Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 19 
м. Березне, Рівненська обл., Березнівська районна рада

У показниках продукту бюджетної програми, яку виконує районна рада, потрібно проставити кількість прийнятих нормативно-правових актів. Які це акти – рішення сесії, розпорядження голови районної ради?

  Статтею 59 «Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що «рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень». Також - «сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах свої повноважень видає розпорядження». Таким чином, рішення ради та розпорядження голови районної ради – нормативно-правові акти.

м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради

  У кодифікаторі бюджетних програм за кодом бюджетної програми 0060 у назві програми перелічені ради різних рівнів. Необхідно використовувати повну назву згідно кодифікатора з повним переліком рад чи зазначити в назві тільки раду або виконавчий комітет відповідного рівня, наприклад: «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Новомосковської міської ради»?

  У статті 2 Бюджетного кодексу України визначено, що бюджетна програма – «Це сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій». Назва програми повинна бути зрозуміла, лаконічна, конкретна і чітка. У вашому випадку назва програми буде «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Новомосковської міської ради».

смт. Чутово, Чутовський район, Полтавська обл., фінансове управління

  У пункті 7 Форми 20ХХ-2 бюджетного запиту наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди по загальному та спеціальному фондах разом, чи тільки по загальному?

  У пункті 7 Форми 20ХХ-2 бюджетного запиту наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди по загальному та спеціальному фонду разом.
Це пов’язано з тим, що більшість результативних показників неможливо поділити на загальний та спеціальний фонди. Наприклад, кількість закладів, кількість ветеранів та інвалідів, кількість днів відвідування, зниження рівня захворюваності тощо.

АР Крим, м. Євпаторія, Управління міського господарства

Достатньо провести оцінку ефективності бюджетних програм за 2013 рік, чи потрібно проводити оцінку і за перше півріччя 2013 року? За якою формою має проводитись оцінка та як повинні подаватись її результати?

Відповідно до Бюджетного кодексу – «на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів». Також у Бюджетному кодексі визначено, що «організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
   На сьогоднішній день Наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 року № 608 затверджено «Методичні рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм». Цим наказом рекомендовано головним розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів застосовувати Методичні рекомендації при здійсненні оцінки ефективності бюджетних програм та визначено, що організовуючи проведення оцінки ефективності бюджетних програм, головний розпорядник самостійно визначає:

  • обсяг і структуру інформації, на базі якої здійснюватиметься оцінка ефективності бюджетних програм, виходячи із особливостей своєї діяльності, мети та завдань кожної бюджетної програми;
  • джерела отримання інформації;
  • порядок та періодичність збору інформації, технологію обробки та аналізу отриманої інформації.
   Крім того, листом Міністерства фінансів України від 13.02.2013 року № 31-05010-14-8/4651 усім учасникам державного експерименту щодо запровадження ПЦМ була направлена «Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів», яка базується на основі формульного підходу. Для її використання необхідно мати дані річного звіту про виконання паспортів бюджетних програм принаймні за один рік.
   Таким чином, відповідно до діючої нормативно-правової бази, головні розпорядники можуть самостійно визначати періодичність проведення та форми звіту про результати оцінки ефективності бюджетних програм, однак при цьому обов’язковою є проведення оцінки за результатами року.

м. Бердянськ, Запорізька обл., відділ освіти, молоді та спорту Бердянської РДА

Чи необхідно доповнити результативні показники показниками якості по бюджетних програмах галузі «Освіта», які відповідають КТКВК 070804, 070805, 070808? У спільному наказі Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 показник якості відсутній. Якщо цей показник визначити, то яким документом він буде затверджений?

Дійсно, у спільному наказі Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 по бюджетних програмах «Централізоване ведення бухгалтерського обліку та звітності», «Здійснення централізованого господарського обслуговування» та «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років», показники якості відсутні. У наказі є примітка, що «При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений». Тому бюджетні програми доцільно доповнити показниками якості.
  Паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника бюджетних коштів та фінансового органу. Таким чином, внесені зміни будуть узаконені.


м. Київ, освіта

  У формі бюджетного запиту є наступна зноска: * «У пунктах 5 – 14 інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми». Чи означає це, що при відсутності підпрограм, перераховані пункти зовсім не потрібно заповнювати? Чи все одно треба їх заповнювати, тільки без поділу на підпрограми?

У бюджетному запиті потрібно заповнювати всі, без винятку, пункти. Якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, то заповнюються всі дані по зазначеній бюджетній програмі. Якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми, то дані заповнюються в розрізі кожної підпрограми.

смт. Новоархангельск, Кіровоградська обл., відділ освіти, молоді та спорту

  В якому вираженні – тис. грн. або грн. заповнюються дані у бюджетному запиті? Як правильно заповнити пункт 7 таблиці 14.1 бюджетного запиту?

