Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 20 
м. Красноперекопськ, АР Крим, УТСЗН Красноперекопського району

  У 2012 році паспорти бюджетних програм по субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам не складалися, звіт, відповідно, за 2012 рік не складався. Чи потрібно здійснити оцінку ефективності за перше півріччя 2013 року порівняно з першим півріччям 2012 року?
  Оцінку ефективності бюджетних програм потрібно здійснити обов’язково.
Всі результативні показники формуються на підставі періодичної звітності, тому необхідно взяти відповідні дані з відповідних форм звітності за 2012 рік та зробити порівняльний аналіз ефективності бюджетних програм що виконуються у 2013 році.
Водночас слід зазначити, що в попередньому році паспорти бюджетних програм по видатках, що проводилися за рахунок кштів субвенцій, повинні були бути складені.

м. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл., Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Орджонікідзе

  Чи потрібно заповнювати форму бюджетного запиту 20ХХ-2 для програми «Первинна медична допомога населенню» (КТКВК 080800), якщо для програми відсутні підпрограми в типовому переліку бюджетних програм (наказ МОЗУ та МФУ від 21.09.2012 № 728/1015)? Якщо вони існують, на підставі яких документів їх сформулювати? Якщо підпрограми відсутні, як заповнювати п. 7 форми 20ХХ-2 стосовно результативних показників? Якщо відсутні підпрограми (або як їх виділити), чи потрібно заповнювати п. 7 – 11 Паспорта бюджетної програми?

  Всі три форми бюджетного запиту заповнюються по всіх бюджетних програмах, при цьому немає значення поділяються вони на підпрограми чи ні.
Підставою для визначення, поділяються бюджетні програми на підпрограми чи ні, є спільні накази відповідних галузевих міністерств та Міністерства фінансів України про Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання. Тобто, якщо у Типовому переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання, затвердженому відповідним спільним наказом, конкретна бюджетна програма поділяється на підпрограми, то і всі форми документів (бюджетний запит, паспорт бюджетної програми тощо) формуються в розрізі підпрограм та завдань до кожнох підпрограми. Якщо ж бюджетна програма не поділяється на підпрограми, то всі форми заповнюються в розрізі завдань бюджетної програми.

Відсутність підпрограм, у жодному випадку, не впливає на потребу заповнювати чи ні пп. 7 – 11 Паспорта бюджетної програми. Пункти 7 – 11 потрібно заповнювати обов’язково.

м. Ланівці, Лановецький р-н, Тернопільська обл., фінансове управління Лановецької РДА

  Як затверджуються паспорти бюджетних програм, в разі якщо головний розпорядник бюджетних коштів здійснює видатки по багатьох програмах? Всі паспорти затверджуються одним наказом, чи кожен паспорт затверджується окремим наказом?
  Згідно наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника бюджетних коштів та місцевого фінансового органу по всіх бюджетних програмах, які затверджені рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період. Тобто, всі паспорти бюджетних програм затверджуються одним спільним наказом головного розпорядника та фіноргану.

м. Комсомольськ, Полтавська обл., міське фінансове управління

   Чи необхідно розпорядникам нижчого рівня затверджувати паспорта бюджетних програм?
  Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Згідно цих Правил паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів. Паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника та відповідного фіноргану.

м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., Дніпродзержинська міська рада

  Дніпродзержинська міська рада є головним розпорядником бюджетних коштів за КТКВК 120201, одержувач КП «Газета Відомості», хто складає бюджетний паспорт та звіт? Якщо міська рада, то в колонці касові видатки, що ставити, адже у міської ради касових видатків немає, вони є в одержувача? Які в даному випадку обов’язки та відповідальність одержувача?

  Згідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 (із змінами), паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання складають головні розпорядники бюджетних коштів.
Права та обов’язки головного розпорядника ( у тому числі і по відношенню до одержувача бюджетних коштів) визначені Бюджетним кодексом України.
Зокрема, статтею 22 регламентовано, що головний розпорядник бюджетних коштів:

 • отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 • затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 • розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм;
 • здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 • забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
 • інше.
З урахуванням зазначеного вище, касові видатки одержувача бюджетних коштів відповідним чином відображаються у зведеній звітності головного розпорядника бюджетних коштів.

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Міський територіальний центр соціального обслуговування

  Де можна знайти зразок «Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету» станом на 1 липня 2013 року?
 
  Форма «Звіту про виконання паспорта бюджетної програми» затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в редакції наказу від 26.11.2012 № 1221.
Кожен паспорт бюджетної програми індивідуальний і враховує особливості кожного окремого бюджету, тому і звіт про виконання паспорту індивідуальний і як зразок використаний бути не може.


м. Обухів, Київська обл., Управління фінансів

  Правилами складання паспортів бюджетних програм (наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 (із змінами)) затверджено, що бюджетні призначення у паспорті бюджетної програми відповідають бюджетним призначенням встановленим рішенням про місцевий бюджет, або (в окремих випадках) бюджетним асигнуванням, встановленим розписом місцевого бюджету (пункт 2.1 Правил). Хіба якимось іншим документом, крім рішення районної ради, можна вносити зміни до річного розпису? Зараз у паспортах розшифровка за напрямками використання відсутня, а в паспорті наводиться тільки загальний обсяг фінансування по бюджетній програмі. Зменшувати чи збільшувати обсяг фінансування по програмах може тільки сесія районної ради. В окремих випадках (наприклад по субвенціях з державного бюджету) рішенням про районний бюджет на 2013 рік дозволено вносити зміни розпорядженням голови РДА, але з послідуючим затвердженням на сесії райради.

