Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді - ПЦМ 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 25 
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради
  Чи дійсні форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, які діяли при плануванні бюджету на 2014 рік, для планування бюджету на 2015 рік?

  У п. 3 статті 75 Бюджетного кодексу України визначено, що згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів. У зв’язку з цим, відповідний фінансовий орган має кожного року самостійно приймати рішення щодо формування бюджетних запитів.
Типова форма бюджетного запиту була надіслана відповідним фінансовим органам листом Міністерства фінансів України від 23.11.2012 року № 31-05010-14-8/27910 «Щодо типової форми рішення та бюджетного запиту». Відповідний документ можна знайти на тут сайті ІБСЕД

 

м. Лозова, Харківська обл., виконком ЛМР
  Паспорти бюджетних програм, якщо до них вносяться зміни, затверджуються розпорядженням протягом 14 календарних днів або робочих?

 
Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів від набрання чинності рішення про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім – сьомим пункту 1.3 Правил складання паспортів бюджетних програм – протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у іншій формі ніж наказ (наприклад, розпорядження), паспорт бюджетної програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника і наказом фіноргану (наказ Міністерства фінансів України.


 

смт. Зачепилівка, Зачепилівський район, Харківська обл.
Відповідно до правил складання паспортів, зміни до паспорта проводяться не частіше одного разу на квартал. Але майже щомісячно проводиться сесія (зміни до річного чи до помісячного розписів); внесення змін до помісячного розпису (зміни до паспорту у півріччі); щомісячного плану по 03 фонду (натуральна форма – зміни до паспорту спеціального фонду)… Виходячи з цього, за квартал зміни до паспорта проводяться більше одного разу. Як виходити з даного положення?

  Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (втратив чинність наказ МФУ від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів») – «Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:
прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об’єктиви причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;
передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;
передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;
перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;
перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми;
прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми (підпрограми);
внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми».
Отже, зміни до паспортів бюджетних програм мають бути затверджені протягом двох тижнів після настання відповідних випадків.

м. Дніпропетровськ, фінансове управління Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради м. Херсон, Департамент фінансів
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2014 № 397 Тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів доповнено позицією 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води». Якому коду бюджетної програми відповідає ця позиція за Кодифікатором бюджетних програм місцевих бюджетів?

 
Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 97 у поточному році не вносилися, а отже і затвердженого коду програмної класифікації для цих видатків не має.
Видатки по КТКВК МБ 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води» структурно відносяться до бюджетної програми 3010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» і можуть бути закодовані як підпрограма з кодом 3017.


 

м. Павлоград, Дніпропетровська обл., відділ освіти
  Як правильно у звіті про виконання паспорта бюджетної програми визначити «Затверджено паспортом бюджетної програми – спеціальний фонд» за півроку, який складається з інших джерел, плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень бюджетних установ?

 
У колонці пункту 4 звіту про виконання паспорта бюджетної програми «Затверджено паспортом бюджетної програми», у розрізі загального та спеціального фондів бюджету, повинні бути проставлені ті ж дані, що затверджені паспортом бюджетної програми на відповідний звітний період (півріччя або рік).
Зміст паспорту бюджетної програми повинен відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, в тому числі і плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
Якщо у процесі виконання  бюджетної програми виникають нові завдання, які виконуються за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (в тому числі – за рахунок власних надходжень бюджетних установ), потрібно внести відповідні зміни в паспорт бюджетної програми і затвердити його у нової редакції. Такими завданнями, наприклад, можуть бути завдання на проведення поточного або капітального ремонту, придбання обладнання, проведення енергозберігаючих заходів і т. п. В даному випадку, планові цифри обсягів бюджетних призначень та обсягів фінансування бюджетної програми можуть не відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період та бюджетному розпису.  


 

смт. Зачепілівка, Харківська обл., фінансове управління
  Чи затверджується кожен рік наказ фінансового управління щодо затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету?

 
Порядок складання проектів місцевих бюджетів затверджено статтею 75 Бюджетного кодексу України. У п. 3 цієї статті визначено, що  згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
Інструкція з підготовки бюджетних запитів розроблюється і затверджується кожен рік.


