Відповіді експертів

Запорізька обл., м. Енергодар, Фінансове управління
У зв’язку із внесенням змін до наказів по типових програмах не можемо зрозуміти, як у програмі за КТКВК 090412 може бути підпрограма по КТКВК 090416?

У Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затвердженому наказом МФУ від 30.11.2012 р. № 1260 бюджетна програма «Інші видатки на соціальний захист населення» (КТКВК 090412) не поділяється на підпрограми. За даною бюджетною програмою повинні бути сформовані підпрограми та результативні показники, які будуть враховувати особливості кожного окремого бюджету.
    А підпрограма «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (КТКВК 090416) включена до бюджетної програми «Соціальний захист ветеранів війни та праці».
 

Програма
Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412)  

Програма
Соціальний захист ветеранів війни та праці

Мета
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство  

Підпрограма 1
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 
(КТКВК 090416)
 

Підпрограма 2
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КТКВК 091209)
 

 
    Щодо формування окремих програм та підпрограм, то Міністерством фінансів України у Примірному переліку надані наступні роз’яснення:
    «За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи:

  • назву бюджетної програми (підпрограми);
  • мету бюджетної програми;
  • завдання (одне або декілька) бюджетної програми (підпрограми);
  • результативні показники виконання бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).

  Визначені у вищенаведеному примірному переліку результативні показники виконання бюджетних програм застосовуються в тій частині, що відповідає встановленим меті та завданням конкретної бюджетної програми (підпрограми).
    Водночас перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений».

Детальніше
Згорнути
м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, Фінансове управління
Як складати бюджетний запит на 2013 рік по Первинній медичній допомозі, якщо у 2012 році у них два КЕКВ (1172, 2410), а з 2013 року змінюється економічна класифікація?

У новій економічній класифікації видатків бюджету, затвердженій наказом МФУ від 14.01.11 № 11 (в редакції наказу МФУ від 26.12.11 № 1738 із змінами), КЕКВ 1172 відповідає КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», а КЕКВ 2410 відповідає КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
    Враховуючи, що нова економічна класифікація набуває чинності з 01.01.2013 р., при плануванні всіх показників на 2013 рік необхідно керуватися новою економічною класифікацією та Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом МФУ від 12.03.12 № 333 (у редакції наказу МФУ від 21.06.12 № 754).

Детальніше
Згорнути
м. Запоріжжя, Управління культури і туризму
При формуванні бюджетного запиту на 2013 рік потрібно користуватися наказом Міністерства Фінансів України від 06.06.2012 № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"?

Зазначений наказ регламентує підготовку бюджетних запитів лише в частині коштів державного бюджету. Щодо бюджетних запитів місцевих бюджетів, то будуть надані додаткові роз’яснення Міністерства фінансів України.

Детальніше
Згорнути
м. Жовті Води, Дніпропетровська область, Фінансове управління
За яким кодом тимчасової класифікації видатків планувати видатки на проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), на виконання розпорядження КМУ від 26.11.2008р. №1473-р, якщо захисні споруди знаходяться на балансі комунального підприємства?

З питанням щодо застосування Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів необхідно звернутися до Міністерства фінансів України, оскільки згідно з наказом МФУ від 14.01.2011 р. № 11 відповідні роз’яснення уповноважені надавати структурні підрозділи Мінфіну.

Детальніше
Згорнути
м. Буча, Київська область, Відділ освіти / м. Тернівка, Дніпропетровська область
Якщо змінюється обсяг фінансування, як потрібно вносити зміни в паспорти бюджетних програм? Чи треба складати нові паспорти та знову їх затверджувати? Як відображати зміни протягом року по власних надходженнях бюджетних установ в паспортах та звітах про виконання бюджетних програм?

Порядок внесення змін до паспортів бюджетних програм регламентовано п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ від 09.07.2010 р. № 679 (із змінами, внесеними наказом МФУ від 08.06.12  № 690).
   Якщо обсяг фінансування змінюється у відповідності до норм, регламентованих вищезазначеним пунктом Правил, то зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм.

Щодо внесення змін по власних надходженнях бюджетних установ, то необхідно керуватися абз.3 Порядку:

«1.10. Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми; …»

Тобто, якщо зміна власних надходжень призводить до суттєвої зміни (наприклад, виникнення нових завдань або нових показників результативності), то зміни до паспорта бюджетної програми вносяться в установленому порядку. Якщо ж змінюються лише обсяги власних надходжень, то зміни до паспортів не вносяться, а у звіті проставляються їх фактичні надходження.

Детальніше
Згорнути
м. Рені, Ренійський район, Одеська область
Яким наказом Міністерства фінансів України затверджена форма паспорту бюджетної програми місцевих бюджетів?

Форма паспорту бюджетної програми місцевих бюджетів затверджена наказом  Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 690.
Наказ від 29.12.2002 N 1098 р. "Про паспорти бюджетних програм" встановлює форму паспорта бюджетної програми державного бюджету.

Детальніше
Згорнути
м. Буча Київської області, відділ освіти Бучанської міської ради
Яким чином вносяться зміни в паспорти бюджетних програм в разі змін обсягів фінансування? Чи потрібно складати, в даному випадку, нові паспорти та по-новому їх затверджувати?

Порядок внесення змін до паспортів бюджетних програм встановлено пунктом 1.10. правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 690  «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679».

Детальніше
Згорнути

Сторінки