Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 20 
м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., Дніпродзержинська міська рада

  Дніпродзержинська міська рада є головним розпорядником бюджетних коштів за КТКВК 120201, одержувач КП «Газета Відомості», хто складає бюджетний паспорт та звіт? Якщо міська рада, то в колонці касові видатки, що ставити, адже у міської ради касових видатків немає, вони є в одержувача? Які в даному випадку обов’язки та відповідальність одержувача?

  Згідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 (із змінами), паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання складають головні розпорядники бюджетних коштів.
Права та обов’язки головного розпорядника ( у тому числі і по відношенню до одержувача бюджетних коштів) визначені Бюджетним кодексом України.
Зокрема, статтею 22 регламентовано, що головний розпорядник бюджетних коштів:

 • отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 • затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 • розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм;
 • здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 • забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
 • інше.
З урахуванням зазначеного вище, касові видатки одержувача бюджетних коштів відповідним чином відображаються у зведеній звітності головного розпорядника бюджетних коштів.

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Міський територіальний центр соціального обслуговування

  Де можна знайти зразок «Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету» станом на 1 липня 2013 року?
 
  Форма «Звіту про виконання паспорта бюджетної програми» затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в редакції наказу від 26.11.2012 № 1221.
Кожен паспорт бюджетної програми індивідуальний і враховує особливості кожного окремого бюджету, тому і звіт про виконання паспорту індивідуальний і як зразок використаний бути не може.


м. Обухів, Київська обл., Управління фінансів

  Правилами складання паспортів бюджетних програм (наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 (із змінами)) затверджено, що бюджетні призначення у паспорті бюджетної програми відповідають бюджетним призначенням встановленим рішенням про місцевий бюджет, або (в окремих випадках) бюджетним асигнуванням, встановленим розписом місцевого бюджету (пункт 2.1 Правил). Хіба якимось іншим документом, крім рішення районної ради, можна вносити зміни до річного розпису? Зараз у паспортах розшифровка за напрямками використання відсутня, а в паспорті наводиться тільки загальний обсяг фінансування по бюджетній програмі. Зменшувати чи збільшувати обсяг фінансування по програмах може тільки сесія районної ради. В окремих випадках (наприклад по субвенціях з державного бюджету) рішенням про районний бюджет на 2013 рік дозволено вносити зміни розпорядженням голови РДА, але з послідуючим затвердженням на сесії райради.

У наказі Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) застосовані положення Бюджетного кодексу України.
   Що стосується бюджетних призначень та бюджетних асигнувань, коли, кім і як можна зменшувати або збільшувати обсяги фінансування, то ці норми регламентовані статтею 23 Бюджетного кодексу України. Зокрема, відповідно до частин 6 та 8 цієї статті дозволено коригування відповідних показників згідно рішення відповідного органу (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженого з відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   В паспорті бюджетної програми наводиться не лише загальний обсяг фінансування, а і обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм (якщо вони сформовані) та завдань, з розбивкою на півріччя та рік (пункт 8 паспорту). Ця розбивка повинна відповідати помісячному розпису бюджету.

м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Фінансове управління

Рішенням міської ради про бюджет міста на 2013 рік передаємо селищам, що адміністративно підпорядковані місту, субвенцію по делегованих повноваженням в сфері освіти на утримання шкіл, що знаходяться в селищах. Головним розпорядником коштів даної субвенції є фінансове управління. Хто повинен розробляти бюджетні запити та паспорти бюджетних програм?

  Щодо паспортів бюджетних програм, то відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) по субвенціях, які передаються іншим бюджетам, паспорти бюджетних програм не складаються.
   Паспорт бюджетної програми повинен скласти головний розпорядник бюджетних коштів, який витрачає кошти субвенції, що надійшла до відповідного бюджету.
   Однак у вашому випадку, враховуючи, що села, селища та міста районного значення не у 2014 році не будуть застосовувати програмно-цільовий метод бюджетування, паспорт бюджетної програми не складається.
Бюджетні запити складають всі, без винятку, головні розпорядники бюджетних коштів за встановленою формою.

м. Херсон, Херсонська обл., Департамент бюджету і фінансів

  При формуванні коду програмної класифікації по КТКВК 250404 «Інші видатки» кожній програмі відповідає свій код програмної класифікації, починаючи з 8601. Чи може бути таке, що декількох головних розпорядників, що мають різні програми по КТКВК 250404, нумерація програм розпочинається з 8601? Чи може бути таке, що декілька різних програм по КТКВК 250404 мають однакові коди програмної класифікації у різних розпорядників?

  Згідно з Кодифікатором бюджетних програм, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів» (із змінами), по бюджетній програмі «Інші видатки» (код бюджетної програми 8600, який відповідає КТКВК 250404) необхідно сформувати декілька підпрограм. Сформованим підпрограмам присвоюються коди з 8601 по 8609.
   Що стосується кодів програмної класифікації – знову відкриваємо вищезазначений наказ та вивчаємо «Структуру коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складається з 7 знаків. Перші два знака відповідають коду відомчої класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Третій знак – ознака відповідального виконавця бюджетної програми, який визначається головним розпорядником за письмовим погодженням місцевого фінансового органу.            
    Останні чотири цифри – це код бюджетної програми згідно Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів.
Наприклад:

 • Управління освіти – код програмної класифікації - 1018601;
 • Управління охорони здоров’я – 1418601;
 • Управління соціального захисту – 1518601;
 • Управління культури – 2418601.
   При цьому код бюджетної програми 8600 э узагальнюючим по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів, а підпрограми формуються кожним головним розпорядником в залежності від особливостей здійснення відповідних видатків.

