Підписатись на
електронний бюлетень
Мова бюлетеня:
Англійська
Українська

tel: (044) 353-58-68
  (044) 492-97-80
  (044) 492-97-81
fax: (044) 492-97-83
Зворотній зв'язок

Відповіді експертів  - Відповіді - ПЦМ 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 23 
смт. Зачепилівка, Зачепилівський р-н, Харківська обл., Фінансове управління
  Після затвердження районного бюджету було проведено позачергову сесію для затвердження кредиторської заборгованості, що утворилася на початок поточного року. Чи потрібні зміни до паспорта бюджетної програми, якщо так, то яким чином це прописується у паспорті?

  Якщо бюджет прийнято вчасно, то у паспорті бюджетної програми кредиторська заборгованість (крім кредиторської заборгованості за попередні роки) не відображається, оскільки не може бути запланована. У цьому випадку кредиторська заборгованість відображається у паспорті шляхом внесення до нього змін.
Кредиторська заборгованість може бути виділена як:
окреме завдання у бюджетній програмі;
окремі результативні показники, що характеризують рівень погашення такої заборгованості (у існуючому завданні).
Якщо бюджетна програма пов’язана виключно з погашенням кредиторської заборгованості, то паспорт розробляється окремо, а обсяг заборгованості відображається у Паспорті бюджетної програми в п.4 «Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань».
Якщо кредиторська заборгованість минулих періодів перебуває у складі інших видатків по програмі, то її суму доцільно відобразити у паспорті (п.8) як окреме завдання з погашення такої заборгованості.
Окреме завдання з погашення кредиторської заборгованості доцільно виділяти у паспорті бюджетної програми, якщо в межах виконання бюджетної програми роботи, за якими виникла кредиторська заборгованість, в плановому році не виконуються
Якщо ж у поточному році роботи, за яким виникла заборгованість, продовжуються, то доцільно відобразити у відповідному існуючому завданні окремі показники:
 - показник затрат - «кредиторська заборгованість минулих років, тис грн»,
 - показник якості - «відсоток погашеної заборгованості, %».

м. Комсомольськ, Полтавська обл., Фінансове управління
  Чи обов’язково при плануванні капітальних видатків (наприклад на придбання обладнання та капітальний ремонт приміщень в закладах освіти, фізкультури та спорту) виділяти окремим завданням? Або це робиться на розсуд головного розпорядника? Якою нормативною базою при цьому користуватися?
 
  Згідно Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», головні розпорядники коштів місцевих бюджетів відповідають за складання паспортів бюджетних програм. При формуванні завдань бюджетних програм вони повинні користуватися Типовими переліками бюджетних програм, затвердженими спільними наказами Міністерства фінансів України та відповідних галузевих міністерств. Окремих завдань по капітальних видатках у цих наказах немає. Однак у кожному з наказів є примітка, що «при складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений».
Такі завдання є у прикінцевих положеннях наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». Наказом визначені завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми/підпрограми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною програмою/підпрограмою).
Рішення про включення завдань по капітальних видатках приймається головним розпорядником.

м. Тернівка, Дніпропетровська обл., Фінансове управління
  Який код бюджетної програми застосовується по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в місті обласного підпорядкування: 060 чи 080?

 
Якщо мова йде про утримання міської ради та/або виконавчого комітету, то застосовується код бюджетної програми 0060 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».
Якщо мова йде про утримання самостійних відділів /управлінь (освіти, охорони здоров’я тощо), то  застосовується код бюджетної програми 080 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського автономної Республіки Крим та обласного значення».


 

м. Чернігів, Чернігівська обл., Райдержадміністрація
  Чи потрібно подавати до фінансового управління звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2013 рік?

 
Ця норма визначена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:
«2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевого бюджету

2.2. За формами, затвердженими цим наказом, подають до місцевих фінансових органів у паперовому та електронному вигляді:
звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя – до 25 липня;
річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм – у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності».


 

м. Мелітополь, Запорізька обл., Фінансове управління
  Підкажіть, будь ласка, чи потрібно затверджувати кожну бюджетну програму рішенням міської ради? Чи достатньо затверджувати додаток № 3.1 до рішення про місцевий бюджет?

 
Відповідно до нормативних документів з програмно-цільового бюджетування  назви бюджетних програм та бюджетні призначення по кожній програмі затверджуються у додатку № 3.1 до рішення про місцевий бюджет. Щодо інших параметрів бюджетної програми (як то: мета, завдання, результативні показники тощо), то вони затверджуються у встановленому порядку паспортом бюджетної програми.
Щодо затвердження міською радою кожної програми, то, мабуть мова йде про цільові програми, які затверджуються на декілька років та які виконуються за рахунок бюджетних асигнувань, встановлених для відповідних бюджетних програм.


 

м. Ірпінь, Київська обл., школа
  Прохання надати в розділі «Законодавство з ПЦМ» типову форму бюджетного запиту на 2014 рік та інструкцію по його заповненню.
 
  У пункті 3 статті 75 «Порядок складання проектів місцевих бюджетів» глави 12 «Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу України визначено, що «Згідно з типовою формою бюджетних запитів визначеною Міністерством фінансів України, і відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів».
Міністерство фінансів України направило фінансовим органам лист від 23.11.2012 року № 31-05010-14-8/27910 «Щодо типової форми рішення та бюджетного  запиту», у якому визначені типові форми бюджетних запитів.
Норми цього листа діють і на сьогоднішній час. Лист є на сайті ІБСЕД у розділі «Законодавство з ПЦМ».

