Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді - ПЦМ 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 25 
м. Львів, ЛМР 2014-12-30
  Відповідно до п. 1.6. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання: Пaспоpти бюджетних пpогpaм головного pозпоpядникa зaтвеpджуються спільним нaкaзом головного pозпоpядникa тa фіноpгaну в тpьох пpиміpникaх протягом 45 днів від дня набрання чинності pішенням пpо місцевий бюджет, a у випaдкaх, визнaчених aбзaцaми тpетім – сьомим пункту 1.3 цього pозділу, – протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Запитання: Якщо ці випадки, визнaчені aбзaцaми тpетім – сьомим пункту 1.3 виникають в період протягом 45 днів (чи то через тиждень після набрання чинності рішенням про внесення змін, чи то на 30 день після набрання чинності таким рішенням), то як тоді відбувається затвердження паспортів бюджетних програм? Я так розумію, що для тих паспортів бюджетних програм які ще не затверджено, то затверджуються з урахуванням внесених змін (протягом двох тижнів). Для тих паспортів бюджетних програм, які затверджено, затверджуються у новій редакції (протягом двох тижнів). А для нових бюджетних програм?

  Пунктом 1.3. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (далі Правил) наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено, що «Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження місцевому фінансовому органу протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет».
   У пункті 1.9. Правил визначено – «Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням внесених змін. У таких випадках, паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів від набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.
   Для всіх інших випадків, які виникають при внесенні змін до рішення про місцевий бюджет, застосовуються опції затверджені абзацом другим пункту 1.3. Правил. Паспорти бюджетних програм затверджуються протягом двох тижнів. Це стосується і нових бюджетних програм, які виникають у рішенні місцевої ради про зміни до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.

м. Обухів, Управління фінансів
  У додатку 3.1 до рішення районної ради затверджено по головному розпоряднику райдержадміністрації дві програми за КПКВК 0342800 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я», відповідальний виконавець – центральна районна лікарня, та за КПКВК 0352800 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я», відповідальний виконавець – районна стоматполіклініка. Відповідно за цими програмами відкрито підпрограму 0342801 «Фінансова підтримка Червоного Хреста» КТКВК 081102, та підпрограму 0352802 «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян» КТКВК 081002. Просимо надати відповідь, чи правомірно це, чи відповідальним виконавцем повинна бути райдержадміністрація, як головний розпорядник коштів, а підпрограми повинні бути в одній програмі за КПКВК 0312800? 

 
Відповідно до Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів (наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836) – відповідальними виконавцями можуть бути: головний розпорядник – за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом; розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня, які відповідають за виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника. Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує виконання однієї або ряду бюджетних програм в цілому по системі головного розпорядника. Мається на увазі, що відповідальний виконавець забезпечує виконання всіх бюджетних програм з охорони здоров’я або освіти або соціального захисту і т. п. Якщо в системі головного розпорядника є управління (чи інший уповноважений орган) охорони здоров’я (освіти, соціального захисту і т. п.), який відповідає за виконання всіх бюджетних програм з охорони здоров’я (освіти, соціального захисту і т. п.), то це управління буде відповідальним виконавцем. Якщо такого управління немає, то відповідальним виконавцем за виконання таких бюджетних програм буде головний розпорядник. Отже, у вашому випадку, відповідальним виконавцем буде головний розпорядник – райдержадміністрація.
Що стосується бюджетної програми КБК 2800 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» та її поділу на підпрограми.
   У додатку 3.1 до рішення про місцевий бюджет повинна бути затверджена бюджетна програма за КПКВК 0312800 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я». За вашим бажанням, в додатку 3.1 до рішення не вділятися бюджетні підпрограми, але паспорт бюджетної програми обов’язково повинен містить всі бюджетні підпрограми, які виконуються відповідальним виконавцем, у складі бюджетної програми.
   Звертаємо також вашу увагу на те, що згідно з Інструкцією про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», затверджено, що «За бюджетними програмами, які поділяються на підпрограми, відповідальним виконавцем є головний розпорядник, якому у рішенні про місцевий бюджет встановлюються бюджетні призначення. Відповідальні виконавці у розрізі підпрограм бюджетної програми не визначаються».
   В нормативно-правовій базі ПЦМ готуються деякі зміни, які також торкнуться Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2011  № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів» (із змінами від 04.10.2011  № 1249, від 15.10.2012  № 1101 та від 20.12.2012  № 1386). Стосовно них, ця бюджетна програма не буде поділятися на підпрограми, тому окремі напрями використання бюджетних коштів буде доцільно виділяти в окремі завдання (фінансова підтримка Червоного Хреста та пільгове зубопротезування окремих категорій громадян).


