бахчисарай, Автономная Республика Крым, районний совет
Исполнительный аппарат Бахчисарайского районного совета финансирует расходы по КФК 120201 «Поддержка периодических изданий (газет и журналов)». Необходимо ли утверждать паспорт бюджетной программы по этой функции?

Це регламентовано Пpaвилaми склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів,затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679:
«1.2. Пaспоpти бюджетних пpогpaм склaдaють усі головніpозпоpядники коштів місцевого бюджету (дaлі – головні pозпоpядники) зa кожною бюджетною пpогpaмою, кpім бюджетних пpогpaм з повеpнення кpедитів до бюджету тa бюджетних пpогpaм, що ствоpюються пpотягом pоку зa paхунок коштів pезеpвного фонду бюджету.»

Детальніше
Згорнути
Вінницька область
Як і які показники якості можна обрахувати (з посиланням на джерело інформації) по програмі «Централізований бухгалтерський облік»?

Дивіться наявну законодавчу базу, а саме показники для відповідної бюджетної програми визначені у спільному наказі Міністерства фінансів та Міносвіти від 01.06.2010 № 298/519.

Детальніше
Згорнути
м. Харків, Департамент міжнародного співробітництва
На виконання програми розвитку туризму було розроблено символіку міста та виготовлено кілька екземплярів путівників та описів туристичних маршрутів. Які повинні бути показники якості та ефективності у даному випадку?

Наказом МФУ № 945 визначено:

   "За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники, враховуючи їх специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи:

-   назву бюджетної програми;
-   мету бюджетної програми;
-   завдання (одне або декілька) бюджетної програми;
-   результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості)."

    Тобто, головний розпорядник має самостійно сформувати бюджетну програму щодо розвитку туризму. Показники повинні визначатися в залежності від інших параметрів бюджетної програми (мети, завдань тощо) і повинні характеризувати ефективність використання бюджетних коштів і досягнення соціального та/або економічного ефекту.

Детальніше
Згорнути
м. Хмельницький, управління освіти і науки облдержадміністрації
Приведіть приклад, як заповнити показники затрат, продукту, ефективності і якості, які стосуються завдання по енергоефективності?

Основні результативні показники визначені у спільних наказах МФУ і галузевих міністерств та у наказах МФУ № 1608 та № 945.
   Завдання "енергоефективність" визначено некоректно. Необхідно чітко сформулювати завдання і лише після цього сформувати і заповнити результативні показники. Завдання "Здійснення заходів з енергозбереження" та "Забезпечення збереження енергоресурсів" з показниками є у наказі № 945.

Детальніше
Згорнути
м. Одеса, фінансове управління
Де знайти у кодифікаторі нумерації типових переліків бюджетних програм код бюджетної програми стосовно видатків резервного фонду? Чи потрібно складати паспорт бюджетної програми по резервному фонду? Як відображати в додатку 3.1 до рішення про бюджет резервний фонд?

Оскільки форми 3 та 3.1 рішення про місцевий бюджет повинні повністю співпадати, у рішенні 3.1 обов’язково визначається КПК та назва бюджетної програми "Резервний фонд", однак паспорт бюджетної програми по резервному фонду не складається.
   Номер бюджетної програми визначається самостійно за наступним принципом:

у наказі МФУ 1249 для бюджетних програм розділу 250000 передбачені номери 800-849, а останній фактично задіяний номер - 830.
   Тому для бюджетних програм, сформованих за функціями, які відсутні у наказі 1249, необхідно використовувати номери 831, 832, 833 і далі до № 849 (тобто КТКВК 250380 - бюджетна програма номер 831; КТКВК 250352 - номер 832;  КТКВК 250344 - номер 833 і далі аналогічно).
   Аналогічний підхід до нумерації бюджетних програм по інших  КТКВК.

Детальніше
Згорнути
м. Горлівка, Донецька область, Департамент фінансів міської ради
Наведіть будь ласка приклад складання спільного наказу головного розпорядника та фінансового органу.

Спільний  наказ готується відповідно до загальних вимог діловодства.

Детальніше
Згорнути
м. Харків, головне фінансове управління
При заповненні бюджетного запиту: - необхідно заповнювати звітні дані за 2010 та 2011 роки по результативних показниках, що характеризують виконання бюджетної програми? - потрібно відображати у 2012-2014 роках показники якості? - необхідно заповнювати форму 13 бюджетного запиту? - які бюджетні періоди необхідно брати для аналізу результативних показників при заповненні форми 13?

У бюджетному запиті та паспорті бюджетної програми заповнюються всі розділи - виключень жодний нормативний акт не передбачає.

За 2010-2011 роки необхідно заповнювати ті графи, де є відповідні звітні дані.
На 2012-2014 роки заповнюються всі результативні показники.

  Період, який аналізується у р.13, визначений у самій назві розділу, крім того, відповідні роз’яснення  ми давали на тренінгу (є на слайдах, за якими проходив тренінг).

Детальніше
Згорнути

Сторінки