Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді - ПЦМ 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 23 
м. Харків, сільська рада
    Чи повинні сільські ради складати бюджетні запити за програмно-цільовим методом?

  Сільські, селищні ради та міста районного значення у 2014 році не приймають участі у запровадженні програмно-цільового методу бюджетування. Тому, бюджетні запити у форматі ПЦМ на 2014 рік ними не складаються.

Одеська область, Служба у справах дітей
  В спільному наказі Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року № 1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, по КФК 090802 результативні показники не повні, а саме показник затрат відсутній. І в загалі по 090000 функції багато КФК без показника затрат . Чи означає це що його можна не вказувати?

 
Показники затрат по кожній бюджетній програмі визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань відображаються у пункті 8 паспорта бюджетної програми.
В спільному наказі Міністерства фінансів України та Міністерства Соціальної політики України від 24.10.2012 року № 1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» є примітка, що «при складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений». Тому, при бажанні, кожний головний розпорядник бюджетних коштів може додати свої результативні показники до кожного завдання бюджетної програми. Крім того, він може до кожної бюджетної програми додати ще декілька завдань (з економії енергоресурсів, з енергозбереження, з придбання обладнання, з проведення капітального ремонту і тому подібне).


 

Одеська область, Фінансове управління
  Бюджетна програма «Соціальний захист ветеранів війни та праці» складається з двох підпрограм (КТКВК 090416, 091209). У такому випадку, має бути один паспорт бюджетної програми, який буде складатися з двох підпрограм та відображатися у таблиці 7)?

 
Бюджетна програма «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (Код бюджетної програми 3200) складається з двох бюджетних підпрограм «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (КБП 3201) та «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» (КБП 3202).
У паспорті бюджетної програми, підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми, відображаються у пункті 7. У пункт 8 заповнюються обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань відображаються у пункті 10.


 

м. Херсон, Херсонська обл., Департамент бюджету і фінансів
  Головний розпорядник коштів визначив відповідальними виконавцями окремих бюджетних програм підвідомчі бюджетні установи, які є юридичними особами, мають окремий рахунок та бухгалтерський баланс. Зазначене відповідає вимогам "Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів", затвердженої наказом МФУ від 09.07.2010 № 679. Тому в розподіл видатків міського бюджету за бюджетними програмами включено відповідальних виконавців бюджетних програм, які входять до мережі головного розпорядника коштів і безпосередньо виконують бюджетні програми. Чи може в такому випадку друга частина коду програмної класифікації видатків бути визначена цифрою 2 або 3 в залежності від статусу бюджетної установи?

 
За кожною окремою бюджетною програмою, яка виконується в системі Головного розпорядника, може бути тільки один відповідальний виконавець. Головному розпоряднику бюджетних коштів, як відповідальному виконавцю бюджетної програми, присвоюється тільки цифра 1. Іншим відповідальним виконавцям бюджетних програм, які входять до мережі головного розпорядника, присвоюється цифри від 2 до 9 (на розсуд головного розпорядника). Слід зазначити, що відповідне кодування визначається головним розпорядником за письмовим погодженням з відповідним місцевим фінансовим органом у процесі формування проекту бюджету на наступний рік ( наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679).


 

смт. Зачепилівка, Зачепилівський р-н, Харківська обл., Фінансове управління
  Після затвердження районного бюджету було проведено позачергову сесію для затвердження кредиторської заборгованості, що утворилася на початок поточного року. Чи потрібні зміни до паспорта бюджетної програми, якщо так, то яким чином це прописується у паспорті?

  Якщо бюджет прийнято вчасно, то у паспорті бюджетної програми кредиторська заборгованість (крім кредиторської заборгованості за попередні роки) не відображається, оскільки не може бути запланована. У цьому випадку кредиторська заборгованість відображається у паспорті шляхом внесення до нього змін.
Кредиторська заборгованість може бути виділена як:
окреме завдання у бюджетній програмі;
окремі результативні показники, що характеризують рівень погашення такої заборгованості (у існуючому завданні).
Якщо бюджетна програма пов’язана виключно з погашенням кредиторської заборгованості, то паспорт розробляється окремо, а обсяг заборгованості відображається у Паспорті бюджетної програми в п.4 «Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань».
Якщо кредиторська заборгованість минулих періодів перебуває у складі інших видатків по програмі, то її суму доцільно відобразити у паспорті (п.8) як окреме завдання з погашення такої заборгованості.
Окреме завдання з погашення кредиторської заборгованості доцільно виділяти у паспорті бюджетної програми, якщо в межах виконання бюджетної програми роботи, за якими виникла кредиторська заборгованість, в плановому році не виконуються
Якщо ж у поточному році роботи, за яким виникла заборгованість, продовжуються, то доцільно відобразити у відповідному існуючому завданні окремі показники:
 - показник затрат - «кредиторська заборгованість минулих років, тис грн»,
 - показник якості - «відсоток погашеної заборгованості, %».