м. Умань, Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської МР
Де можна знайти приклад здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконувались розпорядниками коштів?

 
Приклад здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм наведено в додатку 4 (стор. 113-115) оновленої версії навчального посібника «Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу».


 

м. Бахчисарай, АР Крим, Бахчисарайське фінансове управління АР Крим
  Згідно наказу МФУ від 17.05.2011 № 608  при проведенні оцінки ефективності бюджетної програми в пункті 5.1 «Виконання бюджетних програм за напрямками використання бюджетних коштів» вносяться та зрівнюються  данні планових з касовими витратами, а в пункті 5.3 «Виконання результативних показників бюджетних програм за напрямками використання бюджетних коштів» - зрівнюються данні планових показників з фактичними. Таким чином, данні із пункту 5.1, в частині касових витрат, неможливо використати для перевірки показника ефективності, так як каса може відрізнятися на значні суми не проведення платежів Державною казначейською службою, що розміщені в зобов’язаннях та знаходяться в кредиторській заборгованості. Які дані повинні вноситися в п. 5.4 де є і видатки і результативні показники.

У пункті 5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів» наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (із змінами від 12.01.2012 р. № 13) «проводиться аналіз виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми». Тобто, у даному пункті аналізуються грошові витрати в цілому по бюджетній програмі, а також в розрізі підпрограм (якщо вони є) та завдань бюджетної програми.
   У пункті 5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів» проводиться аналіз планових і фактичних показників затрат, продукту, ефективності та якості в тих одиницях виміру, в яких затверджені ці результативні показники. Якщо результативні показники мають грошові одиниці виміру, то їх необхідно брати з офіційної звітності або розраховувати на основі звітних даних.
   У пункті 5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року» проводиться аналіз динаміки показників бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із відповідними показниками попереднього року, надаються пояснення щодо збільшення (зменшення) таких обсягів, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів за бюджетною програмою. Крім того, окремо проводиться аналіз виконання результативних показників на підставі порівняння фактичних показників за звітний рік із відповідними показниками попереднього року, та надаються пояснення щодо динаміки цих результативних показників.


 

м. Новогородівка, Донецька обл., УПСЗН
Як правильно заповнювати бюджетні запити на 2014 рік, сумарно по програмах або в розрізі підпрограм?

Якщо окремі бюджетні програми головного розпорядника бюджетних коштів поділяються на підпрограми, то форми бюджетних запитів на 2014 рік заповнюються в розрізі цих бюджетних програм з поділом їх на підпрограми. Якщо ж бюджетна програма не поділяються на підпрограми, то всі форми і показники наводяться лише за цією програмою.


м. Армянськ, Автономна Республіка Крим, фінансове управління Армянської міської ради
Бюджетна програма «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезенню побутового сміття та рідких нечистот» складається з шести підпрограм (КТКВК 090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405). Як необхідно складати та затверджувати паспорт бюджетної програми? За кожною підпрограмою окремо, чи в цілому по бюджетній програмі?
 
Паспорт бюджетної програми «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезенню побутового сміття та рідких нечистот» складається по бюджетній програмі з урахування затверджених підпрограм. У пункті 7 паспорту бюджетної програми перелічуються усі затверджені рішенням сесії підпрограми. У пункті 8 кожна з затверджених підпрограм розписується в розрізі завдань. Аналогічно заповнюються всі інші форми паспорта бюджетної програми.


м. Бахчисарай, Автономна Республіка Крим, фінансове управління
Як потрібно формувати проект рішення про бюджет на 2014 рік, бюджетний розпис і т. п. – за 4-х значними кодами або за 7-ми значними кодами?
Чи будуть проводитись навчання щодо формування місцевих бюджетів на 2014 рік за програмно-цільовим методом бюджетування?
  При формуванні проекту рішення про місцевий бюджет на 2014 рік потрібно створити додатки до рішення як у традиційному вигляді (видатки бюджету по КТКВК), та у форматі ПЦМ (додаток 3.1 до рішення). Форма додатку 3.1 до рішення про місцевий бюджет надіслана листом Міністерства фінансів України від 23.11.2012 року № 31-05010-14-8/27910. У цьому документі заповнюється колонка 1, де проставляються КПКВК згідно наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року № 97 (із змінами) «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів».
Навчання щодо формування місцевих бюджетів на 2014 рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування проводитись не плануються. Питання, які виникають в процесі запровадження ПЦМ на місцевому рівні, можна вирішуватися шляхом консультацій з фахівцями Міністерства фінансів АР Крим (відповідних Департаментів фінансів), а також консультантами Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  ... 23 
2015-09-30
Запит (запрошення) на подання заявок (ЗПЗ) № RFA MFSI-II 09-2015
 
   Відбір місцевих неурядових неприбуткових організацій для участі у проекті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», що впроваджується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД), у частині надання допомоги в реалізації Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні.
 
Дата: 30 вересня 2015 року
Дата/час закінчення подання заявок: 16:00, 9 грудня 2015 року
>>>
Новини
2015-09-28
   25 вересня 2015 року експерти проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» провели черговий семінар «Фінансові механізми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері».
   У заході взяли участь спеціалісти з енергоефективності, працівники департаментів фінансів та управлінь економіки Сумської, Кіровоградської, Чернівецької, Комсомольської, Бердичівської міських рад.
>>>