 

м. Обухів, Управління фінансів
  Наказом МФУ від 26.08.2014 № 836 визнано таким, що втратив чинність наказ МФУ від 09.07.2010 № 679 та затверджено нові бланки паспортів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм. Відмінено у паспортах дані за перше півріччя, а також  у 3 пункті замість КТФКВК проставляється КФКВК. Наказ МФУ від 26.08.2014  № 836 набрав чинності з дня офіційного опублікування. Чи означає це, що всі паспорти бюджетних програм бюджетних програм на 2014 рік необхідно затверджувати у новій редакції з посиланням на даний наказ, чи можна вже з 2015 року застосовувати нові бланки паспортів, чи це буде порушенням наказу? КФКВК – це 4-значна класифікація, затверджена наказом МФУ від 14.01.2001  № 11, яку зараз місцеві бюджети не застосовують, як бути у такому випадку? За що при затвердженні паспортів бюджетних програм несе відповідальність фінансовий орган, а за що – головний розпорядник?
 
  Дійсно, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010  № 679. Наказом № 836 закритий етап експерименту по запровадженню програмно-цільового методу та переходу до повноцінного його впровадження. Паспорта бюджетних програм, які затверджені на 2014 рік згідно наказу МФУ № 679, можна не затверджувати у новій редакції згідно   наказу МФУ  № 836. Якщо до кінця 2014 року виникнуть події, які затверджені пунктом 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання наказу МФУ від 26.08.2014  № 836, тоді необхідно використовувати форму паспорту затверджену цим наказом.
   Що стосується КФКВК. У наказі МФУ від 14.01.2001  № 11 «Про бюджетну класифікацію» є перехідна таблиця «Тимчасова класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)», яку потрібно використати при складанні паспортів бюджетних програм.
   Щодо відповідальності фінансового органу і головного розпорядника при затвердженні паспорту бюджетних програм. Відповідальність головного розпорядника при запровадженні програмно-цільового методу визначена статтями 20 і 22 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Фінансові органи виконують перевірочну, затверджувальну та моніторингову функції, які затверджені у наказі МФУ № 836. 
 

 

м. Львів, Львівська міська рада
  Відповідно до п. 1.6. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання «Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності рішення про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім  - сьомим пункту 1.3 цього розділу, - протягом двох тижнів після настання відповідних випадків.»
   Якщо ці випадки, визначені абзацами третім – сьомим пункту 1.3 виникають в період протягом 45 днів (чи то через тиждень після набрання чинності рішенням про внесення змін, чи то на 30 день після набрання чинності таким рішенням), то як тоді відбувається затвердження паспортів бюджетних програм? Я так розумію, що для тих паспортів бюджетних програм, які ще не затверджено, то затверджуються з урахуванням внесених змін (протягом двох тижнів). Для тих паспортів бюджетних програм, які затверджено, затверджуються у новій редакції (протягом двох тижнів). А для нових бюджетних програм?

 
У пункті 1.9. Правил визначено наступне:
«Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням внесених змін.»
Тобто, якщо буд-які зміни вносяться до бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, то всі ці зміни мають бути відображені у паспорті, що буде затверджений спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів від набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.
Якщо паспорт бюджетної програми затверджено, то зміни до нього вносяться протягом двох тижнів шляхом затвердження паспорта у новій редакції.
Аналогічна норма (два тижні) розповсюджується і на формування паспортів нових бюджетних програм, які виникають при внесенні змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.


 

смт. Володарське, Володарський район, Донецька обл., фінансове управління
  Згідно Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів існують бюджетні програми з поділом на підпрограми. У районному бюджеті існує лише одна підпрограма. У п. 3 паспорта бюджетної програми необхідно вказувати найменування бюджетної програми, або тільки підпрограми? Наприклад, бюджетна програма «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку…». В районному бюджеті затверджені видатки по КТКВК 091204. Як правильно визначити код програмної класифікації за цими видатками?

 
Головний розпорядник бюджетних коштів складає паспорт бюджетної програми. У пункті 3 форми паспорта бюджетної програми визначається відповідний код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів й найменування бюджетної програми згідно з Кодифікатором бюджетних програм місцевих бюджетів (наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2012 № 1386 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів»). У пункті 7 форми паспорта зазначаються коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і назви відповідних підпрограм, які виконуються в межах цієї програми.
Таким чином, у Вашому випадку:
- у п.3 паспорту бюджетної програми проставляється КПКВК ХХ Х 3100 (ХХ – КВК головного розпорядника, Х – ознака відповідального виконавця бюджетної програми, 3100 – код бюджетної програми згідно Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів) та назва бюджетної програми «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам в установах соціального обслуговування»;
- у п.7 паспорту бюджетної програми проставляється КПКВК ХХ Х 3104 (ХХ – КВК головного розпорядника, Х – ознака відповідального виконавця бюджетної програми, 3104 – код бюджетної підпрограми згідно Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів) та назва бюджетної підпрограми «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», яка відповідає КТКВК 091204.


 

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради
  Чи дійсні форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, які діяли при плануванні бюджету на 2014 рік, для планування бюджету на 2015 рік?

  У п. 3 статті 75 Бюджетного кодексу України визначено, що згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів. У зв’язку з цим, відповідний фінансовий орган має кожного року самостійно приймати рішення щодо формування бюджетних запитів.
Типова форма бюджетного запиту була надіслана відповідним фінансовим органам листом Міністерства фінансів України від 23.11.2012 року № 31-05010-14-8/27910 «Щодо типової форми рішення та бюджетного запиту». Відповідний документ можна знайти на тут сайті ІБСЕД

 

м. Лозова, Харківська обл., виконком ЛМР
  Паспорти бюджетних програм, якщо до них вносяться зміни, затверджуються розпорядженням протягом 14 календарних днів або робочих?

