Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 21 
м. Феодосія, АР Крим, виконком

  Чи повинна кількість бюджетних програм, які затверджені рішенням сесії, співпадати з кількістю затверджених паспортів бюджетних програм? Чи може бути, що по одному КТКВК рішенням сесії затверджено декілька бюджетних програм, а паспорт затверджено тільки один (на всі бюджетні програми)? Чи потрібно на кожну бюджетну програму складати окремий паспорт?

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679.
Згідно п.1.2. Правил «Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.»
Тобто, паспорти бюджетних програм складаються та затверджуються головними розпорядниками бюджетних коштів за всіма бюджетними програмами, затвердженими у додатку 3.1 до рішення сесії про міський бюджет на відповідний період, окрім винятків, передбачених Правилами.  
При цьому слід звернути увагу, що кожному КТКВК відповідає конкретна бюджетна програма або підпрограма (у разі її формування). Тобто у кожного головного розпорядника за одним КТКВК може бути сформована одна програма/підпрограма. При цьому паспорт формується за кожною бюджетною програмою.

 

смт. Веселе, Веселівський р-н, Запорізька обл., управління фінансів

  Якщо зміни до розпису районного бюджету внесено згідно розпорядження голови РДА від 26.06.13, відповідно якого збільшено видатки по деяких бюджетних програмах, в який термін необхідно вносити уточнення у паспорти у паспорти бюджетних програм та видавати спільні накази про затвердження паспортів бюджетних програм у новій редакції.

  Згідно наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 26.11.2012 р. № 1221), головні розпорядники бюджетних коштів протягом тижня після набрання чинності рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет розробляють проекти паспортів бюджетних програм та проекти спільних наказів про їх затвердження та подають їх місцевому фінансовому органу. Місцевий фінансовий орган протягом тижня розглядає надані документи та приймає рішення про їх затвердження у новій редакції. Таким чином, через два тижня після набрання чинності рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, повинні бути затверджені паспорти бюджетних програм.

Сумська обл., відділ освіти

  В якому законодавчому документі можна побачити показники продукту, ефективності та якості бюджетної програми, яка відповідає КТКВК 130115?

  Результативні показники бюджетної програми «Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури», яка відповідає КТКВК 130115, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

м. Красноперекопськ, АР Крим, фіну правління

  До бюджетної класифікації внесено зміни наказом МФУ від 28.12.2012 № 1448, яким КТКВК 081003, 081004, 081005 об’єднані на КТКВК 081003 з назвою «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування», але до наказу МФУ від 14.02.2011 № 97 зміни не внесені. За якою назвою затверджувати бюджетну програму у рішенні сесії за КПКПК 2180 (КТКВК 081003), якщо відділ охорони здоров’я навіть не мав у структурі Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом. Чи плануються відповідні зміни до кодифікатора бюджетних програм?

  Зазначене питання частково врегульовано змінами до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання (наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 р. № 283/437), внесеними спільним наказом МФУ та МОЗ від 25.07.2013 р. № 693/633.
Цими змінами передбачено формування бюджетної програми «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування», яка поділяється на 3 підпрограми з відповідними результативними показниками:
Підпрограма 1. Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом»
Підпрограма 2. Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров’я»
Підпрограма 3. Господарське обслуговування закладів охорони здоров’я.
У рішенні сесії назва бюджетної програми повинна відповідати назві, затвердженій наказом МФУ та МОЗ. Щодо підпрограм, то у всіх документах заповнюються лише ті (або та), які виконуються головним розпорядником.
Відповідні зміни будуть внесені Міністерством фінансів України до Кодифікатора бюджетних програм.

м. Ялта, АР Крим, виконком

  У пункті 5.1. наказу Міністерства фінансів України щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм є вислів «напрям використання бюджетних коштів. Що мається на увазі?

  У наказі Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 (у редакції наказу від 12.01.2012 року N 13) «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» одним з критеріїв ефективності бюджетних програм є виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів.
Однак поняття «напрями» на сьогоднішній день застосовується лише при виконанні бюджетних програм, складених за коштами державного бюджету.
Звертаємо вашу увагу , що наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями) регламентовано, що на період проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів деталізація бюджетної програми (підпрограми) за напрямами використання бюджетних коштів необов’язкова. У такому разі фінансування бюджетної програми (підпрограми) вказується у розрізі її завдань.

м. Миколаїв

  Як правильно вираховувати відхилення у звітах про виконання паспорта бюджетної програми: затверджено мінус касові видатки, чи навпаки?
  Відхилення розраховується як різниця між касовими та планованими видатками і вказує на перевиконання (+) або недовиконання (-) планових показників бюджетної програми. Тобто відхилення дорівнює: касові видатки мінус затверджені.

