Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді - ПЦМ 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 24 
Одеська область, фінансове управління
  Допоможіть розібратися з таким показником як «Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв, прийнятих документів». Якщо планова цифра була 250 на півріччя, а факт 268, варто уточнювати план під фактичну цифру (або якщо факт – менше)?

 
Планові цифри необхідно уточнювати при наявності внесення обґрунтованих змін в бюджетну програму, які впливають на величину результативних показників. Потрібно також звернутись до нормативних документів, які регламентують розрахунок відповідних планових показників.
 


 

смт. Томаківка, Томаківський район, Дніпропетровська обл., фінансове управління
  Наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2014 року № 397 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації та Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання», а саме, по КФК 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води» добавили нове КФК. Чи були внесені зміни до кодифікатору бюджетних програм МБ? Як правильно закодувати КФК в додатку до рішення сесії 3.1?

 
Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 97 на відповідність до наказу МФУ від 14.01.2011 р. № 11 (із змінами та доповненнями) у поточному році не вносилися.
Видатки по КТКВК МБ 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води» структурно відносяться до бюджетної програми 3010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот». і можуть бути закодовані як підпрограма з кодом 3017.


 

м. Львів, Львівська міська рада
  Відповідно до пункту 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, у разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного та річного розписів, що призводять до зміни результативних показників за підсумками півріччя, зміни до паспорта бюджетної програми вносяться за п’ять днів до закінчення звітного періоду, але не частіше ніж раз на квартал. Чи обов’язковим є затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм щоквартально у разі настання таких випадків? Чи просто достатньо затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм за півріччя і рік?

 
Пунктом 1.10 наказу Міністерства фінансів України затверджено, що «У разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного та річного розписів, що призводять до зміни результативних показників за підсумками півріччя, зміни до паспорта бюджетної програми вносяться за п’ять днів до закінчення звітного періоду, але не частіше ніж раз на квартал».  Оскільки у паспорті бюджетної програми результативні показники заповнюються за звітними періодами – півріччя та рік, а зміни до помісячного та річного розпису призводять до змін результативних показників за підсумками півріччя, то, у даному випадку, паспорт бюджетної програми у новій редакції затверджується за п’ять днів до закінчення півріччя.


 

м. Київ, Київська міська державна адміністрація
  Питання стосується звітів про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя, які потрібно подати до 25 липня. Відповідно до пункту 3.2. розділу III, у пункті 4 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період, у графах 1 – 3 – обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період з урахуванням змін. Під звітним бюджетним періодом розуміється рік? Чи це є уточнені обсяги видатків за півріччя, так як звіти складаються за підсумками півріччя?

  Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
Згідно пункту 2.2. наказу, за формами, затвердженими наказом, головні розпорядники коштів місцевого бюджету подають до місцевих фінансових органів у паперовому та електронному вигляді:
  • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя – до 25 липня;
  • річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм – у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.
 
У пункті 8 «Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань» паспорту бюджетної програми, обсяги фінансування поділяють на два звітні періоди: півріччя та рік.  Показники паспорта бюджетної програми заповнюються наростаючим підсумком з початку року за кожний звітний період (півріччя і рік).
Таким чином, звіти про виконання паспортів бюджетних програм потрібно складати двічі на рік, як це затверджено наказом МФУ.
Що стосується обсягів бюджетних асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період (півріччя і рік), з урахуванням змін, звертаємо Вашу увагу на те, що планові результативні показники, які відображаються у звіті повинні обов’язково відповідати результативним показникам затвердженим у паспорті бюджетної програми.

 

Полтава, централізована бухгалтерія відділу культури Полтавської міської ради
Чи правильно для розрахунку порівняння результативності бюджетної прграми із показниками попередніх періодів (І1) враховувати порівняння ТІЛЬКИ показників ефективності (Іеф), А НЕ середнє між порівняннями показників ефективності (Іеф) і порівняннями показників якості (Іяк)?

  Відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів для розрахунку параметру «Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (І1)» враховуються лише показники ефективності. Показники якості не порівнюються з показниками попередніх періодів і не використовуються для розрахунку І1.

м. Львів, Управління фінансів
Відповідно до підпункту 3.2 пункту 2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів: загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми коригується. Що розуміється під загальною шкалою аналізу? Це є кінцевий розрахунок загальної ефективності?
 