 
Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів від набрання чинності рішення про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім – сьомим пункту 1.3 Правил складання паспортів бюджетних програм – протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у іншій формі ніж наказ (наприклад, розпорядження), паспорт бюджетної програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника і наказом фіноргану (наказ Міністерства фінансів України.


 

смт. Зачепилівка, Зачепилівський район, Харківська обл.
Відповідно до правил складання паспортів, зміни до паспорта проводяться не частіше одного разу на квартал. Але майже щомісячно проводиться сесія (зміни до річного чи до помісячного розписів); внесення змін до помісячного розпису (зміни до паспорту у півріччі); щомісячного плану по 03 фонду (натуральна форма – зміни до паспорту спеціального фонду)… Виходячи з цього, за квартал зміни до паспорта проводяться більше одного разу. Як виходити з даного положення?

  Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (втратив чинність наказ МФУ від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів») – «Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:
прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об’єктиви причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;
передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;
передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;
перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;
перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми;
прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми (підпрограми);
внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми».
Отже, зміни до паспортів бюджетних програм мають бути затверджені протягом двох тижнів після настання відповідних випадків.

м. Дніпропетровськ, фінансове управління Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради м. Херсон, Департамент фінансів
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2014 № 397 Тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів доповнено позицією 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води». Якому коду бюджетної програми відповідає ця позиція за Кодифікатором бюджетних програм місцевих бюджетів?

 
Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 97 у поточному році не вносилися, а отже і затвердженого коду програмної класифікації для цих видатків не має.
Видатки по КТКВК МБ 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води» структурно відносяться до бюджетної програми 3010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» і можуть бути закодовані як підпрограма з кодом 3017.


 

м. Павлоград, Дніпропетровська обл., відділ освіти
  Як правильно у звіті про виконання паспорта бюджетної програми визначити «Затверджено паспортом бюджетної програми – спеціальний фонд» за півроку, який складається з інших джерел, плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень бюджетних установ?

 
У колонці пункту 4 звіту про виконання паспорта бюджетної програми «Затверджено паспортом бюджетної програми», у розрізі загального та спеціального фондів бюджету, повинні бути проставлені ті ж дані, що затверджені паспортом бюджетної програми на відповідний звітний період (півріччя або рік).
Зміст паспорту бюджетної програми повинен відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, в тому числі і плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
Якщо у процесі виконання  бюджетної програми виникають нові завдання, які виконуються за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (в тому числі – за рахунок власних надходжень бюджетних установ), потрібно внести відповідні зміни в паспорт бюджетної програми і затвердити його у нової редакції. Такими завданнями, наприклад, можуть бути завдання на проведення поточного або капітального ремонту, придбання обладнання, проведення енергозберігаючих заходів і т. п. В даному випадку, планові цифри обсягів бюджетних призначень та обсягів фінансування бюджетної програми можуть не відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період та бюджетному розпису.  


 

смт. Зачепілівка, Харківська обл., фінансове управління
  Чи затверджується кожен рік наказ фінансового управління щодо затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету?

 
Порядок складання проектів місцевих бюджетів затверджено статтею 75 Бюджетного кодексу України. У п. 3 цієї статті визначено, що  згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
Інструкція з підготовки бюджетних запитів розроблюється і затверджується кожен рік.


 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 25 
2016-11-30До уваги ЗМІ та громадськості: Анонс Форуму «Запровадження Бюджету участі у містах України»

13 грудня
 відбудеться Форум «Запровадження Бюджету участі у містах України»
Місце проведення: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, готель «Русь»
Час проведения: 10.00 - 16.00
 
Мета Форуму – створити платформу для популяризації бюджету участі в містах України. На заході обговорюватиметься досвід зарубіжних та українських міст у запровадженні  бюджету участі, особливості використання електронної системи «Громадський проект», а також промоційну кампанію щодо залучення громадськості до бюджету участі. 
Форум сприятиме конструктивному діалогу між міською владою і громадою, активізації жителів у процесі розподілу бюджетних коштів для вирішення проблем міст.
До участі запрошено представників Київської міської державної адміністрації, депутатів Київської міської ради, голів міських рад міст України, що запроваджують бюджет участі у своїх містах, міжнародних експертів, представників громадськості та ЗМІ.
 
Реєстрація за посиланням  https://goo.gl/forms/v6bXNTJfEBNRDFjD3
 Кількість місць обмежена

Контактна особа: Анастасія Шевкопляс, тел. (044) 353-58-68, е-mail
>>>
Новини
2016-12-02
   30 листопада Львівська міська адміністрація і проект USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» провели громадські слухання щодо підсумків першого року впровадження бюджету участі у Львові. Майже 27 тисяч львів’ян взяли участь у голосуванні для визначення найкращих ідей. В результаті, у 2017 році з міського бюджету буде надано 17,529 млн. грн. для реалізації 4 великих і 63 малих проектів-переможців.
>>>