м. Калуш, Івано-Франківська обл., фінансове управління

  Яким чином можна закодувати у відповідності з кодифікатором бюджетних програм дві установи (які є юридичними установами), які підпорядковані одному головному розпоряднику? Наприклад: КВК – 14, КТКВК – 080101.
  Кодифікатор бюджетних програм застосовується при формуванні кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Код програмної класифікації (7 знаків) присвоюється бюджетній програмі, яка виконується головним розпорядником бюджетних коштів, і містить ознаки, що характеризують головного розпорядника (перші два знаки) та відповідального виконавця бюджетної програми (третій знак).
Згідно Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів (наказ МФУ від 09.07.2010 № 679), відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника.
У вашому випадку, дві бюджетні установи виконують одну бюджетну програму у системі головного розпорядника. Жодна з них не може бути відповідальним виконавцем і, відповідно, не буде відображена у коді програмної класифікації. Відповідальним виконавцем у такому випадку може бути лише головний розпорядник бюджетних коштів.
Таким чином, код програмної класифікації бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КТКВК 080101) буде: 1412010 (якщо головний розпорядник – відділ охорони здоров’я). Якщо головний розпорядник коштів – райдержадміністрація або міська рада, то перші дві цифри будуть відповідати їх коду відомчої класифікації.

м. Красноперекопськ, АР Крим, УТСЗН Красноперекопського району

  У 2012 році паспорти бюджетних програм по субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам не складалися, звіт, відповідно, за 2012 рік не складався. Чи потрібно здійснити оцінку ефективності за перше півріччя 2013 року порівняно з першим півріччям 2012 року?
  Оцінку ефективності бюджетних програм потрібно здійснити обов’язково.
Всі результативні показники формуються на підставі періодичної звітності, тому необхідно взяти відповідні дані з відповідних форм звітності за 2012 рік та зробити порівняльний аналіз ефективності бюджетних програм що виконуються у 2013 році.
Водночас слід зазначити, що в попередньому році паспорти бюджетних програм по видатках, що проводилися за рахунок кштів субвенцій, повинні були бути складені.

м. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл., Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Орджонікідзе

  Чи потрібно заповнювати форму бюджетного запиту 20ХХ-2 для програми «Первинна медична допомога населенню» (КТКВК 080800), якщо для програми відсутні підпрограми в типовому переліку бюджетних програм (наказ МОЗУ та МФУ від 21.09.2012 № 728/1015)? Якщо вони існують, на підставі яких документів їх сформулювати? Якщо підпрограми відсутні, як заповнювати п. 7 форми 20ХХ-2 стосовно результативних показників? Якщо відсутні підпрограми (або як їх виділити), чи потрібно заповнювати п. 7 – 11 Паспорта бюджетної програми?

  Всі три форми бюджетного запиту заповнюються по всіх бюджетних програмах, при цьому немає значення поділяються вони на підпрограми чи ні.
Підставою для визначення, поділяються бюджетні програми на підпрограми чи ні, є спільні накази відповідних галузевих міністерств та Міністерства фінансів України про Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання. Тобто, якщо у Типовому переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання, затвердженому відповідним спільним наказом, конкретна бюджетна програма поділяється на підпрограми, то і всі форми документів (бюджетний запит, паспорт бюджетної програми тощо) формуються в розрізі підпрограм та завдань до кожнох підпрограми. Якщо ж бюджетна програма не поділяється на підпрограми, то всі форми заповнюються в розрізі завдань бюджетної програми.

Відсутність підпрограм, у жодному випадку, не впливає на потребу заповнювати чи ні пп. 7 – 11 Паспорта бюджетної програми. Пункти 7 – 11 потрібно заповнювати обов’язково.

м. Ланівці, Лановецький р-н, Тернопільська обл., фінансове управління Лановецької РДА

  Як затверджуються паспорти бюджетних програм, в разі якщо головний розпорядник бюджетних коштів здійснює видатки по багатьох програмах? Всі паспорти затверджуються одним наказом, чи кожен паспорт затверджується окремим наказом?
  Згідно наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника бюджетних коштів та місцевого фінансового органу по всіх бюджетних програмах, які затверджені рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період. Тобто, всі паспорти бюджетних програм затверджуються одним спільним наказом головного розпорядника та фіноргану.

м. Комсомольськ, Полтавська обл., міське фінансове управління

   Чи необхідно розпорядникам нижчого рівня затверджувати паспорта бюджетних програм?
  Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Згідно цих Правил паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів. Паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника та відповідного фіноргану.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 21 
2014-10-21
УВАГА! КОНКУРС ПО ВІДБОРУ МІСТ
 
   Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) в рамках реалізації проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) оголошує конкурс по відбору міст обласного значення для участі у проекті ЗМФІ-II в 2015 році.
   Одним із завдань проекту ЗМФІ-II є розробка і впровадження фінансових практик, що сприятимуть енергоефективності у 15 вибраних містах. У рамках цього завдання передбачається надання вибраним містам допомоги у залученні додаткового фінансового ресурсу, зокрема приватного, банківського сектору та міжнародних фінансових установ для реалізації проектів з енергозбереження.
>>>
Новини
2014-12-10
   Програма діяльності Уряду передбачає реалізацію антикорупційного законодавства, створення Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро, моніторинг способу життя держслужбовців, реформування судової системи та МВС. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Уряду у вівторок, 9 грудня, представляючи програму діяльності Кабінету Міністрів.

Урядовий портал

На Урядовому порталі можна також ознайомитись з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України
>>>

Fatal error: Cannot redeclare geoip_country_code_by_name() in /home/ibser/public_html/stats/geoip/geoip.inc on line 346