У наказі Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) застосовані положення Бюджетного кодексу України.
   Що стосується бюджетних призначень та бюджетних асигнувань, коли, кім і як можна зменшувати або збільшувати обсяги фінансування, то ці норми регламентовані статтею 23 Бюджетного кодексу України. Зокрема, відповідно до частин 6 та 8 цієї статті дозволено коригування відповідних показників згідно рішення відповідного органу (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженого з відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   В паспорті бюджетної програми наводиться не лише загальний обсяг фінансування, а і обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм (якщо вони сформовані) та завдань, з розбивкою на півріччя та рік (пункт 8 паспорту). Ця розбивка повинна відповідати помісячному розпису бюджету.

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Фінансове управління

Рішенням міської ради про бюджет міста на 2013 рік передаємо селищам, що адміністративно підпорядковані місту, субвенцію по делегованих повноваженням в сфері освіти на утримання шкіл, що знаходяться в селищах. Головним розпорядником коштів даної субвенції є фінансове управління. Хто повинен розробляти бюджетні запити та паспорти бюджетних програм?

  Щодо паспортів бюджетних програм, то відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) по субвенціях, які передаються іншим бюджетам, паспорти бюджетних програм не складаються.
   Паспорт бюджетної програми повинен скласти головний розпорядник бюджетних коштів, який витрачає кошти субвенції, що надійшла до відповідного бюджету.
   Однак у вашому випадку, враховуючи, що села, селища та міста районного значення не у 2014 році не будуть застосовувати програмно-цільовий метод бюджетування, паспорт бюджетної програми не складається.
Бюджетні запити складають всі, без винятку, головні розпорядники бюджетних коштів за встановленою формою.

м. Херсон, Херсонська обл., Департамент бюджету і фінансів

  При формуванні коду програмної класифікації по КТКВК 250404 «Інші видатки» кожній програмі відповідає свій код програмної класифікації, починаючи з 8601. Чи може бути таке, що декількох головних розпорядників, що мають різні програми по КТКВК 250404, нумерація програм розпочинається з 8601? Чи може бути таке, що декілька різних програм по КТКВК 250404 мають однакові коди програмної класифікації у різних розпорядників?

  Згідно з Кодифікатором бюджетних програм, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів» (із змінами), по бюджетній програмі «Інші видатки» (код бюджетної програми 8600, який відповідає КТКВК 250404) необхідно сформувати декілька підпрограм. Сформованим підпрограмам присвоюються коди з 8601 по 8609.
   Що стосується кодів програмної класифікації – знову відкриваємо вищезазначений наказ та вивчаємо «Структуру коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складається з 7 знаків. Перші два знака відповідають коду відомчої класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Третій знак – ознака відповідального виконавця бюджетної програми, який визначається головним розпорядником за письмовим погодженням місцевого фінансового органу.            
    Останні чотири цифри – це код бюджетної програми згідно Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів.
Наприклад:

 • Управління освіти – код програмної класифікації - 1018601;
 • Управління охорони здоров’я – 1418601;
 • Управління соціального захисту – 1518601;
 • Управління культури – 2418601.
   При цьому код бюджетної програми 8600 э узагальнюючим по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів, а підпрограми формуються кожним головним розпорядником в залежності від особливостей здійснення відповідних видатків.

м. Суми, Департамент фінансів

Відповідно до законодавства, основою та відправною точкою для внесення змін до паспортів бюджетних програм є затвердження сесією місцевої ради внесення змін до рішення про місцевий бюджет, яке вступає в силу в день його прийняття. Проте, на практиці, місцеві фінансові органи, після отримання протоколу сесії місцевої ради, доопрацьовують і надають до місцевої ради остаточну редакцію рішення. Далі рішення місцевої ради роздруковується та надається головним розпорядникам коштів місцевого бюджету. Вказана процедура займає певний проміжок часу. Після отримання рішення також необхідний час для його опрацювання головним розпорядником коштів та внесення змін до паспорту бюджетної програми. В окремих випадках головний розпорядник не встигає в 14-денний термін і подає на затвердження змін до паспорту до місцевого фінансового органу з запізненням. У таких випадках фінансовий орган є заручником ситуації і разом з головним розпорядником порушує законодавство. Які дії повинен здійснити фінансовий орган у такому випадку і яку відповідальність він нестиме відповідно до законодавства?

  Вимоги нормативних актів потрібно виконувати у затверджені строки. В даному випадку, це Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Регламент міської ради. Після затвердження рішення ради «Про внесення змін до рішення» не тільки потрібно внести зміни в паспорт бюджетної програми і затвердити його у новій редакції, а ще внести зміни в інші документи. Наприклад, у кошторис, в помісячний розпис і т.п. Тільки після внесення всіх змін можна здійснювати фінансування. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства прописана у статті 116 Бюджетного кодексу України.

м. Волочиськ, Волочиський район, Хмельницька обл., Відділ культури

  Як правильно заповнити паспорт бюджетної програми «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки»?

  По бюджетній програмі 8040 (КТКВК 250403) «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникла у попередні роки» потрібно, як визначено у прикінцевих положеннях наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (із змінами),  самостійно визначити мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку бюджету, із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. Тобто необхідно врахувати особливості видатків, по яких виникла заборгованість, а також специфіку її погашення.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 20 
Новини
2014-09-22
Енергоощадність – першочергове завдання бюджетних закладів

   19 вересня 2014 року експерти проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» провели тематичний семінар «Фінансові механізми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері».
   Експерти ЗМФІ-ІІ представили учасникам заходу, а саме спеціалістам з енергоефективності м Києва, Славутича, Кривого Рогу та Кам’янця-Подільського, оновлену систему моніторингу та оцінки ефективності видатків на оплату енергоносіїв та механізм запровадження системи фінансового стимулювання економії коштів на енергоресурси.
>>>