Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 21 
м. Красноперекопськ, АР Крим, фіну правління

  До бюджетної класифікації внесено зміни наказом МФУ від 28.12.2012 № 1448, яким КТКВК 081003, 081004, 081005 об’єднані на КТКВК 081003 з назвою «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування», але до наказу МФУ від 14.02.2011 № 97 зміни не внесені. За якою назвою затверджувати бюджетну програму у рішенні сесії за КПКПК 2180 (КТКВК 081003), якщо відділ охорони здоров’я навіть не мав у структурі Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом. Чи плануються відповідні зміни до кодифікатора бюджетних програм?

  Зазначене питання частково врегульовано змінами до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання (наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 р. № 283/437), внесеними спільним наказом МФУ та МОЗ від 25.07.2013 р. № 693/633.
Цими змінами передбачено формування бюджетної програми «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування», яка поділяється на 3 підпрограми з відповідними результативними показниками:
Підпрограма 1. Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом»
Підпрограма 2. Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров’я»
Підпрограма 3. Господарське обслуговування закладів охорони здоров’я.
У рішенні сесії назва бюджетної програми повинна відповідати назві, затвердженій наказом МФУ та МОЗ. Щодо підпрограм, то у всіх документах заповнюються лише ті (або та), які виконуються головним розпорядником.
Відповідні зміни будуть внесені Міністерством фінансів України до Кодифікатора бюджетних програм.

м. Ялта, АР Крим, виконком

  У пункті 5.1. наказу Міністерства фінансів України щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм є вислів «напрям використання бюджетних коштів. Що мається на увазі?

  У наказі Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 (у редакції наказу від 12.01.2012 року N 13) «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» одним з критеріїв ефективності бюджетних програм є виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів.
Однак поняття «напрями» на сьогоднішній день застосовується лише при виконанні бюджетних програм, складених за коштами державного бюджету.
Звертаємо вашу увагу , що наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями) регламентовано, що на період проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів деталізація бюджетної програми (підпрограми) за напрямами використання бюджетних коштів необов’язкова. У такому разі фінансування бюджетної програми (підпрограми) вказується у розрізі її завдань.

м. Миколаїв

  Як правильно вираховувати відхилення у звітах про виконання паспорта бюджетної програми: затверджено мінус касові видатки, чи навпаки?
  Відхилення розраховується як різниця між касовими та планованими видатками і вказує на перевиконання (+) або недовиконання (-) планових показників бюджетної програми. Тобто відхилення дорівнює: касові видатки мінус затверджені.

м. Калуш, Івано-Франківська обл., фінансове управління

  Яким чином можна закодувати у відповідності з кодифікатором бюджетних програм дві установи (які є юридичними установами), які підпорядковані одному головному розпоряднику? Наприклад: КВК – 14, КТКВК – 080101.
  Кодифікатор бюджетних програм застосовується при формуванні кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Код програмної класифікації (7 знаків) присвоюється бюджетній програмі, яка виконується головним розпорядником бюджетних коштів, і містить ознаки, що характеризують головного розпорядника (перші два знаки) та відповідального виконавця бюджетної програми (третій знак).
Згідно Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів (наказ МФУ від 09.07.2010 № 679), відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника.
У вашому випадку, дві бюджетні установи виконують одну бюджетну програму у системі головного розпорядника. Жодна з них не може бути відповідальним виконавцем і, відповідно, не буде відображена у коді програмної класифікації. Відповідальним виконавцем у такому випадку може бути лише головний розпорядник бюджетних коштів.
Таким чином, код програмної класифікації бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КТКВК 080101) буде: 1412010 (якщо головний розпорядник – відділ охорони здоров’я). Якщо головний розпорядник коштів – райдержадміністрація або міська рада, то перші дві цифри будуть відповідати їх коду відомчої класифікації.

м. Красноперекопськ, АР Крим, УТСЗН Красноперекопського району

  У 2012 році паспорти бюджетних програм по субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам не складалися, звіт, відповідно, за 2012 рік не складався. Чи потрібно здійснити оцінку ефективності за перше півріччя 2013 року порівняно з першим півріччям 2012 року?
  Оцінку ефективності бюджетних програм потрібно здійснити обов’язково.
Всі результативні показники формуються на підставі періодичної звітності, тому необхідно взяти відповідні дані з відповідних форм звітності за 2012 рік та зробити порівняльний аналіз ефективності бюджетних програм що виконуються у 2013 році.
Водночас слід зазначити, що в попередньому році паспорти бюджетних програм по видатках, що проводилися за рахунок кштів субвенцій, повинні були бути складені.

м. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл., Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Орджонікідзе

  Чи потрібно заповнювати форму бюджетного запиту 20ХХ-2 для програми «Первинна медична допомога населенню» (КТКВК 080800), якщо для програми відсутні підпрограми в типовому переліку бюджетних програм (наказ МОЗУ та МФУ від 21.09.2012 № 728/1015)? Якщо вони існують, на підставі яких документів їх сформулювати? Якщо підпрограми відсутні, як заповнювати п. 7 форми 20ХХ-2 стосовно результативних показників? Якщо відсутні підпрограми (або як їх виділити), чи потрібно заповнювати п. 7 – 11 Паспорта бюджетної програми?