  Повинна коригуватися шкала визначена у пункті 1.2 Методики (Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486). При цьому  відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для ) або на 25 балів (для ).
Водночас, як показала практика, шкалу краще не зменшувати, а приймати відсутні дані за 100 балів (для ) або за 25 балів (для ). Це дозволить використовувати однакову шкалу для всіх завдань програми і отримати співставні дані.
Ці зміни будуть внесені до Методики при доопрацюванні.

 

Одеська обл., Фінансове управління
  За КТКВК МБ 250344 (в нашому випадку) проходить фінансування трьох міських програм. Чи створюється за цим кодом паспорт бюджетної програми? Які завдання та показники виконання цих завдань доцільно створити?

 
За КТКВК МБ  250344 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» формується бюджетна програма за кодом 8390. Паспорт цієї бюджетної програми не створюється згідно з пунктом 1.2. наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2010р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» - «Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, з повернення кредитів до бюджету, з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування  шкоди, завданої фізичній та юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів».


 

Одеська обл., Фінансове управління
  Всі затверджені рішенням сесії про бюджет на поточний рік видатки по окремому КТКВК МБ – це погашення кредиторської заборгованості за минулий рік (в поточному році інші видатки по цьому КТКВК МБ не плануються). Чи потрібно, в даному випадку, складати та затверджувати паспорт такої бюджетної програми?

  Згідно пункту 1.2. наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2010р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» – «Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів». Таким чином, за видатками на погашення кредиторської заборгованості минулих років, які обліковуються по окремому КТКВК МБ, складається та затверджується паспорт бюджетної програми.

м. Умань, Черкаська обл., Виконком міської ради
  Допоможіть розібратися з таким показником ефективності як «кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника». Питання полягає в тому, як рахувати виконання листів, що мають контрольні терміни, наприклад «щомісяця». Це одне виконання, чи рахувати за кожний місяць, тобто 12 листів?

  Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника рахується по факту виконання доручення. Якщо в дорученні визначено щомісячне надання інформації (звітування), то кожне з них рахується як окремий лист.

м. Львів, Львівська міська рада
  За яким програмним кодом буде відображатись програма за КФК 250354 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»?

 
При визначенні Коду бюджетної програми місцевого бюджету необхідно користуватися наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів» (із змінами від 04.10.2011р. № 1249, від 15.10.2012р. № 1101 та від 20.12.2012р. № 1386). Коду Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250354 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» відповідає код бюджетної програми 8430 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».


 

м. Бердянськ, Запорізька обл., Районна рада
  На початок року був затверджений кошторис. Протягом року на підставі довідок вносилися зміни до кошторису в частині видатків по спеціальному фонду. Чи вносяться зміни до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду?

 
Згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2010р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено, що «Паспорт бюджетної програми визначає мету, підпрограми (у разі їх формування), відповідальних виконавців, завдання, результативні показники й інші характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюються контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетних програм».                
   Головні розпорядники і фіноргани забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, відповідним порядкам використання бюджетних коштів та Правилам, затвердженим наказом МФУ № 679.
   Абзацом третім пункту 1.10 наказу затверджено, що зміни до паспортів бюджетних програм вносяться у разі зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об’єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми. Таким чином, якщо зміни до кошторису в частині видатків по спеціальному фонду потребують визначити нові завдання бюджетної програми (наприклад: проведення поточного або капітального ремонту, придбання обладнання, проведення заходів з енергозбереження і т. п.) або більш деталізуються існуючи завдання, тоді до паспорту бюджетної програми вносяться зміни і він затверджується у новій редакції. Такі зміни можуть вноситись один раз за п’ять днів до закінчення кварталу.

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 24 
Новини
2016-07-18
Діалог громад і видобувних компаній можливий 
 
   14 липня у Шишацькій РДА відбувся круглий стіл на тему: «Видобувна галузь Полтавщини: економічний розвиток чи занепад для громад?». У рамках заходу обговорювалися можливості, які відкриває міжнародний стандарт Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) та спільні дії місцевої влади та громади з впровадження ІПВГ у Полтавській області.
 Захід відбувс
я в рамках проекту "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження" у частині надання допомоги в реалізації компоненту "Ініціатива прозорості видобувних галузей в Україні", який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
   Організатором круглого столу стала Полтавська філія Суспільної служби України. Керівник філії Ганна Кіященко розповіла присутнім про важливість вирішення проблем, які виникли в регіоні в результаті діяльності видобувної галузі. Пані Кіященко наголосила, що вирішення проблем можливе лише за умови врахування інтересів громади, влади та видобувних компаній.
 
>>>