Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 22 
м. Новогородівка, Донецька обл., УПСЗН

Як правильно заповнювати бюджетні запити на 2014 рік, сумарно по програмах або в розрізі підпрограм?

Якщо окремі бюджетні програми головного розпорядника бюджетних коштів поділяються на підпрограми, то форми бюджетних запитів на 2014 рік заповнюються в розрізі цих бюджетних програм з поділом їх на підпрограми. Якщо ж бюджетна програма не поділяються на підпрограми, то всі форми і показники наводяться лише за цією програмою.


м. Армянськ, Автономна Республіка Крим, фінансове управління Армянської міської ради

Бюджетна програма «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезенню побутового сміття та рідких нечистот» складається з шести підпрограм (КТКВК 090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405). Як необхідно складати та затверджувати паспорт бюджетної програми? За кожною підпрограмою окремо, чи в цілому по бюджетній програмі?
 
Паспорт бюджетної програми «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезенню побутового сміття та рідких нечистот» складається по бюджетній програмі з урахування затверджених підпрограм. У пункті 7 паспорту бюджетної програми перелічуються усі затверджені рішенням сесії підпрограми. У пункті 8 кожна з затверджених підпрограм розписується в розрізі завдань. Аналогічно заповнюються всі інші форми паспорта бюджетної програми.


м. Бахчисарай, Автономна Республіка Крим, фінансове управління

Як потрібно формувати проект рішення про бюджет на 2014 рік, бюджетний розпис і т. п. – за 4-х значними кодами або за 7-ми значними кодами?
Чи будуть проводитись навчання щодо формування місцевих бюджетів на 2014 рік за програмно-цільовим методом бюджетування?
  При формуванні проекту рішення про місцевий бюджет на 2014 рік потрібно створити додатки до рішення як у традиційному вигляді (видатки бюджету по КТКВК), та у форматі ПЦМ (додаток 3.1 до рішення). Форма додатку 3.1 до рішення про місцевий бюджет надіслана листом Міністерства фінансів України від 23.11.2012 року № 31-05010-14-8/27910. У цьому документі заповнюється колонка 1, де проставляються КПКВК згідно наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року № 97 (із змінами) «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів».
Навчання щодо формування місцевих бюджетів на 2014 рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування проводитись не плануються. Питання, які виникають в процесі запровадження ПЦМ на місцевому рівні, можна вирішуватися шляхом консультацій з фахівцями Міністерства фінансів АР Крим (відповідних Департаментів фінансів), а також консультантами Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень.

м. Бахчисарай, Автономна Республіка Крим, фінансове управління

Форми бюджетних запитів, паспорту та звіту про виконання паспорту бюджетної програми складаються по кожній бюджетній програмі. При цьому, потрібно вказати Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Де в цих формах потрібно проставляти Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по підпрограмах (у разі їх затвердження)?
 
Якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми, то Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (остання цифра коду - 0) проставляюся у рядках, де зазначається назва бюджетної програми.
КПКВК по підпрограмах відображаються у відповідній колонці або у колонці, де зазначається назва підпрограми.

м. Бахчисарай, Автономна Республіка Крим, фінансове управління

Коли потрібно застосовувати наказ Міністерства фінансів України від 26.07.2013 № 705 «Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», у 2013 році, чи починати з планування бюджетів на 2014 рік?

Наказом міністерства фінансів України від 26.07.2013 № 705 «Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» установлено, «що затверджена цим наказом класифікація застосовується при складанні та виконанні місцевих бюджетів для дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів». Крім того, затверджену цим наказом класифікацію враховує Державна казначейська служба України «при доопрацюванні програмного забезпечення в частині розширення його функціональності для казначейського обслуговування місцевих бюджетів, які використовують програмно-цільовий метод, і складання фінансової та бюджетної звітності».
Головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів та місцеві фінансові органи у своїй роботі використовують наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року № 97 (із змінами) «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів».м. Суми, Департамент фінансів

Відповідно до пункту 1.8 наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», головний розпорядних бюджетних коштів у тижневий строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів копії спільних наказів та копії затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.
Навіщо доводити до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів такі документи, якщо паспорт за однією бюджетною програмою об’єднує декілька бюджетних установ? При цьому бюджетна установа не може відстежувати свої результативні показники.

 
Згідно статті 48 Бюджетного кодексу України «Взяття бюджетних зобов’язань», при реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в управліннях Державної казначейської служби здійснюється перевірка відповідності їх паспорту бюджетної програми.
У пункті 2 статті 49 «Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань» Бюджетного кодексу України наголошується, що Казначейство здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів у разі: 2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми».
Враховуючи, що зобов’язання беруться конкретним розпорядником або одержувачем бюджетних коштів, паспорт бюджетної програми та наказ про його затвердження повинен обов’язково бути.

м. Кам’янка, Черкаська обл., райдержадміністрація

Де можна знайти приклад паспорту по КТКВК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»?
Приклад формування паспорту бюджетної програми, що відповідає КТКВК 210105 навести не можна. Паспорт бюджетної програми «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (код бюджетної програми 7810) складається розпорядником бюджетних коштів ураховуючи специфічні особливості формування кожного конкретного бюджету.
Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 визначено, що за бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з  огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи:
  • назву бюджетної програми (підпрограми);
  • мету бюджетної програми;
  • завдання (одне або декілька) бюджетної програми (підпрограми);
  • результативні показники виконання бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).