м. Суми, Департамент фінансів

Відповідно до законодавства, основою та відправною точкою для внесення змін до паспортів бюджетних програм є затвердження сесією місцевої ради внесення змін до рішення про місцевий бюджет, яке вступає в силу в день його прийняття. Проте, на практиці, місцеві фінансові органи, після отримання протоколу сесії місцевої ради, доопрацьовують і надають до місцевої ради остаточну редакцію рішення. Далі рішення місцевої ради роздруковується та надається головним розпорядникам коштів місцевого бюджету. Вказана процедура займає певний проміжок часу. Після отримання рішення також необхідний час для його опрацювання головним розпорядником коштів та внесення змін до паспорту бюджетної програми. В окремих випадках головний розпорядник не встигає в 14-денний термін і подає на затвердження змін до паспорту до місцевого фінансового органу з запізненням. У таких випадках фінансовий орган є заручником ситуації і разом з головним розпорядником порушує законодавство. Які дії повинен здійснити фінансовий орган у такому випадку і яку відповідальність він нестиме відповідно до законодавства?

  Вимоги нормативних актів потрібно виконувати у затверджені строки. В даному випадку, це Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Регламент міської ради. Після затвердження рішення ради «Про внесення змін до рішення» не тільки потрібно внести зміни в паспорт бюджетної програми і затвердити його у новій редакції, а ще внести зміни в інші документи. Наприклад, у кошторис, в помісячний розпис і т.п. Тільки після внесення всіх змін можна здійснювати фінансування. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства прописана у статті 116 Бюджетного кодексу України.

м. Волочиськ, Волочиський район, Хмельницька обл., Відділ культури

  Як правильно заповнити паспорт бюджетної програми «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки»?

  По бюджетній програмі 8040 (КТКВК 250403) «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникла у попередні роки» потрібно, як визначено у прикінцевих положеннях наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (із змінами),  самостійно визначити мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку бюджету, із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. Тобто необхідно врахувати особливості видатків, по яких виникла заборгованість, а також специфіку її погашення.

смт. Борова, Фастівський район, Київська обл., Фінансове управління

  Чи потрібно складати паспорт бюджетної програми, що відповідає КТКВК 250380 «Інші субвенції»? Якщо так, то де можна подивитися приклад такого паспорту?
 
  Паспорт бюджетної програми по коду бюджетної програми 8800 (КТКВК 250380) «Інші субвенції» складає розпорядник бюджетних коштів, який витрачає кошти по даному коду. При цьому, потрібно сформувати підпрограми та результативні показники, які враховують особливості конкретного бюджету. Так як, у кожного окремого бюджету свої особливості, прикладу такого паспорту не існує.

м. Чернівці, Чернівецька обл., Головне фінансове управління

  За яким КТКВК провести видатки на виплату грошової компенсації за щорічну відпустку, що не була використана за попереднім місцем роботи за попередні роки?

  Виплата всіх грошових компенсацій проводиться по тих самих кодах ТКВК, по яких мають проводитися видатки, за яким нарахована компенсація.
    Відповідно до частини першої статті 24 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.
   Водночас, згідно з частиною третьою статті 24 цього Закону, у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням перераховується на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. В цьому випадку видатки здійснюються за тим же КТКВК, за яким виплачується заробітна плата цьому працівнику.

м. Генічеськ, Херсонська обл., фінансове управління

Відповідно до частини 7 статті 20 Бюджетного кодексу України, порядки використання коштів затверджуються за бюджетними програмами державного бюджету протягом 30 днів з дня набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України» (визначено що має містити порядок використання бюджетних коштів, але про місцеві бюджети в даній частині нічого не сказано). Відповідно до пункту 1.4 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання наказу МФУ від 09.07.2010 № 679 (із змінами) - «Головні розпорядники і фіноргани забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, відповідним порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам».
Коли мають затверджуватися вищезазначені порядки? Чи за всіма бюджетними програмами вони затверджуються?


  У частині 7 статті 20 Бюджетного кодексу України визначено «За бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України. За рішенням Кабінету Міністрів України порядки використання коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України або головним розпорядником коштів державного бюджету за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Про затвердження таких порядків інформується Комітет Верховної Ради України з питань бюджету».
Тобто Бюджетним кодексом України унормовано процедури складання порядків використання коштів державного бюджету.
Що стосується використання коштів місцевих бюджетів, то слід зазначити наступне. Якщо для виконання місцевої бюджетної програми потрібно нормативно-правове визначення механізму використання бюджетних коштів, то необхідно розробити та затвердити рішенням місцевої ради порядок використання коштів місцевого бюджету на виконання цієї бюджетної програми. В інших випадках потрібно користуватися відповідними нормативно-правовими актами (Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями, наказами центральних органів виконавчої влади).

м. Березне, Рівненська обл., Березнівська районна рада

У показниках продукту бюджетної програми, яку виконує районна рада, потрібно проставити кількість прийнятих нормативно-правових актів. Які це акти – рішення сесії, розпорядження голови районної ради?

  Статтею 59 «Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що «рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень». Також - «сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах свої повноважень видає розпорядження». Таким чином, рішення ради та розпорядження голови районної ради – нормативно-правові акти.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 20 
Новини
2014-07-23
Круглий стіл «Розвиток державно-приватного партнерства – нові можливості економічного розвитку»

    22 липня 2014 року на запрошення Програми розвитку державно-приватного партнерства USAID спільно з Комітетом ВРУ з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики експерти проекту ЗМФІ-ІІ  прийняли участь у засіданні круглого столу «Розвиток державно-приватного партнерства – нові можливості економічного розвитку».
   На засіданні були присутні депутати Верховної Ради України, фахівці Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, представники місцевих органів влади, бізнесу, громадських організацій, науковці та ЗМІ.
>>>