Відповіді експертів

м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська обл., фінансове управління
На що можливо витрачати залишки коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2017 р.? Згідно ст. 103-2 п. 4 Бюджетного кодексу України залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Але згідно ст. 103-2 п. 1, освітня субвенція спрямовується лише на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників. В п. 8 Порядку та умовах надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, затвердженого постановою КМУ від 14.01.2015 р. затверджено, що залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (останні зміни від 14.02.2017 року).

Постановою визначено, що субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів (за визначеними постановою типами навчальних закладів).

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду можуть спрямовуватися, зокрема, на такі видатки:

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні загальноосвітніх навчальних закладів;

придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів (за погодженням з МОН);

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутаційне обладнання тощо);

підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;

здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження. 

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених у постанові навчальних закладів.

Детальніше
Згорнути
ОТГ м. Калинівка, Вінницька обл.
Чи були у 2016 році зміни до складу доходів об’єднаних територіальних громад?

Так, Законом України від 09.09.2016 р. № 836-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів» внесені зміни до частини першої статті 64 БКУ. Змінами унормовано, що до складу доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, зараховуються також:

 • адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
 • адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
 • плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг.
Детальніше
Згорнути
м. Павлоград, Дніпропетровська обл., відділ освіти
Які видатки здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ?

Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини дев'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України) на:

 • покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю за рахунок таких надходжень як  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
 • організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
 • утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ;
 • ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
 • господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності та надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
 • організацію основної діяльності бюджетних установ за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; коштів, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю; коштів, отриманих від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;
 • виконання відповідних цільових заходів за рахунок коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб.
Детальніше
Згорнути
Єлізарівська територіальна громада, Дніпропетровська область
Який порядок затвердження бюджетів об’єднаних територіальних громад?

Згідно до Бюджетного кодексу України бюджети місцевого самоврядування (бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад) відносяться до місцевих бюджетів. Порядок затвердження таких бюджетів визначений статтею 77 Бюджетного кодексу України, а саме:

Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому враховуючи обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, місцева рада при затвердженні місцевого бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України місцева рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність з законом про Державний бюджет України. Міська рада при затвердженні свого бюджету враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Детальніше
Згорнути
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради
Чи може здійснюватися передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів та які види міжбюджетних трансфертів можуть бути між місцевими бюджетами?

Згідно із статтею 93 Бюджетного кодексу України, місцева рада може передавати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферу до відповідного місцевого бюджету. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладення договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

Місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансферів (стаття 101 Бюджетного кодексу України):

 1. Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків  діяльності об’єктів спільного користування;
 2. Субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на будівництво або реконструкцію об’єктів спільного користування;
 3. Дотації та інші субвенції.

Умови надання субвенцій визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено Бюджетним кодексом України.

Детальніше
Згорнути
м. Кілія, Одеська область, РДА
Яка інформація наводиться у пункті 15 «Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році» Форми-2 Бюджетного запиту?

Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 (із змінами від 15.06.2015 р. № 554) затверджена Інструкція з підготовки бюджетних запитів, яка встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів для головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету.
В Інструкції за пунктом Форми-2 Бюджетного запиту «Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році» затверджений такий порядок його заповнення – готується аналітична довідка, в якій наводяться:
основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних проектів (програм) та від повернення кредитів до бюджету;
нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються місцевими органами влади для реалізації інвестиційних проектів (програм) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період.
У частині третій статті 75 «Порядок складання проектів місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу України визначено, що «згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів». Такою інструкцією  встановлюються порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів для головних розпорядників відповідного місцевого бюджету.

Детальніше
Згорнути
м. Вишгород, Київська область, управління фінансів
Який порядок та умови надання стабілізаційної дотації?

Стабілізаційна дотація - передбачається у державному бюджету для покриття фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
Порядок та умови надання стабілізаційної дотації затверджені постановою Кабінет Міністрів України від 16.09.2015 року № 727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам».
У 2016 році (станом на 01.10.2016 р.) стабілізаційна дотація розподілялася згідно з постановами КМУ від 04.02.2016 р. № 41 та від 14.07.2016 р. № 420.
Головним розпорядником дотації є Мінфін.
Дотація надається:
бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій, у яких індекс відносної податкоспроможності менший за аналогічний середній показник у таких бюджетах;
обласним бюджетам – для розподілу між місцевими бюджетами у порядку, визначеному облдержадміністраціями.
Казначейство перераховує дотацію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 р. № 1132, та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.

Детальніше
Згорнути

Сторінки