м. Сімферополь, АР Крим, Міністерство фінансів АР Крим

Міністерство фінансів України затвердило наказ № 705 від 26.07.2013 «Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу». Виникає декілька питань.
  1. Затверджена наказом класифікація буде використовуватися селами та селищами тільки у тому випадку, якщо буде дослідна експлуатація програми у районному чи міському бюджеті?
  2. При проведенні дослідної експлуатації програмного забезпечення, місцеві бюджети, які затверджують бюджет у форматі ПЦМ, будуть використовувати коди бюджетних програм, які затверджені наказом МФУ від 14.02.2011 № 97 або повинні користуватися наказом МФУ № 705
Пунктом 2 наказу Міністерства фінансів України № 705 від 26.07.2013 визначено, що затверджена цим наказом класифікація застосовується для дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів.
Дослідна експлуатація програмного забезпечення проводиться Міністерством фінансів України на базі окремих місцевих бюджетів Житомирської області.
Тобто, до внесення відповідних змін до наказу № 705, всі місцеві бюджети при складанні бюджету на 2014 рік за ПЦМ повинні користуватися наказом Міністерства фінансів України № 97 від 14.02.2011 (із змінами) «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів».

м. Кролевець, Сумська обл., Фінансове управління

Де в паспорті бюджетної програми потрібно відображати кошти, які заплановані на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася?
 
Все залежить від того, яким чином і на що заплановані кошти на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів.
Якщо у бюджетній програмі затверджені кошти тільки на погашення кредиторської заборгованості, то заплановані кошти відображаються у пункті 4 Паспорту бюджетної програми «Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань».
Якщо в межах виконання бюджетної програми роботи, за якими виникла кредиторська заборгованість, в плановому році не виконуються, то доцільно у паспорті цієї бюджетної програми виділити окреме завдання з погашення такої заборгованості. Наприклад, погашення кредиторської заборгованості за виконаний у минулому році капітальний ремонт, на проведення якого у поточному році кошти не передбачені. Відповідно, обсяги коштів відображатимуться у п.8 Паспорту бюджетної програми «Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань».
Якщо ж у поточному році роботи, за яким виникла заборгованість, продовжуються, то доцільно відобразити у відповідному завданні окремі показники: затрат - «кредиторська заборгованість минулих років, тис грн»; якості - «відсоток погашеної заборгованості, %».

м. Феодосія, АР Крим, виконком

  Чи повинна кількість бюджетних програм, які затверджені рішенням сесії, співпадати з кількістю затверджених паспортів бюджетних програм? Чи може бути, що по одному КТКВК рішенням сесії затверджено декілька бюджетних програм, а паспорт затверджено тільки один (на всі бюджетні програми)? Чи потрібно на кожну бюджетну програму складати окремий паспорт?

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679.
Згідно п.1.2. Правил «Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.»
Тобто, паспорти бюджетних програм складаються та затверджуються головними розпорядниками бюджетних коштів за всіма бюджетними програмами, затвердженими у додатку 3.1 до рішення сесії про міський бюджет на відповідний період, окрім винятків, передбачених Правилами.  
При цьому слід звернути увагу, що кожному КТКВК відповідає конкретна бюджетна програма або підпрограма (у разі її формування). Тобто у кожного головного розпорядника за одним КТКВК може бути сформована одна програма/підпрограма. При цьому паспорт формується за кожною бюджетною програмою.

 

смт. Веселе, Веселівський р-н, Запорізька обл., управління фінансів

  Якщо зміни до розпису районного бюджету внесено згідно розпорядження голови РДА від 26.06.13, відповідно якого збільшено видатки по деяких бюджетних програмах, в який термін необхідно вносити уточнення у паспорти у паспорти бюджетних програм та видавати спільні накази про затвердження паспортів бюджетних програм у новій редакції.

  Згідно наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 26.11.2012 р. № 1221), головні розпорядники бюджетних коштів протягом тижня після набрання чинності рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет розробляють проекти паспортів бюджетних програм та проекти спільних наказів про їх затвердження та подають їх місцевому фінансовому органу. Місцевий фінансовий орган протягом тижня розглядає надані документи та приймає рішення про їх затвердження у новій редакції. Таким чином, через два тижня після набрання чинності рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, повинні бути затверджені паспорти бюджетних програм.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 22 
Новини
2015-01-22
   Завершився відбір міст для участі у проекті ЗМФІ-ІІ у 2015 році

   За результатом конкурсного відбору міст, в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) переможцями в 2015 році визначені наступні міста: Суми, Комсомольськ, Чернівці, Артемівськ, Кіровоград, Бердичів.
   Одним із завдань проекту ЗМФІ-II є розробка і впровадження фінансових практик, що сприятимуть енергоефективності у вибраних містах. У рамках цього завдання передбачається надання вибраним містам допомоги у залученні додаткового фінансового ресурсу, зокрема приватного, банківського сектору та міжнародних фінансових установ для реалізації проектів з енергозбереження.
>>>