м. Комсомольськ, Полтавська обл., Фінансове управління
  Чи обов’язково при плануванні капітальних видатків (наприклад на придбання обладнання та капітальний ремонт приміщень в закладах освіти, фізкультури та спорту) виділяти окремим завданням? Або це робиться на розсуд головного розпорядника? Якою нормативною базою при цьому користуватися?
 
  Згідно Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», головні розпорядники коштів місцевих бюджетів відповідають за складання паспортів бюджетних програм. При формуванні завдань бюджетних програм вони повинні користуватися Типовими переліками бюджетних програм, затвердженими спільними наказами Міністерства фінансів України та відповідних галузевих міністерств. Окремих завдань по капітальних видатках у цих наказах немає. Однак у кожному з наказів є примітка, що «при складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений».
Такі завдання є у прикінцевих положеннях наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». Наказом визначені завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми/підпрограми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною програмою/підпрограмою).
Рішення про включення завдань по капітальних видатках приймається головним розпорядником.

м. Тернівка, Дніпропетровська обл., Фінансове управління
  Який код бюджетної програми застосовується по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в місті обласного підпорядкування: 060 чи 080?

 
Якщо мова йде про утримання міської ради та/або виконавчого комітету, то застосовується код бюджетної програми 0060 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».
Якщо мова йде про утримання самостійних відділів /управлінь (освіти, охорони здоров’я тощо), то  застосовується код бюджетної програми 080 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського автономної Республіки Крим та обласного значення».


 

м. Чернігів, Чернігівська обл., Райдержадміністрація
  Чи потрібно подавати до фінансового управління звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2013 рік?

 
Ця норма визначена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:
«2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевого бюджету

2.2. За формами, затвердженими цим наказом, подають до місцевих фінансових органів у паперовому та електронному вигляді:
звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя – до 25 липня;
річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм – у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності».


 

м. Мелітополь, Запорізька обл., Фінансове управління
  Підкажіть, будь ласка, чи потрібно затверджувати кожну бюджетну програму рішенням міської ради? Чи достатньо затверджувати додаток № 3.1 до рішення про місцевий бюджет?

 
Відповідно до нормативних документів з програмно-цільового бюджетування  назви бюджетних програм та бюджетні призначення по кожній програмі затверджуються у додатку № 3.1 до рішення про місцевий бюджет. Щодо інших параметрів бюджетної програми (як то: мета, завдання, результативні показники тощо), то вони затверджуються у встановленому порядку паспортом бюджетної програми.
Щодо затвердження міською радою кожної програми, то, мабуть мова йде про цільові програми, які затверджуються на декілька років та які виконуються за рахунок бюджетних асигнувань, встановлених для відповідних бюджетних програм.


 

м. Ірпінь, Київська обл., школа
  Прохання надати в розділі «Законодавство з ПЦМ» типову форму бюджетного запиту на 2014 рік та інструкцію по його заповненню.
 
  У пункті 3 статті 75 «Порядок складання проектів місцевих бюджетів» глави 12 «Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу України визначено, що «Згідно з типовою формою бюджетних запитів визначеною Міністерством фінансів України, і відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів».
Міністерство фінансів України направило фінансовим органам лист від 23.11.2012 року № 31-05010-14-8/27910 «Щодо типової форми рішення та бюджетного  запиту», у якому визначені типові форми бюджетних запитів.
Норми цього листа діють і на сьогоднішній час. Лист є на сайті ІБСЕД у розділі «Законодавство з ПЦМ».

м. Умань, Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської МР
Де можна знайти приклад здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконувались розпорядниками коштів?

 
Приклад здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм наведено в додатку 4 (стор. 113-115) оновленої версії навчального посібника «Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу».


 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 23 
Новини
2016-02-05
Законом врегульовуються у 2016 році питання фінансового забезпечення професійно-технічної освіти з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України, ухвалених Законом «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти» (законопроект за №3831-2).  Відповідний законопроект зареєстровано за №3830-3.

Верховна Рада України
>>>