  Всі три форми бюджетного запиту заповнюються по всіх бюджетних програмах, при цьому немає значення поділяються вони на підпрограми чи ні.
Підставою для визначення, поділяються бюджетні програми на підпрограми чи ні, є спільні накази відповідних галузевих міністерств та Міністерства фінансів України про Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання. Тобто, якщо у Типовому переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання, затвердженому відповідним спільним наказом, конкретна бюджетна програма поділяється на підпрограми, то і всі форми документів (бюджетний запит, паспорт бюджетної програми тощо) формуються в розрізі підпрограм та завдань до кожнох підпрограми. Якщо ж бюджетна програма не поділяється на підпрограми, то всі форми заповнюються в розрізі завдань бюджетної програми.

Відсутність підпрограм, у жодному випадку, не впливає на потребу заповнювати чи ні пп. 7 – 11 Паспорта бюджетної програми. Пункти 7 – 11 потрібно заповнювати обов’язково.

м. Ланівці, Лановецький р-н, Тернопільська обл., фінансове управління Лановецької РДА

  Як затверджуються паспорти бюджетних програм, в разі якщо головний розпорядник бюджетних коштів здійснює видатки по багатьох програмах? Всі паспорти затверджуються одним наказом, чи кожен паспорт затверджується окремим наказом?
  Згідно наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника бюджетних коштів та місцевого фінансового органу по всіх бюджетних програмах, які затверджені рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період. Тобто, всі паспорти бюджетних програм затверджуються одним спільним наказом головного розпорядника та фіноргану.

м. Комсомольськ, Полтавська обл., міське фінансове управління

   Чи необхідно розпорядникам нижчого рівня затверджувати паспорта бюджетних програм?
  Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Згідно цих Правил паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів. Паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника та відповідного фіноргану.

м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., Дніпродзержинська міська рада

  Дніпродзержинська міська рада є головним розпорядником бюджетних коштів за КТКВК 120201, одержувач КП «Газета Відомості», хто складає бюджетний паспорт та звіт? Якщо міська рада, то в колонці касові видатки, що ставити, адже у міської ради касових видатків немає, вони є в одержувача? Які в даному випадку обов’язки та відповідальність одержувача?

  Згідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 (із змінами), паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання складають головні розпорядники бюджетних коштів.
Права та обов’язки головного розпорядника ( у тому числі і по відношенню до одержувача бюджетних коштів) визначені Бюджетним кодексом України.
Зокрема, статтею 22 регламентовано, що головний розпорядник бюджетних коштів:

  • отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
  • затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
  • розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм;
  • здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
  • забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
  • інше.
З урахуванням зазначеного вище, касові видатки одержувача бюджетних коштів відповідним чином відображаються у зведеній звітності головного розпорядника бюджетних коштів.

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Міський територіальний центр соціального обслуговування

  Де можна знайти зразок «Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету» станом на 1 липня 2013 року?
 
  Форма «Звіту про виконання паспорта бюджетної програми» затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в редакції наказу від 26.11.2012 № 1221.
Кожен паспорт бюджетної програми індивідуальний і враховує особливості кожного окремого бюджету, тому і звіт про виконання паспорту індивідуальний і як зразок використаний бути не може.


м. Обухів, Київська обл., Управління фінансів

  Правилами складання паспортів бюджетних програм (наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 (із змінами)) затверджено, що бюджетні призначення у паспорті бюджетної програми відповідають бюджетним призначенням встановленим рішенням про місцевий бюджет, або (в окремих випадках) бюджетним асигнуванням, встановленим розписом місцевого бюджету (пункт 2.1 Правил). Хіба якимось іншим документом, крім рішення районної ради, можна вносити зміни до річного розпису? Зараз у паспортах розшифровка за напрямками використання відсутня, а в паспорті наводиться тільки загальний обсяг фінансування по бюджетній програмі. Зменшувати чи збільшувати обсяг фінансування по програмах може тільки сесія районної ради. В окремих випадках (наприклад по субвенціях з державного бюджету) рішенням про районний бюджет на 2013 рік дозволено вносити зміни розпорядженням голови РДА, але з послідуючим затвердженням на сесії райради.

У наказі Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) застосовані положення Бюджетного кодексу України.
   Що стосується бюджетних призначень та бюджетних асигнувань, коли, кім і як можна зменшувати або збільшувати обсяги фінансування, то ці норми регламентовані статтею 23 Бюджетного кодексу України. Зокрема, відповідно до частин 6 та 8 цієї статті дозволено коригування відповідних показників згідно рішення відповідного органу (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженого з відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   В паспорті бюджетної програми наводиться не лише загальний обсяг фінансування, а і обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм (якщо вони сформовані) та завдань, з розбивкою на півріччя та рік (пункт 8 паспорту). Ця розбивка повинна відповідати помісячному розпису бюджету.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 21 
Новини
2014-09-25
Проект ЗМФІ-ІІ прийняв участь у засіданні «круглого столу» з питань змін законодавства щодо бюджетної децентралізації
 
   24 вересня 2014 року експерти проекту ЗМФІ-ІІ прийняли участь у засіданні міжнародної парламентської технічної допомоги, яке було організовано в рамках Програми «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське посередництво» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
>>>