 

Одеська область, фінансове управління
  Допоможіть розібратися з таким показником як «Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв, прийнятих документів». Якщо планова цифра була 250 на півріччя, а факт 268, варто уточнювати план під фактичну цифру (або якщо факт – менше)?

 
Планові цифри необхідно уточнювати при наявності внесення обґрунтованих змін в бюджетну програму, які впливають на величину результативних показників. Потрібно також звернутись до нормативних документів, які регламентують розрахунок відповідних планових показників.
 


 

смт. Томаківка, Томаківський район, Дніпропетровська обл., фінансове управління
  Наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2014 року № 397 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації та Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання», а саме, по КФК 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води» добавили нове КФК. Чи були внесені зміни до кодифікатору бюджетних програм МБ? Як правильно закодувати КФК в додатку до рішення сесії 3.1?

 
Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 97 на відповідність до наказу МФУ від 14.01.2011 р. № 11 (із змінами та доповненнями) у поточному році не вносилися.
Видатки по КТКВК МБ 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води» структурно відносяться до бюджетної програми 3010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот». і можуть бути закодовані як підпрограма з кодом 3017.


 

м. Львів, Львівська міська рада
  Відповідно до пункту 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, у разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного та річного розписів, що призводять до зміни результативних показників за підсумками півріччя, зміни до паспорта бюджетної програми вносяться за п’ять днів до закінчення звітного періоду, але не частіше ніж раз на квартал. Чи обов’язковим є затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм щоквартально у разі настання таких випадків? Чи просто достатньо затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм за півріччя і рік?

 
Пунктом 1.10 наказу Міністерства фінансів України затверджено, що «У разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного та річного розписів, що призводять до зміни результативних показників за підсумками півріччя, зміни до паспорта бюджетної програми вносяться за п’ять днів до закінчення звітного періоду, але не частіше ніж раз на квартал».  Оскільки у паспорті бюджетної програми результативні показники заповнюються за звітними періодами – півріччя та рік, а зміни до помісячного та річного розпису призводять до змін результативних показників за підсумками півріччя, то, у даному випадку, паспорт бюджетної програми у новій редакції затверджується за п’ять днів до закінчення півріччя.


 

м. Київ, Київська міська державна адміністрація
  Питання стосується звітів про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя, які потрібно подати до 25 липня. Відповідно до пункту 3.2. розділу III, у пункті 4 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період, у графах 1 – 3 – обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період з урахуванням змін. Під звітним бюджетним періодом розуміється рік? Чи це є уточнені обсяги видатків за півріччя, так як звіти складаються за підсумками півріччя?

  Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
Згідно пункту 2.2. наказу, за формами, затвердженими наказом, головні розпорядники коштів місцевого бюджету подають до місцевих фінансових органів у паперовому та електронному вигляді:
  • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя – до 25 липня;
  • річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм – у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.
 
У пункті 8 «Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань» паспорту бюджетної програми, обсяги фінансування поділяють на два звітні періоди: півріччя та рік.  Показники паспорта бюджетної програми заповнюються наростаючим підсумком з початку року за кожний звітний період (півріччя і рік).
Таким чином, звіти про виконання паспортів бюджетних програм потрібно складати двічі на рік, як це затверджено наказом МФУ.
Що стосується обсягів бюджетних асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період (півріччя і рік), з урахуванням змін, звертаємо Вашу увагу на те, що планові результативні показники, які відображаються у звіті повинні обов’язково відповідати результативним показникам затвердженим у паспорті бюджетної програми.

 

Полтава, централізована бухгалтерія відділу культури Полтавської міської ради
Чи правильно для розрахунку порівняння результативності бюджетної прграми із показниками попередніх періодів (І1) враховувати порівняння ТІЛЬКИ показників ефективності (Іеф), А НЕ середнє між порівняннями показників ефективності (Іеф) і порівняннями показників якості (Іяк)?

  Відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів для розрахунку параметру «Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (І1)» враховуються лише показники ефективності. Показники якості не порівнюються з показниками попередніх періодів і не використовуються для розрахунку І1.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 25 
Новини
2016-10-21
   За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. №5000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України схвалила за основу висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України.  Детальнійше .за посиланням.
>>>