Згідно статті 75 Глави 12 Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. В інструкції повинно бути визначено, в якому виразі (грн. або тис. грн.) вносяться відповідні дані та яким чином заповнюються усі пункти та таблиці.
Що стосується запитання в частині заповнення пункту 7 таблиці 14.1 бюджетного запиту, то запитання дещо некоректне. 23.11.2012 року Міністерство фінансів України направило лист № 31-05010-14-8/27910 «Щодо типової форми рішення та бюджетного запиту», яким потрібно користуватися в роботі. У зазначеній формі бюджетного запиту пункт 7 таблиці 14.1 відсутній. Вищезазначений лист розміщений на сайті ІБСЕД тут.

м. Бердянськ, Запорізька обл., Бердянська районна рада

Де можна знайти результативні показники для формування бюджетної програми з проведення виборів народних депутатів (КТКВК 250203)?
  Бюджетна програма «Проведення виборів та референдумів» визначена у наказі Міністерства фінансів України від  27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів» (у редакції наказу від 30.11.2012 р. № 1260). Ця бюджетна програма поділяється на дві підпрограми: «Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (КТКВК 250203); «Проведення референдумів» (КТКВК 250205). У прикінцевих положення вищезазначеного наказу визначено, що «За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи:
  • назву бюджетної програми (підпрограми);
  • мету бюджетної програми;
  • завдання (одне або декілька) бюджетної програми (підпрограми);
  • результативні показники виконання бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).»
Тобто, в залежності від того, які видатки передбачається здійснити за рахунок відповідних бюджетних коштів, ви самостійно формуєте результативні показники. При цьому можна застосовувати аналогічні показники, сформовані у інших програмах.
 

м. Цюрупинськ, Херсонська обл., районна рада

  Які результативні показники можуть бути включені в завдання «Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року» по бюджетній програмі «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради»?

Окреме завдання «Погашення кредиторської заборгованості на початок року», в даному випадку, виділяти недоцільно. Необхідно доповнити основне завдання: у показниках затрат визначити - обсяг кредиторської заборгованості (тис. грн.); показники якості доповнити показником – відсоток погашеної кредиторської заборгованості.

м. Славута, Хмельницької обл., Відділ освіти Славутської РДА

Як визначити коди підпрограм «Будинок дитячої та юнацької творчості» та «Оздоровчий табір» бюджетної програми «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» за КБП 1100 (КТКВК 070401)?

По галузі «Освіта» 01.06.2010 р. затверджено спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового  переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» за № 298/519. Згідно цього наказу, жодна освітянська бюджетна програма не має поділу на підпрограми. Якщо у вас є бажання відокремити використання бюджетних коштів та виконання результативних показників за кожним із зазначених напрямків діяльності, тоді їх можна оформити окремими завданнями у рамках виконання однієї бюджетної програми.
 

Запорізька область, Управління фінансів

Якщо у головного розпорядника (РДА) більше, ніж 9 бюджетних програм, яку ставити третю цифру при формуванні кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету?

У структурі коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів третя цифра визначає відповідального виконавця у системі головного розпорядника. І ця ознака залежить не від кількості бюджетних програм, а від того, хто саме є відповідальним виконавцем.
Відповідальний виконавець: безпосередньо забезпечує виконання однієї або ряду бюджетних програм в цілому по системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс. Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то ця частина коду визначається цифрою «1», для визначення усіх інших відповідальних виконавців використовуються цифри від 2 до 9 в межах одного головного розпорядника.
Якщо буде визначено, що головний розпорядник (РДА) - відповідальний виконавець для усіх (9 або більше) бюджетних програм, то третя цифра у кодах програмної класифікації видатків та кредитування бюджету кожної з бюджетних програм буде «1».
Для того, щоб правильно визначити відповідального виконавця бюджетної програми, потрібно уважно прочитати Інструкцію про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 19 
2014-04-01
Тренінги по запровадженню ПЦМ на рівні місцевих бюджетів
 
   У ІІ кварталі 2014 року експерти проекту ЗМФІ-ІІ спільно з Міністерством фінансів України продовжать серію регіональних тренінгів по запровадженню програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів. Тренінги пройдуть за таким графіком:
   24 квітня 2014 року у м. Луцьк – для фахівців Державної казначейської служби України Волинської області;
>>>
Новини
2014-04-01
Семінар «Ефективність планування  та оцінки, у тому числі проектів з
енергозбереження
запорука досягнення стратегічних цілей»

 
   31 березня 2014 року за сприянням  експертів ЗМФІ-ІІ відбувся семінар «Ефективність планування  та оцінки, у тому числі проектів  з енергозбереження – запорука досягнення стратегічних цілей».
   У заході взяли участь представники комунальних  підприємств та виконавчих комітетів міських рад міст-учасників проекту, а саме Києва, Луцька, Алчевська, Тернополя, Миргорода та Вінниці. 
>>>